Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:17

Sadržaj

članak: 7 od 13  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 11, br. 1, str. 147-165
Počeci obrazovanja gluvih osoba - renesansna Evropa (XIV-XVI vek)
aUniverzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
bMinistarstvo unutrašnjih poslova RS, Beograd

e-adresamarina.r-s@hotmail.com
Sažetak
Cilj ovog rada je da ukaže na preokret u odnosu društva prema gluvim osobama koji je doneo istorijski period renesanse, od XIV do XVI veka. Poznato je da su u srednjem veku hendikepirane osobe bile marginalizovane od strane šire društvene zajednice i da se smatralo da je milosrdno zbrinjavanje pri crkvama i manastirima jedini legitiman oblik pomoći onima koje je Bog odredio da ispaštaju grehe predaka. Slabljenje autoriteta crkve i napredak nauke u XV veku dovode do pojačanog interesovanja za medicinu, što se odražava i na stavove stručnjaka prema gluvim osobama, za koje počinju aktivnije da se zanimaju. Renesansa je iznedrila prve učitelje gluvih, kao i prve gluve umetnike koji su bili priznati i cenjeni od strane društva, što je presudno uticalo na promenu shvatanja gluvoće i stava prema mogućnostima gluvih. Sve ovo je doprinelo postavljanju temelja za organizovani edukativni rad sa gluvima, koji se u Evropi javlja u XVIII veku.
Reference
Abel, E. (1980) On female identity and writing in women. University of Chicago Press
Albrecht, L.G. (2006) Encyclopedia of Disability. Chicago: University of Illinois
Bojanin, S. (1999) Defektološki leksikon. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna srdstva
Bragg, L. (1997) Visual-Kinetic Communication in Europe before 1600: A Survey of Sign Lexicons and Finger Alphabets Prior to the Rise of Deaf Education. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 2(1): 15-24
Branson, J., Miller, D. (2002) Damned for their difference: The cultural construction of deaf people as disabled a sociological history. Washington, D.C
Bryan, M. (2007) Dictionary of painters and engravers,biographical and critical. London, Volume II L-Z), Original from Fogg Library, Digitized May 18, 2007: George Bell and Sons
Cagle, K.M. (2010) Exploring the ancestral roots of american sign language: Lexical borrowing from cistercian sign language and french sign language. Albuquerque, NM: The University of New Mexico, dissertation
Clarke, M., Clarke, D. (2002) The concise grove dictionary of art terms. Oxform University Press
Davies, M. (1961) National gallery catalogues: Catalogue of the earlier Italian schools. London: National Gallery Catalogues
Dimić, N. (1996) Metodika artilkulacije. Beograd: Defektološki fakultet
Kostrenčić, M., Krleža, M., Gecan, M. (1967) Enciklopedija leksikografskog zavoda. Zagreb: Leksikografski zavod FNRJ
Kovačević, J. (2003) Didaktički sistemi u školovanju gluvih. Beograd: DDJ
Laderchi, C. (1856) La pittura ferrarese, memorie. Italy: Ferrara
Marschark, M., Lang, H.G., Albertini, J.A. (2002) Educating deaf students - from research to practice. New York: Oxford University Press
Mirzoeff, N. (1995) Silent Poetry: Deafness, Sign, and Visual Culture in Modern France. Princeton, New Jersey: Princeton University Press
Padden, C., Humphries, T. (2005) Inside Deaf Culture. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press
Plann, S. (1997) A silent minority: Deaf education in Spain 1550-1835. Berkeley: University of California Press
Savić, L.M., Maslić, F. (1974) Pregled opšte istorije surdopedagogije. Beograd: Savez društava defektologa Jugoslavije
Savić, L.M., Ivanović, P.M. (1995) Surdopedagogija. Beograd: Defektološki fakultet
Savić, L.M. (1996) Teorija i praksa specijalnog školstva u Srbiji do Drugog svetskog rata. Beograd: Savez gluvih Jugoslavije
Tervoort, A. (2005) The Iter Italicum and the Northern Netherlands: Dutch students at Italian universities and their role in the Netherlands' society. Leiden and Boston: Brill Academic Publisher, 1426-1575
van Cleve, J.V. (1987) Gallaudet Encyclopedia of Deaf People and Deafness. New York: McGraw-Hill, vol 2
van Cleve, J.V. (1993) Deaf history unveiled: Interpretations from the New Scholarship. Washington, D.C: Gallaudet University Press
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/specedreh1201147R
objavljen u SCIndeksu: 24.07.2012.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Zdravstvena zaštita (2011)
Položaj osoba sa invaliditetom kroz istoriju
Mihailović Nataša, i dr.

Norma (2020)
Obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju
Rajšli-Tokoš Elvira

Teme (2012)
Pregled definicija i trendova rizičnih ponašanja mladih
Ljubičić Milana

prikaži sve [6]