Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 9 od 76  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 15, br. 3, str. 69-84
Razvojni i bezbedonosno-geopolitički aspekti demografskih promena u Jugoistočnoj Srbiji
Univerzitet Union, Fakultet za pravne i poslovne studije 'dr Lazar Vrkatić', Novi Sad

e-adresaibozicmiljkovic@gmail.com
Ključne reči: demografske promene; Jugoistočna Srbija; regionalni razvoj; geopolitička stabilnost; bezbednost
Sažetak
U radu se razmatraju implikacije demografskih promena u Jugoistočnoj Srbiji na razvoj i bezbednosnu stabilnost., odnosno nestabilnost u Srbiji i na Balkanu. Te demografske promene uslovljene su procesom tranzicije, tačnije, podprocesima koji su njegov integralni deo, a među kojima se, kao najuticajniji u negativnom smislu izdvajaju deindustrijalizacija i stihijski izvedena privatizacija. Primena ovih koncepcija razvoja za kratko vreme je dovela do ekonomske devastacije Srbije, siromašenja njenog stanovništva i produbljivanja regionalnih disproporcija koje su Jugoistočnu Srbiju promovisale kao njen ekonomski i demografski najugroženiji deo.U fokusu analize nalaze se procesi prirodnog i mehaničkog kretanja stanovništva u pograničnim opštinama Jugoistočne Srbije (migracije, starenje i depopulacija), sa posebnim osvrtom na njihov uticaj na razvoj ovih regiona i njihovu geopolitičku stabilnost i perspektivu. Autorka ukazuje na potrebu redefinisanja i ostvarivanja strategije ravnomernog regionalnog razvoja u Srbiji kojom bi se, kroz prioritetne ciljeve, preformulisala politika razvoja pograničnih opština, čime bi se zaustavilo demografsko pražnjenje i podstakao privredni razvoj ovog geoprostora i, u isto vreme, očuvao geostrateški demografski balans, kao uslov trajne geopolitičke stabilnosti.
Reference
Babović, S., Lović-Obradović, S., Prigunova, I. (2016) Depopulation of villages in Southeastern Serbia as hindrance to economic development. Zbornik radova Geografskog instituta 'Jovan Cvijić', SANU, vol. 66, br. 1, str. 61-74
Božić, M., Golubović, S. (2012) Ekonomska uslovljenost migracije stanovništva u regionu jugoistočne Srbije. u: Mitrović Ljubiša [ur.] Stanovništvo jugoistočne Srbije - uticaj demografskih promena u jugoistočnoj Srbiji na društveni razvoj i bezbednost, Niš: SANU-Centar za naučna istraživanja, str. 43-56
Božić, M.I. (2014) Investicije i investiciona politika - konsekvence na odliv stanovništva iz nerazvijenih područja Srbije. u: Mitrović Ljubiša [ur.] Stanovništvo jugoistočne Srbije - regionalne disproporcije u razvoju Srbije, migracije i demografska reprodukcija, Niš: SANU-Centar za naučnoistraživački rad, str. 31-54
Božić-Miljković, I. (2013) Reindustrijalizacija kao uslov zaustavljanja demografskog pražnjenja jugoistočne Srbije. Ekonomski vidici, vol. 18, br. 2-3, str. 315-327
Đorđević, M., Obradović, S., Nemanja, L. (2015) Komparativna analiza regionalne razvijenosti Šumadijskog i ostalih regiona u Republici Srbiji. Univerzitet u Kragujevcu - Ekonomski fakultet, str. 53-60
Golubović, N., Đorđević, D. (2012) Sociodemografski procesi u pograničnim opštinama Jugoistočne srbije. Niš: Centar za naučnoistraživačkirad SANU, str. 215-227
Grečić, V. (1998) Jugoslovenske spoljne migracije - analitičke osnove za utvrđivanje politike SR Jugoslavije u oblasti spoljnih migracija. Beograd: Savezno ministarstvo za rad, zdravstvo i socijalnu politiku
International Business Publications (2014) Serbia foreign policy and national security yearbook: Strategic information and developments. Washington, DC, Vol. 1, p. 96
Jakupi, E. (2013) Izazovi regionalne politike u Srbiji. Univerzitet u Nišu - Ekonomski fakultet, str. 17-30
Krstić, V. (2007) Stanovništvo jugoistočne Srbije. Niš: Zavod za urbanizam
Kupiszewski, M., Dorota, K., Nikitović, V. (2010) Uticaj demografskih i migracionih tokova na Srbiju. Beograd: Međunarodna organizacija za migracije
Lukić, V. (2013) Population Trends in Serbia and the Implications for Settlement System. Forum geografic, XII(1): 67-74
Ministry of the Republic of Serbia (2016) Report on small and medium enterprises and entrepreneurship for 2015. Belgrade, November
Mitrović, L. (2014) Uticaj regionalnih nejednakosti u Srbiji na tokove migracija i demografske promene u jugoistočnoj Srbiji. u: Mitrović Ljubiša [ur.] Stanovništvo jugoistočne Srbije - regionalne disproporcije u razvoju Srbije, migracije i demografska reprodukcija, Niš: SANU-Centar za naučnoistraživački rad, str. 9-30
Panev, G., Marinković, I. (2012) Prvi rezultati popisa stanovništva 2011 s posebnim osvrtom na promenu broja stanovnika jugoistočne Srbije. u: Stanovništvo jugoistočne Srbije - uticaj demografskih promena u jugoistočnoj Srbiji na društveni razvoj i bezbednost, Niš: SANU-Centar za naučna istraživanja, str: 22-43
Stojković, M. (1991) Uticaj odnosa sa susednim zemljama na pogranične krajeve Srbije, Geografski problemi pograničnih krajeva Srbije. Beograd: Geografski fakultet PMF
Vjekoslav, B. (2004) Sociokulturne odlike regiona u jugoistočnoj Srbiji. Niš: Filozofski fakultet Niš - Institut za sociološka istraživanja, str. 181-188
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/MegRev1803069B
objavljen u SCIndeksu: 25.04.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka