Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:28
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:24

Sadržaj

članak: 5 od 12  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 35, br. 7-9, str. 1-14
Upravljanje otpadom - aktuelni strategijski pristup i analiza rada ovlašćenih operatera u domenu recikliranja ambalažnog otpada
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe

e-adresajelena@pravni-fakultet.info, milojevic@pfbeograd.e
Ključne reči: ambalažni otpad; recikliranje; Strategije upravljanja otpadom za period 2010-2019; Republika Srbija; operateri upravljanja ambalažnim otpadom
Sažetak
Pravilno upravljanje otpadom postalo je imperativ savremenog društva. Postupanje sa otpadom, bez obzira na njegovu vrstu, mora biti usklađeno sa načelima zaštite životne sredine. Svakako da adekvatno upravljanje ambalažnim otpadom i njegovo smanjenje kroz ponovnu upotrebu ili reciklažu doprinosi očuvanju i zaštiti životne sredine, ali i balansu sa ekonomskim razvojem društva. Pored neophodnih teorijskih pojašnjenja i analize pojedinih zakonskih rešenja, rad se bavi analizom aktuelnog strategijskog pristupa u domenu upravljanja otpadom, kao i analizom rada ovlašćenih operatera i faktičkog stanja po tom pitanju u Republici Srbiji u domenu recikliranja ambalažnog otpada.
Reference
*** (2010) Strategija upravljanja otpadom za period 2010-2019. godine. Sl. glasnik RS, br. 29
*** (2009) Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu. Sl. glasnik RS, br. 36
*** (2009-2016) Zakon o upravljanju otpadom. Sl. glasnik RS, br. 36/09, 88/10 i 14/16
Agencija za zaštitu životne sredine, Radovanović, N., Redžić, N., ur. (2017) Izveštaj o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom u 2016. godini. Beograd: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine
Agencija za zaštitu životne sredine, Redžić, N., Misajlovski, N., ur. (2016) Izveštaj o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom u 2015. godini. Beograd: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine
Agencija za zaštitu životne sredine, Redžić, N., Marković, I., ur. (2015) Izveštaj o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom u 2014. godini. Beograd: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine
Agencija za zaštitu životne sredine, Radovanović, N., Redžić, N., ur. (2018) Izveštaj o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom u 2017. godini. Beograd: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine
Belak, L.Ž., Radić, T. (2006) Gospodarenje ambalažnim otpadom. u: Čala Ivo [ur.] Održavanje, Rovinj: Hrvatsko društvo održavatelja, str. 239-246
Biočanin, R., Amidžić, B. (2005) Upravljanje čvrstim otpadom u okviru zaštite životne sredine. u: Festival kvaliteta, Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije, Beograd, str. 56-68
Čok, V. (1990) Međunarodno-pravna zaštita životne sredine. Bezbednost i društvena samozaštita, Beograd, broj 4
Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH (2018) Izazovi upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom. str. 2, (novembar 30). Preuzeto sa: http://fzofbih.org.ba/userfiles/file/pdf/Izazovi%20upravljanja%20ambalazom%20i%20ambalaznim%20otpadom.pdf
Grum, Đ. (2013) Gospodarenje ambalažnim otpadom i zaštita okoliša. Sigurnost, 55 (1), str. 37-44
Jovanović, M. (2016) Environmental protection in food industry with special emphasis on water protection. Pravo - teorija i praksa, vol. 33, br. 4-6, str. 32-47
Jovanović, S., Džunuzović, J.V. (2011) Održivi razvoj i polimerni materijali. Reciklaža i održivi razvoj, vol. 4, br. 1, str. 1-13
Nešić, B. (2010) Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu južne i jugoistočne Srbije. Niš: Centar za razvoj građanskog društva
Nikolić, M. (2016) Uporedna analiza izabranih pokretača integrisanog sistema upravljanja otpadom na bazi pokazatelja u opštinama u Srbiji. Beograd: Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine, doktorska disertacija
Panić, M., Jojić-Glavonjić, T. (2009) Organizacija sistema upravljanja opasnim otpadom u Republici Srbiji i odabranim evropskim državama. Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, br. 57, str. 243-258
Trumić, M., Trumić, M., Bogdanović, G. (2012) Postupci reciklaže plastičnog otpada sa posebnim osvrtom na mehanički tretman. Reciklaža i održivi razvoj, vol. 5, br. 1, str. 39-52
Trumić, Ž.M., Trumić, S.M. (2011) Uloga pripreme u reciklaži otpada i održivom razvoju Srbije. str. 4, (2018, novembar 30). Preuzeto sa: http://www.fmz.edu.rs/pages/05_arhiva/download/2011/trumic_trumic.pdf
Vrandečić, S.N. (2010) Ambalaža. Split: Kemijsko-tehnološki fakultet
Vučković, B. (2014) Zaštita životne sredine - krivičnopravni aspekt. Pravo - teorija i praksa, vol. 31, br. 7-9, str. 59-70
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/ptp1809001M
objavljen u SCIndeksu: 01.02.2019.

Povezani članci

Anali Ekon fak Subotica (2021)
Efekat investiranja u upravljanje čvrstim otpadom u Republici Srbiji
Pavlović Aleksandra, i dr.

Ekonomika poljoprivrede (2018)
Environmental protection in the light of discrepancy between the normative and the reality
Počuča Milan, i dr.

Pravo - teorija i praksa (2014)
Zaštita životne sredine - krivičnopravni aspekt
Vučković Branko

prikaži sve [9]