Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 5 od 7  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 5, br. 1, str. 57-84
Idžtihad i islam u duhu vremena kod Muhameda Ikbala i Alija Šarijatija
Centar za religijske nauke 'Kom', Beograd

e-adresaseidhalilovic@centarkom.rs
Ključne reči: idžtihad; Islam; Kuran; tradicija; modernitet; reformizam; empirizam; sociologija; Muhamed Ikbal; Ali Šarijati
Sažetak
Sprovođenjem praktičnih verskih propisa u svom individualnom i društvenom životu musliman se približava tajnama večnog blaženstva i višnjih realnosti univerzuma. Zapravo, ti propisi plod su božjeg znanja. Njihove finalne formulacije predstavnici briljantne pravne baštine islama nalazili su u verskim izvorima - stručnim procesom koji nazivamo idžtihad. Naravno, da bi što bolje upoznali predmet tih propisa, oni su nužno bili usredsređeni na empirijska dostignuća i društvene kontekste svog vremena. Muslimanski reformisti, pod uticajem dominantne moderne nauke, idžtihad poistovećuju s empirijskim istraživanjima. Na taj način, oni odbacuju uzvišene i nepromenljive saznajne osnove idžtihada, koje sadrže religijsko otkrovenje i racionalno saznanje. Oni međutim zanemaruju to da moderna nauka nipošto nema moć da prosuđuje o svim realnostima i vrednostima kako su to naivno želeli naučnici iz XIX veka. Fundamentalne promene u značenju idžtihada u ovom radu pratimo prvenstveno koristeći metodu detaljne analize sadržaja popularnih dela dva slavna muslimanska reformistička mislioca, Muhameda Ikbala i Alija Šarijatija. Prvi insistira na tome da danas samo moderno empirijsko saznanje ima naučni kredibilitet i da se isključivo njime treba rukovoditi u svim aspektima života. A kod drugog čitamo da se u svetlu idžtihada islam mora menjati i uskladiti s modernom naukom i novim društvenim potrebama.
Reference
Abdolhosein, H. (2003) Roušanfekri va dr Šariati. Ketabe nakd, 26-27: 31-46
Abdulaziz, S. (1990) Ali Šarijati - ideolog iranske revolucije. u: Karić E. [ur.] Suvremena ideologijska tumačenja Kur'ana i islama, Zagreb: Kulturno-prosvjetni sabor Hrvatske, 189-212
Ahmad, B.B. (2011) Barresije dalajele enhetate tafakore eslami va rahhaje ehjaje an dar andišeje ostad Motahari va Ikbal Lahori. Andišeje takrib, 27: 39-58
Ajazi, S.M.A. (2007) Melakate ahkam va šivehaje estekšafe an. Kom: Pažuhešgahe olum va farhange eslami
Amanolah, F. (2007) Roušanfekrane dini va orfi šodan dar sepehre din. Olume sijasi, 37: 11-44
Amoli, A.D. (2006) Tafsire mouzuije Korane karim: Vahj va nobovat dar Koran. Kom: Markaze našre Esra
Esposito, J.L. (1990) Muhammad Iqbal i islamska država. u: Karić E. [ur.] Suvremena ideologijska tumačenja Kur'ana i islama, Zagreb: Kulturno-prosvjetni sabor Hrvatske, 111-126
Espozito, D., ur. (2002) Oksfordska istorija islama. Beograd: Clio
Halilović, M. (2015) Božje otkrovenje ili religijsko iskustvo - analiza različitih modela razumevanja otkrovenja. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 4, br. 1, str. 79-98
Halilović, M. (2015) Kritički osvrt na Dirkemov redukcionistički pogled na religiju. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 4, br. 2, str. 53-70
Halilović, T. (2015) Značaj tradicije u islamskim naukama s osvrtom na ideje Ajatolaha Dževadija Amolija. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 4, br. 1, str. 1-16
Hamid, P. (2001) Hadise pejmane: Pažuheši dar enkelabe eslam. Kom: Daftare našr va pahše Maaref
Hosein, B. (1999) Dine ideoložik dar džahane modern. Nakd o nazar, 19-20: 181-193
Isfahani, R.A.al H. (1972) Mudžam mufradat alfaz al Kuran. Bejrut: Dar al katib al arabi, kritičko izdanje pripremio Nadim Marašli
Kašmiri, L., Kiašemšaki, A. (2012) Nakše akl va kijas dar edžtehad az didgahe ostad Motahari va Ikbal Lahori. Tolue nur., 39: 57-78
Kostić, E.I. (2015) Sličnosti i razlike u političkim mišljenjima Abul-Ale Mavdudija i Sajida Kutba. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 4, br. 2, str. 71-89
Krešimir, Ž. (2008) Modernost i klasična sociologija. Ambivalentnost klasične sociološke teorije. Revija za sociologiju, 39 (3); 183-204
Masimo, K. (2011) Istorija Srednjeg istoka (1798-2006). Beograd: Clio, prevela s italijanskog Nela Britvić
Morteza, M. (2013) Vahj va nobovat. u: Madžmueje asar, Tehran: Entešarate Sadra, tom 2, 153-263
Morteza, M. (2011) Nehzathaje eslami dar sad saleje ahir. u: Madžmueje asar, Tehran: Entešarate Sadra, tom 24, 22-98
Muhamed, I. (1979) Obnova vjerske misli u islamu. Sarajevo: Starješinstvo Islamske zajednice u SR Bosni i Hercegovini, preveo Mehmed Arapčić
Reza, E. (2005) Madhale elme fekh: Advar, manabe, mafahim, ketabha va redžale fekhe mazahebe eslami. Kom: Entešarate Markaze modirijate Houzeje elmijeje Kom
Sadr, M.B. Durus fi ilm al usul. Kom: Muasasat an našr al islami, (b. d.), tom 1
Silajdžić, A. (2006) Muslimani u traganju za identitetom. Sarajevo: Fakultet islamskih nauka
Šariati, A. (1977) Ba mohatabhaje ašena. Tehran: Hoseinije Eršad
Šariati, A. (1979) Edžtehad va nazarijeje enkelabe daemi. Tehran: Našre Nazir
Šariati, A. (1982) Falsafeje talim va tarbijat. Tehran: Entešarate Besat
Tabatabai, M.H. Vahj ja šoure marmuz. Kom: Dar al fekr, b. d
Valiolah, A. (2008) Ehjaje dini az didgahe ostad Šahid Motahari va Ikbal Lahori. Tolue nur., 25: 15-32
Zlopaša, S. (2015) Subjektivnost u psihoanalizi i psihijatriji. Engrami, vol. 37, br. 1, str. 63-74
Žil, D. (2001) Bergsonizam. Beograd: Narodna knjiga, preveo s francuskog Dušan Janić
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kom1601057H
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2016.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka