Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 8 od 33  
Back povratak na rezultate
Uticaj makroekonomske politike na javna izdvajanja za onkologiju na rastućem evropskom tržištu - znaci ranog oporavka
aKlinički centar Kragujevac, Centar za onkologiju i radiologiju, Srbija
bUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka, Srbija
cUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka, Katedra za farmakologiju i toksikologiju, Srbija
Projekat:
Analiza strukture troškova i uticaja na zdravstveni budžet Republike Srbije epidemiološki najmasovnijih i/ili najskupljih oboljenja i procena odnosa troškovi / efektivnost / korisnost medicinskih intervencija (MPNTR - 175014)

Sažetak
Cilj studije je analiza trendova u javnim izdvajanjima za onkološku zdravstvenu zaštitu u godinama duboke ekonomske recesije u svetu i na Balkanu. Ostali ciljevi su utvrditi finu strukturu troškova u ovoj kliničkoj disciplini kao i eventualno prisustvo korelacije obima potrošnje na dijagnostiku i lečenje malignih neoplazmi sa makroekonomskim kretanjima i zdravstvenom politikom u Srbiji. Primenjena je retrospektivna studija slučaja, kojom je obuhvaćen period od četiri godine (2010-2013.) iz perspektive finansijera zdravstvene zaštite i sa usvojenim vremenskim horizontom od godinu dana. Studija je izvedena na osnovu izvoda baze podataka o 37 978 epizoda bolničkog lečenja i 12 505 pacijenata sa klinički potvrđenim kancerom pri regionalnom Centru za onkologiju i radioterapiju Kliničkog Centra Kragujevac. Ukupni direktni medicinski troskovi dijagnostike i lečenja kancera u posmatranom tercijernom centru su pali sa €7, 411, 446 u 2010 na €5, 715, 884 u 2012 i iznova snažno skočili na €8, 536, 364 u 2013. Glavni domeni troškova koji su najviše doprineli ukupnom obimu potrošnje su bili onkološka medicinska nega, radioterapija i lekovi. Finansijski teret kancera u Srbiji je ogroman i nažalost izgledno je da ce nastaviti da raste zahvaljujući nizu činilaca poput starenja populacije, boljeg preživljavanja, naraslih očekivanja građanstva o pravu na pristup naprednim metodama lečenja kao i dugoročno izvesnog rasta pokrivenosti stanovništva zdravstvenom zaštitom. Posebno masivni faktori su širenje dostupnosti metoda radioterapije i refundacija skupih bioloških lekova. Obećavajući znaci oporavka nacionalnog tržista će se, nadamo se, pretočiti u napore na poboljšanju pristupa i priuštivosti onkološke nege običnom građaninu.

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.1515/SJECR-2015-0007
objavljen u SCIndeksu: 21.01.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka