Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 4 od 6  
Back povratak na rezultate
2014, br. 9, str. 13-15
Edukacija medicinskih sestara intenzivnih nega, anestezije i reanimacije u Srbiji - juče, danas, sutra
Klinički centar Niš, Centar za anesteziologiju i reanimaciju
Sažetak
Kontinuirana edukacija je definisana kao sinonim celoživotnog učenja ili stručnog usavršavanja. Ostale definicije uključuju profesionalni razvoj ili profesionalno učenje kao 'nastavne aktivnosti dizajnirane da povećaju znanje, veštine i stavove medicinskih sestara i time obogate doprinos medicinskih sestara kvalitetu zdravstvene zaštite'. Aktivnosti kontinuirane edukacije mogu imati formu povratka na formalni stepen obrazovanja - studiranje ili neformalni oblik učenja, kao što je pohađanje seminara za profesionalni razvoj, odnosno razvoj van fakulteta. 2007. godine u Srbiji formirano je Nacionalno Udruženje medicinskih sestara - tehničara intenzivnih nega, anestezije i reanimacije Srbije (UINARS) sa ciljem da se programi kontinuirane edukacije i obrazovanja medicinskih sestara intenzivnih nega, anestezije i reanimacije u Srbiji usklade sa evropskim i svetskim savremenim standardima. Svi dosadašnji napori Udruženja UINARS za unapređenje programa edukacije i obrazovanja medicinskih sestara intenzivnih nega, anestezije i reanimacije u Srbiju su vidljivi, merljivi, priznati, poznati i poštovani u Srbiji, region, evropi i svetu. U Srbiji 2013. nije razvijen Nacionalni standard edukacije medicinskih sestara intenzivnih nega, anestezije i reanimacije, a specijalistički obrazovni program je u povoju. Strukovne asocijacije medicinskih sestara intenzivnih nega Srbije nalaze se na raskrsnici Nacionalnih pravilnika i evropskih standarda kontinuirane edukacije koji se razlikuju u sadržaju i obimu. Vreme koje je pred nama nametnuće potrebu razvoja Nacionalnih standarda za obrazovanje i edukaciju medicinskih sestara intenzivnih nega, anestezije i reanimacije u čijoj izradi zasigurno učestvovaće i Udruženje UINARS.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 25.05.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka