Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 53, br. 2, str. 89-94
Značaj prehrambene industrije u svetu
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

e-adresamarijahnikolic@yahoo.com
Sažetak
Prehrambena industrija ima značajno mesto u strukturi ukupne industrije. U zavisnosti od nivoa ekonomske i agrarne razvijenosti, kao i sirovinske osnove, oko 60-80% primarne poljoprivredne proizvodnje se preradi, obradi i pripremi za finalnu potrošnju u prehrambenoj industriji. Na taj način prehrambena industrija doprinosi rešavanju problema gladi i zadovoljavanju prehrambenih potreba rastuće svetske populacije. U radu se analizira mesto prehrambene industrije u privrednom razvoju i privrednoj strukturi u svetu i po odabranim regionima. Izvršena je i komparacija pokazatelja doprinosa prehrambene industrije privrednom razvoju po grupama zemalja na različitom nivou ekonomskog razvoja. Na osnovu toga moguće je definisati zakonomernosti u pogledu povezanosti ukupnog nivoa ekonomske razvijenosti određenog područja i razvoja prehrambene industrije. Proizvodnja hrane, pića i duvana učestvuje sa oko 10% u strukturi prerađivačke industrije u svetu i predstavlja jednu od najznačajnijih grana ovog sektora, koja se po značaju može izjednačiti sa ekstraktivnom industrijom ili sa celokupnom proizvodnjom električne energije, gasa i vode. U pogledu zaposlenosti, industrija proizvodnje hrane, pića i duvana angažuje oko 10% radne snage u razvijenim i 20-30% u zemljama u razvoju, potvrđujući svoj dominantan položaj u prerađivačkoj i celokupnoj industriji. Pozicioniranje prehrambene industrije u svetskoj ekonomiji, kao i sagledavanje regionalnih razlika, ukazuje na mogućnosti pojedinih regiona da dostignu nivo samodovoljnosti u proizvodnji hrane, kao i na perspektive razvoja prehrambene industrije.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 16.11.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka