Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 5 od 8  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 7, br. 2, str. 115-125
Determinante efikasnosti šuta na gol na svetskom prvenstvu u fudbalu u Južnoj Africi 2010. godine
aUniverzitet Educons, Fakultet za sport i turizam, Novi Sad
bUEFA

e-adresapeko.vujovic@tims.edu.rs, dusan.stupar@tims.edu.rs, radomanm@eunet.rs
Ključne reči: fudbal; analiza; tehnika; napad; realizacija
Sažetak
Analiza fizičkih, tehničko-taktičkih i drugih aktivnosti iz prostora strukture fudbalske igre je, razvojem savremene tehnologije, postala nezaobilazni aspekt pripreme ekipa za postizanje povoljnih rezultata. Pojavom softerskih paketa za analizu, na veoma dostupan način, moguće je kvantifikovati uspešnost pojedinaca u igri, kao i učinak celoga tima. Problem ovog istraživanja predstavlja uticaj određenih tehničko-taktičkih elemenata na uspešnost realizacije napada u fudbalskoj igri. Orijentacija ovog rada vezuje se za dve tematske celine. Prva je utvrđivanje determinanti efikasnosti šuta na gol na Svetskom prvenstvu u Južnoj Africi 2010 godine, a druga tematska celina vezuje se za komparativnu analizu determinanti efikasnosti šuta na gol između pobedničkih i poraženih ekipa na pomenutom prvenstvu. Zadatak rada bio je da se utvrdi koje od posmatranih varijabli predstavljaju uspešan prediktor efikasnosti u fazi realizacije napada. Ovo eksperimentalno istraživanje transverzalnog karaktera sprovedeno je na uzorku od 16 ekipa na pomenutom prvenstvu. Svi podaci, koji su prikupljeni u istraživanju, obrađeni su postupcima deskriptivne i komparativne statistike i izvučeni su valjani zaključci na osnovu dobijenih rezultata.
Reference
Abt, G., Dickson, G., Mummery, W. (2002) Goal scoring patterns over the course of a match: An analysis of the Australian national soccer league. u: Science and football IV, London, New York
Acar, M.F. (2007) Analysis of goals scored in 2006 World Cup. u: Korkuzus F.; Ergen E. [ur.] VI - th world congress on science and football, Book of abstract, Antalya, (3-4)
Armatas, V., Yiannakos, A., Galazoulas, C., Hatzimanouil, D. (2007) Goal scoring patterns over the course of a match: Analysis of women's high standard soccer matches. Physical Training, January, http://www.ejmas.com/pt/ptframe.htm
Boženko, A. (1979) Kratke globalne analize modelnih karakteristika TE-TA aktivnosti u igri vodećih fudbalskih ekipa sveta - Argentina 1978. god. Jugoslovenski fudbal, 2 str. 13-22
Buraczewski, T., Cicirko, L. (2007) Chosen elements of actions resulting in goals in football matches of the highest rank. Moloda Sportivna Nauka Ukraine, (3): 67-71
Buraczewski, T., Bergier, J. (2007) Analysis of successful scoring situations in football matches. Journal of Sports Science Medicine, suppl 10, (6)
Janković, A. (2006) Poslednja etapa razvoja svetskog fudbala između rezultata taktike ofanzive i defanzive. Fudbal, (4): 20-24
Janković, A., Leontijević, B., Mićović, B. (2009) Tendencije razvoja taktike igre kroz analizu uspešnih napada na XVI, XVII i XVIII Svetskom prvenstvu u fudbalu. u: Koprivica V., I. Juhas [ur.] Zbornik radova sa: Teorijski, metodološki i metodički aspekti takmičenja i pripreme sportista, Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, 115-120
Janković, A. (2003-2004) Uporedna analiza uspešnih napada na XVI i XVII SP u fudbalu. Fizička kultura, vol. 57-58, br. 1-4, str. 50-56
Janković, A., Leontijević, B., Pašić, M., Jelušić, V. (2011) Uticaj pojedinih napadačkih sredstava taktike na ostvareni rezultat ekipa učesnica Svetskog prvenstva u fudbalu u Južnoafričkoj Republici 2010. godine. Fizička kultura, vol. 65, br. 1, str. 34-45
Paradžik, A. (1982) Sistem igre i osvrt na dvanaesto Svetsko prvenstvo u fudbalu. u: Španija 1982, Doboj: Fudbalski savez BiH
Perić, D. (2006) Metodologija naučnih istraživanja. Novi Sad: Fakultet za sport i turizam
Szwarc, A. (2007) Efficacy of successful and unsuccessful soccer teams taking part in finals of Champions league. Research Yearbook, 13(2), 221-225
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/timsact7-5045
objavljen u SCIndeksu: 27.01.2014.
metod recenzije: dvostruko anoniman