Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 9 od 204  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 75, br. 6, str. 703-708
Projektovanje i realizacija kontrolne mreže telekomunikacionog tornja Avala
aUniverzitet u Beogradu, Građevinski fakultet
bUniverzitet u Banjoj Luci, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Republika Srpska, BiH

e-adresamilovano@grf.bg.ac.rs
Projekat:
Primena GNSS i LIDAR tehnologije u monitoringu stabilnosti infrastrukturnih objekata i terena (MPNTR - 36009)

Ključne reči: telekomunikacioni toranj; kontrolna mreža; preciznost; pouzdanost
Sažetak
Telekomunikacioni toranj na Avali je uništen tokom NATO bombardovanja 1999. Izgradnja novog tornja na istom mestu, počela je 2007. godine. Novi toranj izgrađen je od armiranog betona, sa ukupnom visinom 142 metra i antenom visine 70 metara. Konstrukcija je oblika trougaone prizme sa jednakostraničnim trouglom u osnovi sa stranicom dužine 7 m. Građevinski stručnjaci definisali su toleranciju konstrukcije od 10 mm u horizontalnoj ravni i 2 mm u vertikalnoj ravni. Projektovanje geodetske mreže obavljeno je u skladu sa principima geodetske struke i postavljenim uslovima. U radu je opisana složenost projektovanja kontrolnih mreža za visoke objekte. Glavni zadaci predstavljeni u ovom radu su odabir položaja tačaka kontrolne mreže, definisanje plana opažanja i datuma mreže, preciznost merenja, proračun kriterijuma kvaliteta mreže i tehnički uslovi za realizaciju merenja.
Reference
*** (2007) Elaborat o realizaciji projekta osnovne 2D i 1D mreže TV tornja Avala. Beograd: Institut za geodeziju i geoinformatiku, Građevinski fakultet
*** (2007) Projekat osnovne 2D i 1D mreže TV tornja Avala. Beograd: Institut za geodeziju i geoinformatiku, Građevinski fakultet
Amiri-Simkooei, A.R., Asgari, J., Zangeneh-Nejad, F., Zaminpardaz, S. (2012) Basic Concepts of Optimization and Design of Geodetic Networks. Journal of Surveying Engineering, 138: 172-183
Amiri-Simkooei, A.R. (2001) Comparison of reliability and geometrical strength criteria in geodetic networks. Journal of Geodesy, 75: 227-233
Ašanin, S., Pandžić, S., Gospavić, Z., Milovanović, B. (2005) Zbirka rešenih zadataka iz inženjerske geodezije. Beograd: Geokarta
Baarda, W. (1968) A testing procedure for use in geodetic networks. Delft, Netherlands: Netherland Geodetic Commission
Caspary, W.F. (1988) Concepts of Networks and Deformation Analysis. u: Monograph 11, Kensington, Australia: School of Surveying, the University of New South Wales
Grafarend, E.W., Sanso, F., eds. (1985) Optimization and design of geodetic networks. Berlin: Springer
Milovanović, B., Gospavić, Z., Pejović, M., Vasiljević, S. (2014) Projekat osnovne mreže / Project of the Core Network. u: Zbornik radova Nacionalnog naučnog skupa -GEO 2014 / Proceedings of the National Scientific Conference GEO2014, Kopaonik, 3-11
Milovanović, B. (2016) Designing the Control Network for Hydrotechnical Objects for the Purpose of Geodetic Monitoring. u: International Symposium on Engineering Geodesy SIG 2016 -Proceedings, Croatian Geodetic Society, 71-82
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/tehnika2006703M
primljen: 11.08.2020.
prihvaćen: 24.11.2020.
objavljen u SCIndeksu: 21.01.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci