Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 32  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 13, br. 2-3, str. 26-34
Srčani zastoj u vanbolničkim uslovima
Zavod za hitnu medicinsku pomoć, Novi Sad

e-adresabranka.roksandic982@gmail.com
Ključne reči: srčani zastoj; reanimacija; edukacija stanovništva
Sažetak
Uvod: Srčani zastoj je iznenadni prekid srčane funkcije, koji rezultuje cirkulacijskim slomom, prestankom disanja i gubitkom svesti. U vanhospitalnim uslovima se karakteriše visokom stopom mortaliteta, što ga čini fokusom brojnih istraživanja u cilju poboljšanja procenta preživljavanja. Cilj rada: Ukazati na učestalost srčanog zastoja u radu Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad (ZZHMP Novi Sad) i faktore koji utiču na ishod reanimacije Materijal i metode: Sprovedeno je retrospektivno i opservaciono istraživanje. U istraživanje su uključeni pacijenti koji su u periodu od 1.1.2010. do 31.12.2010. reanimirani od strane terenskih ekipa ZZHMP Novi Sad. Podaci su obrađeni upotrebom statističkih paketa Statistica 7 i SPSS 11. Rezultati: U toku 2010. godine terenske ekipe ZZHMP Novi Sad su pregledale 34.731 pacijenta. Kod 198 (1,75%) pacijenata se dogodio srčani zastoj. Zastupljenost srčanog zastoja u radu ZZHMP Novi Sad je bila sezonskog karaktera sa pikovima u martu i januaru. Srčani zastoj je imao i cirkadijalnu varijaciju sa pikovima 8-9h i 20-21h. Prosečna životna dob pacijenta iznosila je 64,3 godine. Najveći broj pacijenata bio je muškog pola (66%). Srčani zastoj na javnom mestu je doživelo 19,7% pacijenata. Prosečno vreme stizanja ekipa na teren iznosilo je 6,27 minuta. U 14,65% slučajeva ekipe ZZHMP Novi Sad su bile svedoci srčanog zastoja. Inicijalni ritam srčanog zastoja najčešće je bila asistolija (45%), a u 33% slučajeva ventrikularna fibrilacija. Povratak spontane cirkulacije (ROSC) postignut je kod 21% pacijenata. Uspostavljanje ROSC-a zavisilo je od: primenjivanja defibrilacije i amiodarona, inicijalnog ritma, primene atropina, adrenalina i da li se srčani zastoj desio u prisustvu ekipe. Zaključak: S obzirom na visoku stopu mortaliteta, vanhospitalni srčani zastoj je ozbiljan zdravstveni problem. Povećati šansu pacijentu da preživi moguće je samo uz saradnju svih činilaca: širenje mreže automatskih eksternih defibrilatora, dobro utrenitani timovi hitne medicinske pomoći za pružanje mera više životne potpore, kao i stalna edukacija stanovništva da prepozna potencijalno vitalno ugrožavajuća stanja i uputi rani poziv hitnoj medicinske pomoći.
Reference
Brooks, S.C., Schmicker, R.H., Rea, T.D., Aufderheide, T.P., Davis, D.P., Morrison, L.J., Sahni, R., Sears, G.K., Griffiths, D.E., Sopko, G., Emerson, S.S., Dorian, P. (2010) Out-of-hospital cardiac arrest frequency and survival: Evidence for temporal variability. Resuscitation, 81(2): 175-181
Engdahl, J., Holmberg, M., Karlson, B., Luepker, R., Herlitz, J. (2002) The epidemiology of out-of-hospital 'sudden’ cardiac arrest. Resuscitation, 52(3): 235-245
Hanefeld, C. (2010) A first city-wide early defibrillation project in a German city: 5-year results of the Bochum against sudden cardiac arrest study. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, 18(1): 31
Haukoos, J.S., Witt, G., Gravitz, C., Dean, J., Jackson, D.M., Candlin, T., Vellman, P., Riccio, J., Heard, K., Kazutomi, T., Luyten, D., Pineda, G., Gunter, J., Biltoft, J., Colwell, C. (2010) Out-of-hospital Cardiac Arrest in Denver, Colorado: Epidemiology and Outcomes. Academic Emergency Medicine, 17(4): 391-398
Herlitz, J., Aune, S., Claesson, A., Svensson, L. (2010) Epidemiology of cardiac arrest outside and inside hospital - Experiences from registries in Sweden. Signa Vitae - A Journal In Intensive Care And Emergency Medicine, 5(Suppl 1): 44-45
Herlitz, J., Eek, M., Holmberg, M., Holmberg, S. (2002) Diurnal, weekly and seasonal rhythm of out of hospital cardiac arrest in Sweden. Resuscitation, 54(2): 133-138
Hollenberg, J., Herlitz, J., Lindqvist, J., Riva, G., Bohm, K., Rosenqvist, M., Svensson, L. (2008) Improved survival after out-of-hospital cardiac arrest is associated with an increase in proportion of emergency crew: witnessed cases and bystander cardiopulmonary resuscitation. Circulation, 118(4): 389-96
Hostler, D., Thomas, E.G., Emerson, S.S., Christenson, J., Stiell, I.G., Rittenberger, J.C., Gorman, K.R., Bigham, B.L., Callaway, C.W., Vilke, G.M., Beaudoin, T., Cheskes, S., Craig, A., Davis, D.P. (2010) Increased survival after EMS witnessed cardiac arrest. Observations from the Resuscitation Outcomes Consortium (ROC) Epistry-Cardiac arrest. Resuscitation, 81(7): 826-830
Iwami, T., Nichol, G., Hiraide, A., Hayashi, Y., Nishiuchi, T., Kajino, K., Morita, H., Yukioka, H., Ikeuchi, H., Sugimoto, H., Nonogi, H., Kawamura, T. (2009) Continuous improvements in 'chain of survival' increased survival after out-of-hospital cardiac arrests: A large-scale population-based study. Circulation, 119(5): 728-34
Katz, A., Biron, A., Ovsyshcher, E., Porath, A. (2000) Seasonal variation in sudden death in the Negev Desert region of Israel. IMAJ, 2: 17-2
Kim, C., Fahrenbruch, C.E., Cobb, L.A., Eisenberg, M.S. (2001) Out-of-hospital cardiac arrest in men and women. Circulation, 104(22): 2699-2703
Lateef, F., Ong, M.E.H., Alfred, T., Leon, B.S.H., Ong, V.Y.K., Tiah, L., i dr. (2008) Circadian rhythm in Cardiac arrest: Singapore experience. Singapore Med J, 49(9): 719
Meyer, A., Cameron, P.A., Smith, K.L., Mcneil, J.J. (2000) Out-of-hospital cardiac arrest. Med J Aust, 172(2): 73-6
Mosier, J., Itty, A., Sanders, A., Mohler, J., Wendel, C., Poulsen, J., Shellenberger, J., Clark, L., Bobrow, B. (2010) Cardiocerebral Resuscitation Is Associated With Improved Survival and Neurologic Outcome from Out-of-hospital Cardiac Arrest in Elders. Academic Emergency Medicine, 17(3): 269-275
Nichol, G., Thomas, E., Callaway, C.W., Hedges, J., Powell, J.L., Aufderheide, T.P., Rea, T., Lowe, R., Brown, T., Dreyer, J., Davis, D., Idris, A., Stiell, I. (2008) Regional variation in out-of-hospital cardiac arrest incidence and outcome. JAMA, 300(12): 1423-31
Pleskot, M., Hazukova, R., Stritecka, I., Cermakova, E. (2008) The Highest Incidence of Out-of-Hospital Cardiac Arrest During a Circadian Period in Survivors. International Heart Journal, 49(2): 183-192
Ringh, M., Herlitz, J., Hollenberg, J., Rosenqvist, M., Svensson, L. (2009) Out of hospital cardiac arrest outside home in Sweden, change in characteristics, outcome and availability for public access defibrillation. Scandinavian journal of trauma, resuscitation and emergency medicine, 17: 18
Tsukada, T., Ikeda, T., Ishiguro, H., Abe, A., Miyakoshi, M., Miwa, Y., Mera, H., Yusu, S., Yamaguchi, Y., Yoshino, H. (2010) Circadian Variation in Out-of-Hospital Cardiac Arrests due to Cardiac Cause in a Japanese Patient Population. Circulation Journal, 74(9): 1880-1887
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
objavljen u SCIndeksu: 08.01.2018.

Povezani članci

NČ urgent medic Halo 94 (2010)
Nove preporuke za kardiopulmonalnu reanimaciju iz 2010. godine
Anđelić Slađana, i dr.

Medicinski pregled (2011)
Prehospitalni tretman kod utapanja
Popović Vladan, i dr.

J Resuscitatio Balcan (2015)
EURECA Srbija ONE 2014 - vanbolnički srčani zastoj - mesto događaja
Fišer Zlatko, i dr.

prikaži sve [10]