Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 13  
Back povratak na rezultate
2020, br. 166, str. 398-410
Humanistički aspekti arhitekture u traktatima Frančeska di Đorđa Martinija
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Ključne reči: humanizam; traktat; arhitektura; Martini; renesansa
Sažetak
U radu je istražena tema humanističkih aspekata arhitekture u traktatima Frančeska di Đorđa Martinija. Pitanja humanističkog u arhitektonskom stvaralaštvu renesansnog doba, urbani prostori i namene objekata, neke su od tema Martinijevog rada. U njegovim traktatima bila su aktualizovana razmišljanja o prirodi i ulozi arhitekture i čoveka u renesansnom svetu. Humanistička osnova bila je bazirana na čoveku, odnosno onom aspektu u kome je on bio mera i cilj renesansne graditeljske prakse. Praktična i teorijska interesovanja Frančeska di Đorđa, u najvećoj meri bila su usmerena na vojnu arhitekturu, bedeme, kule i utvrđenja, po kojima je on bio naročito poznat, ali i crkvene građevine. Stoga se može zaključiti da su njegovi traktati o arhitekturi produbili renesansnu graditeljsku misao i afirmisali razvoj humanističke tradicije.
Reference
Alberti, L.B., Tiranti (1955) The ten books of architecture. London: A Tiranti, trans. Leoni J
Archambault, P. (1967) The analogy of the body in Renaissance political literature. Bibliothèque d 'Humanisme e tRenaissanse, XXIX, rp. 21-53
Banić-Pajnić, E. (1992) Problem humanizma. Prilozi, 35-36, str. 7-26
Betts, R.J. (1977) On the chronology of Francesco di Giorgio's treatises: New evidence from an unpublished manuscript. Journal of the Society of Architectural Historians, 36(1), 3-14
Betts, R.J. (1993) Structural innovation and structural design in Renaissance architecture. Journal of the Society of Architectural Historians, 52(1), 5-25
Bisticci, V. (1970) Comentario de la vita del Signore Federico, Duca d'Urbino. Le Vite, vol. 1, rr. 355-416
Delimo, Ž. (2007) Civilizacija renesanse. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Eisler, J. (1972) Remarks of same aspects of Francesco di Giorgio's Trattato. Acta historiae atrium academiae scientiarum hungaricae, XVII, rr. 193-231
Huppert, A.C. (2015) Becoming an architect in Renaissance Italy: Art, science, and the career of Baldassarre Peruzzi. New Haven - London: Yale University Press
Lowic, L. (1983) The meaning and significance of the human analogy in Francesco di Giorgio's Trattato. Journal of the Society of Architectural Historians, 42(4), 360-370
Lugli, E. (2015) Measuring the bones: On Francesco di Giorgio Martini's Saluzzianus Skeleton. Art History, 38(2), 346-363
Martini, F.G. (1841) Trattato di architettura civile e militare. Torino: Carlo Promis, Tipografia Chirio e Mina
Martini, F.G. (1967) Trattati di architettura, ingegneria e arte militare. Milan: Il Polifilo, 2 Vol
Millon, H. (1958) The architectural theory of Francesco di Giorgio. Art Bulletin, 40(3), 257-261
Milosavljević-Ault, A. (2013) Prezentacija i legitimacija vladara u dekoraciji renesansnog studiola. Beograd: PUNKT
Riahi, P. (2015) Ars et Ingenium: The embodiment of imagination in Francesco di Giorgio Martini s drawing. Abingdon: Routledge
Vitruvije, P.M. (2014) Deset knjiga o arhitekturi. Beograd: Orion Art
Watanabe, M. (1963) The political ideas of Nicholas of Cusa with special reference to his De Concordantia Catholica. Geneva: Librairie Droz
Weller, A.S. (1943) Francesco di Giorgio Martini 1439-1501. Chicago: The University of Chicago Press
Zevi, B. (2007) Konceptza kontra istoriju arhitekture. Beograd: Centar Vam
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/kultura2066398S
objavljen u SCIndeksu: 02.07.2020.

Povezani članci