Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 10 od 29  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 7, br. 2, str. 145-152
Značaj pešačenja i prohodnosti grada za razvoj urbanog turizma
Univerzitet Educons, Fakultet za sport i turizam, Novi Sad

e-adresajelena.farkic@tims.edu.rs, dusan.peric@tims.edu.rs
Ključne reči: urbani turizam; pešačenje; prohodnost; kvalitet Života; rekreacija
Sažetak
Predmet ovog rada je pešačenje i prohodnost Novog Sada, glavnog grada Autonomne Pokrajine Vojvodine. Cilj rada je bio da ispita i uporedi stavove i mišljenja lokalnog stanovništva i svih učesnika turizma o razlozima i načinima kretanja kroz Novi Sad. Uzorkom su obuhvaćena 184 ispitanika (101 domicilni stanovnik i 83 turiste iz Srbije i inostranstva). Tokom prikupljanja empirijske građe, kao osnovne istraživačke tehnike korišćene su anketiranje i skaliranje. Dobijeni rezultati ukazuju na to da svi ispitanici najpre pešače kako bi se kretali kroz grad i istraživali ga. Takođe, rezultati mogu biti podsticaj lokalnim vlastima za preuzimanje inicijative za unapređenje pešačke infrastrukture. Predlaže se inovativni pristup dizajniranju pešačkih ruta, koji bi nesumnjivo bili od značaja kako za povećanje atraktivnosti ponude u urbanom turizmu, tako i za kreiranje kvaliteta turističkog doživljaja. Na ovaj način, pešačenje u urbanom okruženju neće imati samo turističku i razvojnu, već i zdravstvenu komponentu.
Reference
*** (2012) Architectural approach. Glasnik nove arhitekture, http://arhns.com/aa/wp-content/uploads/2012/04/aa_02.pdf, Apr 5. (2011)
*** (2012) Savremeni sport, http://www.savremenisport.com/kalendar-fruskogorski-maraton-2012.html
*** (2011) The walk of the world. http://www.4daagse.nl
*** (2012) Walk Score. Preuzeto sa www.walkscore.com/2012 oct 25
*** (2012) Walking For Health, http://www.walkingforhealth.org.uk/2012, dec 25
*** (2011) Walkonomics. Preuzeto sa www.walkonomics.com/2012 oct 28
Bennett, L. (2011) Bunkerology-a case study in the theory and practice of urban exploration. Environment and Planning D: Society and Space, 29(3): 421-434
Burden, D. (2012) 5 things that make your town walkable. AARP
Cascadia Scorecard (2006) Seven Keytrends Shaping the Northwest. Seattle: Sightline Institute
Cohen, N. (2010) Green Cities: An A to Z Guide. SAGE Publications
de 4 Daagsee (2011) The walk of the world. Preuzeto sa www.4daagse.nl/2012 dec 30
Dunne, G., Buckley, J., Flanagan, S. (2007) City Break Motivation. Journal of Travel & Tourism Marketing, 22(3-4): 95-107
Forsyth, A., Southworth, M. (2008) Cities Afoot-Pedestrians, Walkability and Urban Design. Journal of Urban Design, 13(1): 1-3
Jovičić, D. (2002) Menadžment turističkih destinacija. Beograd: Želnid
Kolb, B.M. (2006) Tourism marketing for cities and towns: Using branding and events to attract tourists. Amsterdam: Elsevier/Butterworth-Heinemann
Law, C. (2002) Urban tourism: The visitor economy and the growth of large cities. London: Continuum
Litman, T. (2003) Economic Value of Walkability. Transportation Research Record, 1828(1): 3-11
Lo, R.H. (2009) Walkability: what is it?. Journal of Urbanism: International Research on Placemaking and Urban Sustainability, 2(2): 145-166
Moudon, A.V., Lee, C., Cheadle, A.D., Garvin, C., Johnson, D., Schmidt, T.L., i dr. (2006) Operational Definitions of Walkable Neighborhood: Theoretical and Empirical Insights. Journal of Physical Activity and Health, 3(99): 117
Ostojić, S., Stojanović, M., Veljović, D., Stojanović, M., Međedović, B., Ahmetović, Z. (2009) Fizička aktivnost i zdravlje. Novi Sad: Fakultet za sport i turizam
Page, S.J., Hall, M. (2003) Managing urban tourism. Harlow: Pearson Education
Pinder, D. (2005) Arts of urban exploration. Cultural Geographies, 12(4): 383-411
Pušić, L. (2001) Održivi grad - ka jednoj sociologiji okruženja. Beograd: Srboštampa
Soderstrom, M. (2009) The walkable City: From haussmanns boulevards to Jane Jacobs streets and beyond. Vehicule Press
Solnit, R. (2002) Lutalaštvo, Istorija hodanja. Geopoetika
Southworth, M. (2005) Designing the Walkable City. Journal of Urban Planning and Development, 131(4): 246-257
Warburton, D.E.R. (2006) Health benefits of physical activity: the evidence. Canadian Medical Association Journal, 174(6): 801-809
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/timsact7-4542
objavljen u SCIndeksu: 27.01.2014.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci