Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 7 od 61  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 13, br. 3, str. 331-344
Analiza reformi registracije poslovanja i stanja malih i srednjih preduzeća u Republici Srpskoj
Visoka škola 'Banja Luka College', Banja Luka, Republika Srpska, BiH

e-adresasvetlanadg@blc.edu.ba, vanja.susnjar@blc.edu.ba, zorana.agic@blc.edu.ba
Ključne reči: jednošalterski sistem registracije poslovanja; mala i srednja preduzeća; sudske i administrativne takse; reforme; unapređenje poslovnog ambijenta
Sažetak
Najveći broj privrednih društava u Republici Srpskoj spada u kategoriju malih i srednjih preduzeća (MSP), odnosno najveći broj njih je organizovan u formi društava sa ograničenom odgovornošću i to najčešće sa minimalno propisanim osnovnim kapitalom. Sektor privrede i njegovi subjekti i dalje se susreću sa brojnim poteškoćama i preprekama u svom funkcionisanju. Nepovoljan poslovni ambijent je okarakterisan visokim troškovima poslovanja, čiji su uzrok visoki porezi i doprinosi, brojni fiskalni i parafiskalni nameti, razne takse, birokratija, nepovoljni krediti, spora naplata duga, šverc, rad na crno… Cilj rada je analizirati dosadašnje efekte pojedinih reformi učinjenih na polju registracije poslovanja, kakve su uvođenje jednošalterskog sistema registracije poslovnih subjekata i ukidanje sudskih i administrativnih taksi kod prve registracije, te njihov uticaj na unapređenje sveukupnog poslovnog ambijenta u Republici Srpskoj.
Reference
*** (2008-2013) Zakon o privrednim društvima Republike Srpske. Službeni glasnik Republike Srpske, 127/2008, 58/2009, 100/2011 i 67/2013
*** (2013) Zakon o razvoju malih i srednjih preduzeća. Službeni glasnik Republike Srpske, br. 50
*** (2013) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama. Službeni glasnik Republike Srpske, 67
*** (2013) Zakon o registraciji poslovnih subjekata. Službeni glasnik Republike Srpske, br. 67
Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge APIF (2015) Informacija o radu jednošalterskog sistema poslovanja registracije poslovnih subjekata (podaci o zaprimljenim prijavama i osnovanim subjektima u prve dvije godine uspostavljanja jednošalterskog sistema registracije poslovnih subjekata na području Rep. Banja Luka
Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge APIF (2015) Informacija o radu jednošalterskog sistema registracije poslovnih subjekata u prve dvije godine rada 01.12.2013-1.12.2015. godine (sa podacima o osnovanim poslovnim subjektima i zapažanjima). Banja Luka
Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge APIF (2015) Zaključci sa Konferencije Dvije godine od uspostavljanja jednošalterskog sistema registracije poslovnih subjekata održane 14.12.2015. godine. Banja Luka
Bajraktarević, S., Jeleč, N. (2014) Preduzeća bez zaposlenih radnika, istraživanje, komparativni pregled. Sarajevo: Istraživački sektor Zajedničke službe Sekretarijata PSBiH, br. 168
Bettcher, K.E., i dr. (2009) From the Streets to Markets: Formalization of Street Vendors in Metropolitan Lima. Washington, DC: Case Study, Center for International Private Enterprise, No. 0901
Bruhn, M. (2011) License to Sell: The Effect of Business Registration Reform on Entrepreneurial Activity in Mexico. Review of Economics and Statistics, 93(1): 382-386
Dušanić, G.S. (2013) Prepreke za razvoj preduzetništva u RS. Prijedor: Koalicija za jači glas male privrede
Kaplan, D.S., i dr. (2007) Entry Regulation and Business Start-ups: Evidence from Mexico Entry Regulation and Business Start-ups: Evidence from Mexico. u: Policy Research Working Paper 4322, Geneva: The World Bank
Klapper, L., Love, I. (2010) The impact of business environment reforms on new firm registration. u: Policy Research Working Papers
Klapper, L., Amit, R., Guillen, M.F., Quesada, J.M. (2007) Entrepreneurship And Firm Formation Across Countries. u: Policy Research Working Papers
Ministarstvo industrije energetike i rudarstva Republike Srpske, Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća (2015) Godišnji izvještaj za oblast malih i srednjih preduzeća i zanatsko-preduzetničku djelatnost u Republici Srpskoj za 2014. godinu. Banja Luka: Vlada Republike Srpske
Schwab, K., i dr. (2009) Global competitiveness report 2009-2010. Geneva: World Economic Forum
World Bank Group (2016) Doing Business 2016: Measuring Regulatory Quality and Efficiency. Washington, DC: World Bank Publications
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/MegRev1603331D
objavljen u SCIndeksu: 21.01.2017.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Ekonomika preduzeća (2013)
Konkurentnost zasnovana na inovacijama - slučaj Srbije
Janošević Stevo, i dr.

Marketing (2016)
Konkurentnost selektovanih zemalja Balkana u periodu 2006-2015.
Nedić Vladimir, i dr.

Panoeconomicus (2012)
Comparative analysis based on new competitiveness index
Savić Nebojša