Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 8 od 32  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 11, br. 2, str. 95-116
Agonija nezaposlenosti u Evrozoni
Megatrend Univerzitet, Fakultet za međunarodnu ekonomiju, Beograd

e-adresavristanovic@megatrend.edu.rs
Sažetak
U ovom radu posvetićemo pažnju evoluciji problema nezaposlenosti u Evrozoni. Cilj nam je da sagledamo gde su koreni problema nezaposlenosti i da iznađemo razloge, sada već hroničnog problema nezaposlenosti. Pokazaćemo koji su osnovni činioci koji produžavaju agoniju nezaposlenosti i da li ima izgleda da u bliskoj budućnosti problem nezaposlenosti bude prošlost za Evrozonu. U analizi zemalja Evrozone pratićemo osnovne makroekonomske pokazatelje ravnoteže u jednoj privredi - BDP, inflaciju i nezaposlenost. Sagledaćemo da li je i monetarna strategija inflatornog targetiranja doprinela problemu nezaposlenosti, kroz smanjenje potencijalnog autputa, ali i potvrditi da u uslovima globalne krize postoje neka odstupanja od teorijskih koncepata osnovnih makroekonomskih relacija - Okunovog zakona i Filipsove krive. U borbi protiv problema nezaposlenosti na tržištu rada koristićemo konvencijalne politike - monetarnu i fiskalnu, ali i specifične politike - politiku dohotka i institucionalnu politiku. Konačno, pokazaćemo da je/bi jedino Nemačka, sa 'malom' žrtvom, mogla da spase realni sektor, kako perifernih mediteranskih zemalja, tako i cele Evrozone.
Reference
Blanchard, O. (2005) European unemployment: The evolution of facts and ideas. u: NBER Working Paper No. 11750, November
Cazes, S., Verick, S., al Hussami, F. (2011) Diverging trends in unemployment in the United States and Europe: Evidence from Okun's law and the global financial crisis. u: Employment working paper, Geneva: International Labour Office
ECB (2012) Euro area labour markets and the crisis. u: Occasional Paper Series 138, ECB, October
IMF (2014) World Economic Outlook, Recovery Strengthens. Washington, DC: Remains Uneven
International Monetary Fund (2009) World Economic Outlook: Crisis and Recovery. Washington
International Monetary Fund (2010) World Economic Outlook; Rebalancing Growth (World Economic and Financial Surveys). Washington, DC: IMF
Kovač, O. (2011) Ekonomija regiona sveta. Beograd: Megatrend univerzitet primenjenih nauka
Lazear, E., Shaw, K., Stanton, C. (2013) Making Do With Less: Working Harder During Recessions. u: NBER Working Paper No. 19328
Mishkin, F.S. (2004) Economics of Money, Banking and Financial Markets. Pearson Addison-Wesley, 7th ed
OECD (2013) International Migration Outlook. Paris: OECD Publishing
OECD (2014) OECD Economic Surveys: Euro Area 2014. u: OECD Economic Surveys: Euro Area, Paris
Organization for Economic Cooperation and Development (2014) OECD Economic Surveys: European Union. Paris: OECD Publication Service
Organization for Economic Cooperation and Development (2012) OECD Economic Surveys: European Union. Paris: OECD Publication Service
Popović, G., Popović, J. (2011) Inflation and unemployment in the EU: Comparative analysis of Phillips regularity. u: Economics 2011, Bijeljina
Reinhart, C., Rogoff, K. (2010) Growth in a Time of Debt. u: NBER Working Paper No. 15639
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/MegRev1402095R
objavljen u SCIndeksu: 17.05.2015.

Povezani članci