Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 3 od 93  
Back povratak na rezultate
Diverzifikacija ruralne ekonomije u funkciji regionalnog razvoja Republike Srbije
aUniverzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo
bUniverzitet u Beogradu, Geografski fakultet

e-adresanevena.curcic@dgt.uns.ac.rs
Ključne reči: ruralna ekonomija; diverzifikacija poslovanja; turizam; regionalni razvoj; disproporcija; Srbija
Sažetak
Izražene regionalne disproporcije predstavljaju jedno od glavnih obeležja regionalnog razvoja u Srbiji. Regioni su ekonomski međusobno veoma neujednačeni, a često su prisutne razlike i unutar samih regiona. Intraregionalna neujednačenost je snažno izražena na relaciji selo -grad, gde se kao posebno ugrožena izdvajaju ruralna područja koja su izložena višedecenijskim depopulacionim kretanjima i padu privredne aktivnosti. Ovaj problem je prepoznat i obrađen u Strategiji poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije za period od 2014. do 2024. godine, u kojoj se jedno od prioritetnih područja sprovođenja operativnih ciljeva odnosi upravo na diverzifikaciju ruralne ekonomije i očuvanje kulturne i prirodne baštine. U radu se posebno ističe značaj turizma kao delatnosti koja, usled svojih pozitivnih efekata na BDP, zaposlenost, platni bilans, investicije i standard stanovništva, sve češće postaje ključni instrument podsticanja razvoja, posebno u onim regionima u kojima je kreiranje zaposlenosti putem drugih vidova investicija teže ostvarivo. U skladu s navedenim, cilj rada je da se kroz prikaz i analizu socioekonomskih indikatora i ostvarenog turističkog prometa u statističkim regionima u Srbiji ukaže na potencijal ruralnog turizma kao endogenog faktora regionalnog i lokalnog razvoja. Rezultati korelacione analize ukazuju na pozitivnu korelaciju između broja turista i broja zaposlenih, broja zaposlenih na 1000 stanovnika i prosečne neto zarade u NUTS 3 regionima u Srbiji.
Reference
*** (2009) Law on regional development. Official Gazette of the RS, No. 51
*** (1996) Spatial plan of the Republic of Serbia. Official Gazette of the RS, no. 13
*** (2020) Municipalities and regions in Serbia, 2020. Beograd: Statistical Office of the Republic of Serbia, Retrieved from https://publikacije.stat.gov.rs/G2020/PdfE/G202013047.pdf
*** (2014) Strategy of agriculture and rural development of the Republic of Serbia for the period 2014-2024. Official Gazette of the RS, no. 85
*** (2007) Strategy of regional development of Serbia for the period from 2007 to 2012. Beograd: Republički zavod za razvoj, Retrieved from http://www.gs.gov.rs/english/stampa-eng/strategije-vs.html
Bjeljac, Ž., Brankov, J., Ćurčić, N., Milanović, P.A. (2020) Traditional sports and games in the function of sustainable development of rural tourism: A case study of 'Vojvodjanska olimpijada starih sportova' (Bačko Gradište, Serbia). u: Innovative Aspects of the Development Service and Tourism, Stavropol, Russia: Stavropol State Agrarian University-Faculty of Social and Cultural Service and Tourism, 13-18
Blaine, T.W., Mohammad, G., Var, T. (1993) Demand for rural tourism: An exploratory study. Annals of Tourism Research, 20(4): 770-773
Cabrini, L. (2002) Rural tourism in Europe: Experiences and perspectives. Retrieved from http://www.worldtourism.org/regional/europe/PDF/rural_en.pdf
Ćurčić, N., Bjeljac, Ž., Terzić, A., Mirković, A. (2018) Importance of tourism for sustainable rural development. u: Sustainable development of tourism market: international practices and Russian experience, Stavropol, Russia: Stavropol State Agrarian University-Faculty of Social and Cultural Service and Tourism, 36-41
Ćurčić, N., Mirković, S.A., Brankov, J., Bjeljac, Ž., Pavlović, S., Jandžiković, B. (2021) The role of rural tourism in strengthening the sustainability of rural areas: The case of Zlakusa village. Sustainability, 13(12): 6747-6747
Dernoi, I. (1991) About rural and farm tourism. Tourism Recreation Research, 16(1): 3-6
European Commission (1986) Community action in the field of tourism: Commission communication to the Council. Bulletin of the European Communities, COM (86) 32 final, 5 February; 4/86, 10
Hall, D., Brown, F. (2000) Tourism in peripheral areas. Clevedon: Channel View
Long, A., van der Ploeg, J.D. (1994) Endogenous development: Practices and perspectives. u: Born from within. Practice and perspectives of endogenous rural development, Assen: Van Gorcum, 1-6
Lowe, P. (1996) Blueprint for the rural economy. u: The rural economy and the British countryside, London: Earthscan, 187-202
Manić, E. (2014) Održivi ruralni turizam kao factor razvoja rurlanih područja - primer Srbije. Acta geographica Bosniae at Herzegovinae, 1(1): 23-34
Mortan, M. (2006) Agritourism rural development public administration. Transylvanian Review of Administrative Sciences, 16: 101-105
OECD (1994) Paris, p.14; Retrieved from https://www.oecd.org/cfe/tourism/2755218.pdf
Pavlović, N., Kovačević-Berleković, B. (2018) Turizam kao pokretač razvoja ruralnih prostora - studija slučaja jugoistočne Bačke. Škola biznisa, br. 1, str. 105-122
Ploeg, J.D., Renting, H. (2000) Impact and potential: A comparative review of European rural development practice. Sociologia Ruralis, 40(4): 529-543
Pugliese, P. (2001) Organic farming and sustainable rural development: A multifaceted and promising convergence. Sociologia Ruralis, 41(1): 112-130
Sarić, R. (2016) Održivi ruralni razvoj - koncept i merenje. Beograd: Ekonomski fakultet, Retrieved from https://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7508
Todorović, M., Bjeljac, Ž. (2009) Rural tourism in Serbia as a way of development in undeveloped regions. Acta geographica Slovenica, 49(2): 453-473
Viljoen, J., Tlabela, K. (2007) Rural tourism development in South Africa: Trends and challenges. Cape Town: Human Science Research Council Press (HSRCP), Retrieved from http://www.hsrcpress.ac.za
Vujko, A., Petrović, M.D., Dragosavac, M., Ćurčić, N., Gajić, T. (2017) The linkage between traditional food and loyalty of tourists to the rural destination. Teme, vol. 41, br. 2, str. 475-487
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/skolbiz1-35204
primljen: 01.11.2021.
prihvaćen: 06.12.2021.
objavljen u SCIndeksu: 28.01.2022.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka