Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 13  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 40, br. 2, str. 79-82
Mikelanđelo i Bartolomeo Pasaroti, mesto anatomije u stvaralaštvu ovih velikana renesansnog slikarstva
Služba opšte medicine, Dom zdravlja, ZC Zaječar

e-adresadrmilosprotic@gmail.com
Ključne reči: Mikelanđelo; Pasaroti; anatomija; čas; renesansa
Sažetak
Uvod: Renesansa nastaje u Italiji u 14. veku i širi se na ostatak Evrope do 16. veka . Tada dolazi do velikih preokreta u slikarstvu, nauci, književnosti. Vladalo je interesovanje za antička dela , u središtu je čovek, nasuprot dotadašnjoj sholastičkoj nauci i crkvi. U to doba stvaraju i Mikelanđelo Buonaroti (1475-1564), jedan od najvećih genija renesanse, i Batrolomeo Pasaroti (1529-1592), slikar perioda manirizma. Cilj: Ukazati na tadašnje podučavanje studenata slikarstva anatomiji. Metod i materijal: Pregled dostupne literature na internetu iz medicinskih baza podataka, kao i baza podataka istorije umetnosti, poput Pubmeda i Oksfordskog indeksa. Batrolomeo Pasaroti je naslikao Čas anatomije za umetnike. Reč je ulju na platnu koje prikazuje čas anatomije koji se predaje studentima slikarstva, a sprovodi se seciranjem leša. Diskusija: Smatra se da je na slici Mikelanđelo koji drži predavanje svojim studentima, koristeći seciranje leša i time prikazuje građu ljudskog tela, proporcije, međusobne odnose. Takođe se smatra da je pred njim tadašnji cenjeni udžbenik anatomije Andreasa Vesaliusa, lekara i anatoma, De humani corporis fabrica (ili struktura ljudskog tela, u prevodu sa latinskog). U sklopu ovih detalja dolazi se do nezaobilazne centralne figure samog Mikelanđela kao učitelja, te je ovo Pasarotijevo delo i svojevrsno istorijsko svedočanstvo o samom Mikelanđelu koji je, sem slikarstva, poznat po izuzetnim anatomskim skicama i crtežima. Poznata je genijeva Studija o torzu i nogama. Prema mišljenju istoračara, ove skice ljudske anatomije imale su uticaj na potonji razvoj anatomije. Zaključak: Uočava se da je Mikelanđelo bio vrstan poznavalac anatomije o čemu govore njegove anatomske skice i crteži. Takođe je ilustrativno poznavanje anatomije u Pasarotijevom delu, koji je u svom Času to istakao u oslikavanju leša. Sem toga, naročita pažnja je poklonjena i držanju učenika i ekspresiji njihovih lica. Zato je Vesaliusov udžbenik svedočanstvo per se o razvoju anatomije.
Reference
*** Overview Michelangelo. u: Michelangelo in The Oxford Dictionary of Art and Artists, http://oxfordindex.oup.com/view/10.1093/oi/authority.20110803100155121?rskey=UHIhWA&result=0&q=michelangelo
Reis, L.O., Zani, E.L., Alonso, J.C., Simões, F.A., Rejowski, R.F., Barreto, G. (2012) The interpretation of the figure of the prophet Jonah by Michelangelo on the ceiling of the sistine chapel: anatomical urological vision. International braz j urol, 38(3): 317-323
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/tmg1502079V
objavljen u SCIndeksu: 11.01.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka