Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 32  
Back povratak na rezultate
2022, br. 29, str. 61-72
Samostalna proizvodnja hrane kao odraz gastronomske autentičnosti regiona od značaja za razvoj turizma Vojvodine
aUniverzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo
bUgostiteljsko-turistička škola, Beograd
Projekat:
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (institucija: Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet) (MPNTR - 451-03-68/2020-14/200125)

Ključne reči: ishrana; gastronomija; stanovništvo; gastronomski identitet; regiona
Sažetak
Najbolji odraz očuvanosti kulture i tradicije naroda koji naseljava određene krajeve može se videti iz njihove gastronomije i načina proizvodnje i pripreme hrane. Vojvodinu karakteriše raznovrsnost kuhinja naroda koji su vekovima živeli i dalje žive na ovim prostorima. Ovaj rad će pokušati da prikaže razlike u načinima proizvodnje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u domaćinstvima regiona Vojvodine, kao osnove za očuvanje autentičnosti i tradicionalnosti gastronomije. Zadatak rada je da ispita koliko je zastupljena po okruzima Vojvodine proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i koji okrug ima najviše potencijala za privlačenje turista orjentisanih na hranu. Istraživanje je sprovedeno primenom anketnog upitnika među stanovnicima koji naseljavaju Vojvodinu. Istraživanje je sprovedeno od oktobra 2020. godine do maja 2021. U istraživanju je učestvovalo 619 ispitanika. Dobijeni podaci su obrađeni primenom deskriptivne statistike i tabelarno i grafički prikazami u radu. Na osnovu sprovedenog istraživanja može se zaključiti da najviše potencijala za razvoj turizma na osnovu očuvanosti gastronomskog nasleđa ima Južnobački region, dok po zastupljensti samostalnog dobijanja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda Srednjobanatski, Zapadnobački i Sremski region.
Reference
Alonso, A.D. (2013) Tannat: The positioning of a wine grape as symbol and 'referent' of a nation's gastronomic heritage. Journal of Heritage Tourism, 8(2-3), 105-119
Banjac, M., Kalenjuk, B., Tešanović, D., Gagić, S., Cvetković, B. (2016) Gastronomic tourism in rural areas of Vojvodina (Serbia). Turizam, vol. 20, br. 4, str. 180-191
Blešić, I., Petrović, M.D., Gajić, T., Tretiakova, T., Vujičić, M., Syromiatnikova, J. (2021) Application of the analytic hierarchy process in the selection of traditional food criteria in Vojvodina (Serbia). Journal of Ethnic Foods, 8, 20
Đerčan, B. (2017) Etičnost i Vojvodina na početku 21. veka. u: Lukić T., Bubalo-Živković M., Pivac T., i dr. [ur.] Etničke grupe Vojvodine u 21. veku - stanje i perspektive održivosti, Novi Sad: PMF, 2-17
Ellis, A., Park, E., Kim, S., Yeoman, I. (2018) What is food tourism?. Tourism Management, 68, 250-263
Grubor, B., Kalenjuk-Pivarski, B., Đerčan, V., ur. (2022) Traditional and authentic food of Ethnic Groups of Vojvodina (Northern Serbia): Preservation and potential for tourism development. Sustainability, 14, 1805
Grubor, B., Kalenjuk-Pivarski, B., Šmugović, S., Tošić, P. (2021) Potentials for the development of gastronomic tourism in Vojvodina from the view of the ethnic minority groups. u: Current trends and prospects of international tourism, International scientific and practical conference, 03.09.2021, Skopje: Civil association for researching and creating policies in tourism, hospitality and sustainable development, TURISTIKA, 103-112
Kalenjuk, B., Cvetković, V., Tešanović, D., Banjac, M. (2018) Gastronomie tourism in rural areas of Vojvodina (North Serbia): Dispersion, condition and offer of authentic restaurants messages. World Scientific News, 100, 124-134
Kalenjuk, B., Cvetković, B., Blanuša, J.D., Lukić, T. (2018) Authentic food of Hungarians in Vojvodina (North Serbia) and its significance for the development of food tourism. World Scientific News, 106, 151-162
Kalenjuk, B., Banjac, M., Đerčan, B., Cvetković, V. (2018) Preservation of authentic gastronomy of Vojvodina Slovaks for the purpose of tourism development. u: Sitcon - Singidunum international tourism conference, 12 Octobar, 2018, Belgrade, 289-295
Kalenjuk, B., Dević-Blanuša, J., Tošić, P., Cvetković, B. (2017) The influence of ethnic groups of Vojvodina on the structure of gastronomic offer in the hospitality industry. u: The Fifth International Academic Conference: Science and Practice of Business Studies, September 15th, Banja Luka: University of Business Studies, 952-961
Kalenjuk, B. (2017) Hrana i ishrana stanovništva Vojvodine u funkciji razvoja turizma, kao odraz ponude ugostiteljskih objekata. u: Lukić T., Bubalo-Živković M., Pivac T., i dr. [ur.] Etničke grupe Vojvodine u 21. Veku - stanje i perspektive održivosti, Novi Sad: PMF, 129-144
Kalenjuk, B., Blanuša, D.J., Tošić, P., Cvetković, B. (2017) Uticaj etničkih grupa Vojvodine na strukturu gastronomske ponude u ugostiteljstvu. u: Nauka i praksa poslovnih studija, 15 Septembar, 2017, Banjaluka, 952-961
Kalenjuk, B., Cvetković, B., Dević-Blanuša, J. (2017) Autentična hrana ruralnih područja Vojvodine i značaj za razvoj gastronomskog turizma. Turističko poslovanje, br. 20, str. 27-35
Lin, M.P., Marine-Roig, E., Llonch-Molina, N. (2021) Gastronomy as a sign of the identity and cultural heritage of tourist destinations: A bibliometric analysis 2001-2020. Sustainability, 13, 12531
Padejski, D. (2011) Perlez - život nekada. u: Banat je kao priča, jedan pošed iz srednjeg Banata, Zrenjanin: Istorijski arhiv, str. 70-71
Republički zavod za statistiku (2018) Opštine i regioni u Republici Srbiji. Beograd: Republički zavod za statistiku, 160-164, 20.11.2020, https://publikacije.stat.gov.rs/G2018/Pdf/G201813045.pdf
Rinaldi, C. (2017) Food and gastronomy for sustainable place development: A multidisciplinary analysis of different theoretical approaches. 9(10), 17-48
Romagnoli, M. (2019) Gastronomic heritage elements at UNESCO: Problems, reflections on and interpretations of a new heritage category. J. Intang. Herit, 14, 158-171
Tešanović, D., Vićić, S., Kalenjuk, B. (2010) Structure and quality local cuisine in a recognizable Serbian regional hospitality facilities. u: The Second International Scientific Expert Conference, Quality and innovation in tourism and catering, 11-12.02.2010, Bled, Slovenija, 515-526
Tešanović, D., Kalenjuk, B., Cvetković, B., Topšć, P., Banjac, M. (2017) Gastronomski proizvodi Vojvodine u funkciji razvoja manifestapionog turizma. u: Peti međunarodni naučni skup, Banja Luka: Univerzitet za poslovne studije, 972-980
Tešanović, D., Vuksanović, N., Kalenjuk, B., Portić, M. (2015) Tourist ships on the Danube as an opportunity for export of meat and meat products. Ekonomika poljoprivrede, vol. 62, br. 2, str. 527-542
Tešanović, D., Kalenjuk, B., Blešić, I. (2009) Struktura gastronomske ponude na salašima i njen uticaj na razvoj seoskog turizma. Turističko poslovanje, (4), 103-110
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/turpos0-37436
objavljen u SCIndeksu: 25.06.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka