Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 4 od 61  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 60, br. 3, str. 153-166
Mirovne misije Ujedinjenih nacija - prošlost, sadašnjost i budućnost
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresalav.dimovic.94@gmail.com
Ključne reči: međunarodni mir i bezbednost; Ujedinjene nacije; Hladni rat; reforme; mirovne misije
Sažetak
Predmet rada su mirovne misije, sui generis tvorevina UN, nastala u eri hladnog rata, postepeno evoluirajući i prilagođavajući se okolnostima konkretnog slučaja. Ipak, uočava se podela na misije iz hladnoratovskog perioda i na misije novijeg datuma. UN su se suočile sa novim izazovima i novim tipovima sukoba širom sveta, za koje koncepcija mirovnih misija nastala u kontekstu blokovske podele nije bila adekvatna. Na putu ka modernizaciji ovog instituta, organizacija se suočavala sa brojnim preprekama. Ipak, UN su uspele da se konsoliduju i reformski put je nastavljen, naročito usvajanjem Brahimi izveštaja, koji je dao dobre polazne osnove za reformu mirovnih misije, koje bi odgovorile svim izazovima u savremenom svetu. UN su u tom duhu preduzele niz mera čime je ovaj institut vidno učvršćen i definitivno institucionalizovan unutar sistema UN. Prostora za dalji napredak i dalje ima mnogo, a nastupajući period pokazaće u kom smeru će dalja evolucija mirovnih misija ići.
Reference
Avramov, S. (1980) Međunarodno javno pravo. Beograd: Savremena administracija
Blokker, N. (2000) Is the authorization authorized? Powers and practice of the UN Security Council to authorize the use of force by 'coalitions of the able and willing'. European Journal of International Law, 11(3): 541-568
Kreća, M. (2016) Međunarodno javno pravo. Beograd: JP Službeni glasnik
Milisavljević, B. (2007) Nove mirovne misije Organizacije Ujedinjenih nacija. Beograd: JP Službeni glasnik
Stojanović, Z. (2004) Međunarodno krivično pravo. Beograd: Pravna knjiga
Teixeira, P. (2003) The Security Council at the Dawn of the Twenty-First Century, To What Extent is It Willing and Able to Maintain International Peace and Security?. Geneva: United Nations Institute for Disarmament Research
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bezbednost1803153D
objavljen u SCIndeksu: 08.02.2019.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2010)
Načelo zakonitosti u krivičnom pravu
Škulić Milan

Gl Adv komore Vojvodine (2015)
Specifičnosti međunarodnopravne norme o zabrani trgovine ljudima
Cmiljanić Bajo M.

Nauka bezbednost policija (2011)
Princip univerzalne krivične nadležnosti
Šurlan Tijana

prikaži sve [58]