Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 1 od 204  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 38, br. 1, str. 85-95
Izrada i ispitivanje pouzdanosti upitnika o strahu od vađenja krvi kod studenata fakulteta medicinskih nauka
aAkademija vaspitačko-medicinskih strukovnih studija Kruševac, Odsek Ćuprija, Ćuprija
bUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka

e-adresasuncica.ivanovic@yahoo.com
Ključne reči: upitnik; pouzdanost; strah od igle i vađenja krvi
Sažetak
Korišćenje validiranih upitnika o strahu od igle i vađenja krvi od posebnog je značaja, jer je ovaj javni zdravstveni problem primećen kod velikog broja bolesnika i može da utiče na neadekvatno pružanje medicinske pomoći. Ispitivanje pouzdanosti upitnika o strahu od vađenja krvi kod studenata sprovedeno je na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu. U ovom istraživanju korišćena je studija preseka. Uzorak su činili studenti Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, ukupno njih 300, što čini 20% populacije studenata na pomenutom fakultetu. Instrument istraživanja bio je upitnik The Blood-Injection Symptom Scale (BISS), koji se sastojao od 22 pitanja. Istraživanje je obavljeno u toku jednog meseca 2016. godine. Statistička obrada podataka izvršena je korišćenjem programa IBM SPSS Statistics 21. Na osnovu vrednosti parametra Cronbach's Alpha (0,894) i drugih parametara, koji su korišćeni u cilju određivanja pouzdanosti, pokazan je visok stepen pouzdanosti ovog upitnika. Nakon izvršene eksplorativne faktorske analize, dobijena su tri faktora, koja najviše utiču na nepovoljne ishode kod venepunkcije - vazovagalni simptomi, prisutan strah od igle i posledica uboda, kao i prisutan strah od bolnice i osobe koja uzima krv. Upitnik BISS pokazao je dobru pouzdanost na populaciji studenata Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu i može se primeniti na opštoj populaciji za ispitivanje straha od igle, posledica uboda, straha od bolnice i osoba koje uzimaju krv, a samim tim i za prevenciju ovih simptoma.
Reference
Bienvenu, O. J., Eaton, W.W. (1998) The epidemiology of blood-injection-injury phobia. Psychological Medicine, 28(5): 1129-1136
Borda, M.M., Jiménez, A.M. L., San, G.Á.P. (2010) Blood-injection Phobia Inventory (BIPI): Development, reliability and validity. An Psicol, 26(1):58-71
Chapman, L. K., DeLapp, R.C.T. (2014) Nine session treatment of a blood-injection-injury phobia with manualized cognitive behavioral therapy: An adult case example. Clinical Case Studies, 13(4): 299-312
Deacon, B., Abramowitz, J. (2006) Fear of needles and vasovagal reactions among phlebotomy patients. Journal of Anxiety Disorders, 20(7): 946-960
Ducasse, D., Capdevielle, D., Attal, J., i dr. (2013) Blood-injection-injury phobia: Physochophysiological and therapeutical specificities. Encephale, 39(5):326-31
Engel, G. (1978) Psychologic stress, vasodepressor (vasovagal) syncope, and sudden death. Annals of Internal Medicine, 89(3): 403-12
Graham, D. (1961) Prediction of fainting in blood donors. Circulation, 23(6): 901-906
Kleinknecht, R.A., Thorndike, R.M. (1990) The Mutilation Questionnaire as a predictor of blood/injury fear and fainting. Behaviour Research and Therapy, 28(5): 429-437
Page, A.C., Bennett, K.S., Carter, O., Smith, J., Woodmore, K. (1997) The Blood-Injection Symptom Scale (BISS): Assessing a structure of phobic symptoms elicited by blood and injections. Behaviour Research and Therapy, 35(5):457-64
Wani, A.L., Ara, A., Bhat, S.A. (2014) Blood injury and injection phobia: The neglected one. Behavioural Neurology, 2014: 1-7, 471340
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/afmnai38-25165
objavljen u SCIndeksu: 23.04.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0