Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 4 od 32  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 43, br. 4, str. 193-197
Kardiopulmonalno cerebralna reanimacija dece
aOpšta bolnica Leskovac, Služba laboratorijske i medicinske biohemije, Leskovac
bOpšta bolnica Leskovac, Odeljenje neurologije, Leskovac
cKliničko-bolnički centar Zvezdara, Beograd

e-adresanatasazdravkovic.nz@gmail.com
Sažetak
Kardiopulmonalno cerebralna reanimacija se izvodi kod pretećeg ili izraženog srčanog zastoja. Mere kardiopilmonalno cerebralne reanimacije kod dece se razlikuju od onih kod odraslih zbog specifičnih anatomskih, fizioloških i patofizioloških karakteristika dece, kao i zbog etioloških razlika u pogledu nastanka zastoja srca. Kod dece je najčešće zastupljen sekundarni srčani zastoj (gušenje stranim telom, utapanje, trauma, infekcije gornjih disajnih puteva, hipovolemija). Osnovna kardiopulmonalna reanimacija je skup mera koje moraju da znaju svi koji su u kontaktu sa decom. Podrazumeva utvrđivanje svesnosti deteta, disanja i pulsa, i u skladu sa tim evakuaciju deteta, sprovođenje veštačkog disanja i kompresiju grudnog koša ('masažu srca'). Kod odojčeta i dece, ako reanimaciju sprovode dve osobe, nakon 15 kompresija slede 2 ventilacije. Ukoliko reanimaciju sprovodi jedna osoba, onda odnos kompresija prema ventilaciji iznosi 30:2 za sve - odojčad, decu i odrasle. Nakon 5 ciklusa kardiopulmonalne reanimacije ili 2 minuta kompresije, priključiti dete na automatski električni defibrilator, pratiti srčani ritam na monitoru aparata, slediti govorna uputstva aparata. U reanimaciji na rođenju i dalje se preporučuje kompresiono-ventilacioni odnos od 3:1. Mere više životne potpore podrazumevaju primenu lekova i defibrilaciju. Primenjuju ih adekvatno edukovana lica.
Reference
American Heart Association (AHA), Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation (CPR), Emergency Cardivascular Care (ECC) of Pediatric and Neonatal Patients (2006) Pediatric Advanced Life Support. Pediatrics, 117(5):l005-l028
Jovanović, K., i dr. (2017) Akutni zastoj srca (cardiacarrest): da li su deca (od odojčeta do 10 godina) isto što i mali ljudi u odnosu na primenumera i postupaka kardiopulmonalne reanimacije. TMG, Zbornik sažetaka; 42: 29-30
Jovanović, Z.K., i dr. (2016) Zastoj srca (cardiacarrest) kod trudnica. TMG, Zbornik sažetaka; 41:17
Maconochie, I.K., Bingham, R., Eich, C., Lopez-Herce, J., Rodriguez-Nunez, A., Rajka, T., i dr. (2015) European Resuscitation Council Guidelines for Rcsuscitation 2015. Section 6. Pediatric life support. Resuscitation, 95: 223-248
Milenković, A. (2006) Uputstva za pedijatrijsku kardiopulmonalnu reanimaciju. u: IX seminar pedijatra Srbije i Crne Gore, 2006. Zbornik radova, 147-149
Nolan, J.P., Ornato, J.P., Parr, M.J.A., Perkins, G.D., Soar, J. (2018) Resuscitation highlights in 2017. Resuscitation, 124: A1-A8
Perkins, G.D., Handley, A.J., Koster, R.W., Castréne, M., Smytha, A., Olasveengen, T., i dr. (2015) European Resuscitation Council Guidelinesfor Resuscitatio n 2015. Section 2. Adult basic life support and use of automated external defibrilators. Resuscitation, 95:81-99
Simić, D., Mojsić, B., Petrović-Bojičić, I., Mandraš, A., Budić, I. (2013) Specifičnosti kardiopulmonalne reanimacije dece. u: Kalezić N. [ur.] In icijalni tretman urgentnih stanja u medicini, Beograd, 183-192
The International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) (2016) Consensus on science with treatment recommendations for pediatric and neonatal patients: Pediatric basic and advaced life support. Pediatrics, 117(5): 955-977
The International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) (2015) Consensus on science with treatment recommendations for pediatric and neonatal patients: Pediatric basic and advaced life support. Pediatrics, 95, 223-262
Wyllie, J., Bruinenberg, J., Roehr, C.C., Rüdiger, M., Trevisanuto, D., Urlesberger, B. (2015) European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015. Resuscitation, 95: 249-263
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prikaz
DOI: 10.5937/tmg1804193Z
objavljen u SCIndeksu: 04.04.2019.

Povezani članci