Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:27
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 12  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 68, br. 1, str. 105-116
Pozitivni finansijski aspekti migracija i dijaspore za stanovništvo i privredu Srbije
Faculty of Business Economics and Entrepreneurship, Belgrade

e-adresadjekicrm@gmail.com, nenad_ravic_bps@yahoo.com, tamara.vesic@vspep.edu.rs
Ključne reči: doznake; prilivi iz inostranstva; dijaspora; migracije; strane direktne investicije
Sažetak
Predmet rada je analiza ekonomskih i socijalnih prednosti priliva doznaka iz srpske dijaspore. Doznake za domaću privredu i stanovništva značajne su iz više razloga. Pre svega, ovi prilivi su na visokom nivou jer je u prethodnim decenijama veliki broj domaćeg stanovništva emigrirao u inostranstvo. Iako se tačan iznos ovih priliva ne može sa sigurnošću izračunati, zbog toga što veliki deo doznaka stiže u Srbiju neformalnim putevima, prilivi od doznaka pozitivno mogu uticati na mnoge ekonomske aspekte zemalja primalaca doznaka, pogotovo ako se radi o tranzicionim zemljama koje su prošle kroz teške periode ekonomskih, političkih, ratnih kriza i razaranja. Prilivi koji potiču od dijaspore mogu uticati na smanjenje siromaštva, razvoj privrednih subjekata, pa čak i devizni kurs zemlje i sam ekonomski razvoj, a dijaspora može doprineti poboljšanju političke klime i ekonomskih odnosa sa inostranstvom. U ovom radu, želeli smo da ispitamo korelisanaost i jačinu veze (ukoliko ona postoji) između kretanja BDP-a Srbije i doznaka, kao i vezu BDP-a po stanovniku Srbije i doznaka. Procedura korelacije urađena je u programu IBM SPSS 21., a kao osnova korišćeni su podaci Svetske banke. Zaključeno je da odnos kretanja BDP-a Srbije i doznaka karakteriše pozitivna korelacija koja je uočena i u kretanju BDP-a Srbije i doznaka.
Reference
*** (2016) Migration and Development: A Role for the World Bank Group. Washington, DC: World Bank
*** (2016) Migration and Remittances Factbbook 2016. Washington, DC: World Bank, 3rd Edition
*** (2017) Migration and Remittances: Recent Developments and Outlook. Washington, DC: World Bank
*** (2019) Leveraging Economic Migration for Development: A Briefing for the World Bank Board. Washington, DC: World Bank
*** (2020) World Development Indicators. Preuzeto sa https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
*** (2009) Zakon o dijaspori i Srbima u regionu. Službeni glasnik RS, br. 88/2009
*** (2011) Strategija očuvanja i jačanja odnosa matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu. Beograd: Ministarstvo vera i dijaspore
Amidžić, S., Kurteš, S., Rajčević, P. (2016) Kretanje doznaka i uticaj na ekonomiju zemlje. Financing, 7(2): 22-29
Bobić, M. (2009) Dijaspora kao ekonomski i socijalni kapital Srbije. Sociološki pregled, vol. 43, br. 3, str. 361-378
Bouhga-Hagbe, J. (2004) A Theory of Workers' Remittances with An Application to Morocco. IMF Working Papers, WP/04/194
Đekić, M. (2018) Impact of Remittances Inflow (Economic Migration). u: We and the Others Yearbook: Summer School of Interethnic, Intercultural and Interconfessional Dialogue: AID, Belgrade: Forum for Ethnic Relations, 143-151
Grečić, V. (1998) Jugoslovenske spoljne migracije. Beograd: Savezno ministarstvo za rad, zdravstvo i socijalnu politiku
Grečić, V. (2016) How can the Serbian diaspora contribute much more to the development at home country?. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 96, br. 2, str. 65-82
Grubor, A., Leković, K., Tomić, S. (2019) Rural tourism marketing of the Danube region. Ekonomika, vol. 65, br. 4, str. 1-9
Narodna banka Srbije (2020) Platni bilans Srbije 2007-2017. Preuzeto sa https://www.nbs.rs/internet/cirilica/80/platni_bilans.html
Nikolić, M. (2006) Makroekonomski efekti pomoći i doznaka. Beograd: Narodna banka Srbije
Pavlov, T., Kozma, R., Velev, B. (2012) Dijaspora kao resurs lokalnog razvoja. Beograd: USAID Srbija
Perruchoud, R., Redpath-Cross, J. (2011) International Migration Law No 25: Glossary on Migration. Geneva: International Organization for Migration (IOM)
Richard, A.J. (2003) International Migration, Remittances, and Poverty in Developing Countries. The World Bank, WPS3179
Spasojević, Đ., Miladinović-Bogavac, Ž. (2018) Maloletnici kao žrtve krivičnih dela učinjenih zloupotrebom računarske mreže. Trendovi u poslovanju, vol. 6, br. 2, str. 61-70
The Global Knowledge Partnership on Migration and Development (KNOMAD) (2020) COVID-19 Crisis Through a Migration Lens: Migration and Development Brief 32. Washington, DC: World Bank
Todorov, R., Petar, B., Miladinoski, S.M. (2018) Intervention Effects of Rural Development Programme on Landscape Management in Bulgaria. International Review, 1(2): 62-93
United Nations - Department of Economic and Social Affairs (2017) International Migration Report 2017. Dostupno na: http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2017.pdf , 21.aprila 2018
Vasiljević, B. (2009) Uticaj doznaka na ekonomski i socijalni razvoj u Srbiji. Godišnjak Fakulteta političkih nauka, vol. 3, br. 3, str. 201-214
Vasojević, N.A., Kirin, S., Marković, P.J. (2018) Research on scholarship holders who studied abroad and returned to Serbia. Management: Journal of Sustainable Business and Management Solutions in Emerging Economies, vol. 23, br. 1, str. 23-32
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ekonomika2201105D
primljen: 28.12.2021.
prihvaćen: 11.02.2022.
objavljen u SCIndeksu: 15.04.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka