Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
2006, br. 94, str. 9-28
Regionalna analiza malih voda na srednjim i malim vodotocima u brdskoplaninskim područjima Srbije - hidrogeološki pristup
Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet
Ključne reči: male vode; regionalna analiza; hidrogeološki elementi; brdsko-planinsko područje; minimalni srednji tridesetodnevni proticaj 80; -tne i 95; -tne obezbeđenosti
Sažetak
Tokom sušnog perioda godine, kada nastupe duži vremenski periodi bez atmosferskih padavina, na srednjim i malim vodotocima dolazi do značajnog smanjivanja proticaja, poznatog pod opšteprihvaćenim nazivom "male vode". Na hidrološki neizučenim vodotocima, merodavne "male vode" određuju se primenom metode regionalne analize. U sprovedenim istraživanjima primenjena je metodologija koja se bazira na stavu da proticaji na srednjim i malim vodotocima u sušnom periodu zavise od hidrogeoloških uslova. Korišćenjem teorije višestruke linearne regresije, analizirana je uloga hidrogeoloških uslova u formiranju malih voda na srednjim i malim slivovima u prirodnim uslovima u brdsko-planinskim područjima Srbije. Kao zavisno promenljive uzeti su minimalni srednji tridesetodnevni proticaji 80%-tne i 95%-tne obezbeđenosti, a kao nezavisno promenljive kvantifikovani hidrogeološki elementi. U analizu su uključeni vodotoci sa malom i srednjom veličinom slivne površine. Uzorak predstavlja 61 slivno područje sa hidrološkom stanicom na izlaznom profilu. Dobijene regionalne zavisnost za minimalni srednji tridesetodnevni proticaji 80%-tne i 95%-tne obezbeđenosti prikazane su u radu. Kvalitet uspostavljene zavisnosti proveren je odgovarajućim statističkim testovima.
Reference
Barnes, B.S. (1939) The structure of discharge recession curves. Trans. Amer. Geophys. Union, 20(4) (721-725)
Brosius, F. (1998) SPSS 8.0 Professionelle Statistik unter Windows. Bonn: MITPVerlag Gmbh
Chow, V.T. (1964) Handbook of applied hydrology. New York, itd: McGraw-Hill
Čubrilović, P., Nikić, Z. (1999) Uticaj hidrogeoloških odlika terena na proticaje Visočice u sušnom periodu godine. u: XII Jugoslovenski simpozijum o hidrogeologiji i inženjerskoj geologiji, Novi Sad, (469-478)
Ignjatović, J., Nikić, Z. (1994) Regionalna analiza malih voda na teritoriji Republike Srbije. u: Zaštita voda 94, Igalo, str. 267-271
Ignjatović, J., Nikić, Z. (1994) Regional analysis of low-flows for the territory of the Republic Serbia. u: Proceedings: XVII Conference of the Danube countries on hydrological Forecasting and hydrological bases of water management, Budapest, (129-134)
Mak, M.T.A., Diaza, A.A. (1984) Metodi rasčaeta nizkogo stoka. Leningrad: Gidrometeoizdat
Mitchell, W.D. (1948) Unit hydrograph in Illinois. Springfield: Illinois Division of Waterways, (26-28), prepared in cooperation with US Geological Survey
Nikić, Z., Prohaska, S. (2001) The role of hydrogeology in low flows analyzed by mathematical and statistical methods. u: International scientific meeting, Proceedings: Computer integrated technologies in minerals industry, Belgrade: Faculty of Mining and Geology, Prijedor (363-367)
Nikić, Z., Radošević, B., Ristić, R. (2003) Characteristics of extreme Visocica river flow rate-influence of hydrogeological conditions. Annual, Sofia, vol. 46, part I, Geology and Geophysics, University of mining and geology 'St. Ivan Rilski', Sofia (267-270)
Nikić, Z., Ristić, R. (2002) Specifičnosti ekstremnnih proticaja Raške - uticaj hidrogeoloških uslova. u: Zbornik radova sa XIII simpozijuma o hidrogeologiji i inženjerskoj geologiji, Herceg Novi: SIRG SR Jugoslavije, str. 323-330
Nikić, Z., Čubrilović, P. (1999) Uloga hidrogeoloških uslov u formiranju proticaja Jablanice u sušnom periodu godine. u: Zbornik radova sa XXVIII konferencije o aktuellnim problemima zaštite voda, Soko Banja, str. 219-224
Nikić, Z. (2001) Uloga hidrogeoloških uslova u formiranju malih voda, srednjih i malih vodotoka u Srbiji. Beograd: Rudarskogeološki fakultet, doktorska disertacija u rukopisu
Nikić, Z. (2003) Hidrogeološka analiza formiranja i regionalizacija malih voda. Beograd: Zadužbina Andrejević, monografija
Nikić, Z. (2004) Specifičnost karsta visočkog kraja kao bitan element režima prozicaja Visočice. u: Zbornik abstrakta: 5 Simpozijuma o zaštiti karsta, Guča, (5)
Nikić, Z., Jović, A. (2002) Male vode i njihova zaštita na hidrološki neizučenim vodotocima. u: Zbornik radova ELECTRA II, Tara: Elektroprivreda Republike Srbije, (222-224)
Nikić, Z., Jonić, Lj., Ristić, R. (2004) Specifičnost karsta Visok kraja (Stara Planina) kao bitan element režima proticaja Visočice. u: Zbornik radova sa V simpozijuma o zaštiti karsta, Beograd: Akademski speleološkoalpinistički klub, str. 113-120
Nikić, Z., Luković, S. (2005) Specifičnost režima Raških vrela kao element izdvajanja i promovisanja geonasleđa. u: Zbornik radova sa II naučnog skupa o geonasleđu Srbije, Beograd: Zavod za zaštitu prirode Srbije, Posebna izdanja, broj 20, (217-221)
Nikić, Z., Nikolić, J. (2006) Regional analysis of low flows in hilly and mountainous areas of the Republic of Serbia. u: Conference of the Danubian countries on the hydrological forecasting and hydrological bases of water management, (XXIII), National Committee of Serbia for the Int. Hydrological Programme of UNESCO, Be, 8 str., CD version of papers
Prohaska, S., Nikić, Z., Ristić, V. (1998) Uloga hidrogeologije u regionalizaciji malih voda. u: Zaštita voda 98, Kotor, str. 123-138
Prohaska, S., Nikić, Z., Ristić, V. (1999) Regionalizacija malih voda, malih i srednjih slivova u Srbiji - hidrogeološki pristup. u: XII Jugoslovensski simpozijum o hidrogeologiji i inženjerskoj geologiji, Novi Sad, (273-280)
Roš, M. (1971) Gidrologija suši. Leningrad: Gidrometeorologičeskoe izdelstvo
Vladimirov, A.M. (1976) Stok reke v malovodnij period goda. Leningrad: Gidrometeoizdat
Vukmirović, V., Pokrajac, D., Hajduković, D. (1988) Merodavne male vode u Srbiji. Beograd: Građevinski fakultet, studija
Žižić, M.M., Lovrić, M., Pavličić, D.M. (1999) Metodi statističke analize. Beograd: Ekonomski fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.2298/GSF0694009N
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka