Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 1 od 6  
Back povratak na rezultate
2020, br. 52, str. 83-98
Postupci strukturiranja naslova poglavlja u romanu "Seobe" Miloša Crnjanskog
Institut za srpsku kulturu, Leposavić

e-adresajowana.nikolic94@gmail.com
Projekat:
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (institucija: Institut za srpsku kulturu, Leposavić) (MPNTR - 451-03-68/2020-14/200020)

Ključne reči: naslovi; struktura naslova; inverzija; parcelacija; ponavljanje; koneksija; Seobe I; Miloš Crnjanski
Sažetak
U ovom radu predmet istraživanja predstavljaju postupci pomoću kojih je Miloš Crnjanski strukturirao i oblikovao naslove poglavlja u romanu Seobe. Osobeni postupci rezultovali su neobičnim i drugačijim konstrukcijama, u odnosu na dotadašnji umetnički izraz, koje sintaksu u prozi približavaju sintaksi u poeziji, te na taj način postaju odlika piščevog stila. Ponavljanje, inverzija, parcelacija, koneksija i variranja u strukturi naslova stvaraju, s jedne strane, svojevrsnu dinamiku i naizgled samostalne delove, dok, s druge strane, čine usaglašenu i čvrsto povezanu celinu. Karakterističnost naslova prikazuje se na istraženom konkretnom književnoumetničkom korpusu, i to na osnovu metoda analize, sinteze i deskripcije, a priroda teme nameće i uključivanje sintaksičkih, semantičkih, stilističkih i tekstualnih kriterijuma.
Reference
Glovacki-Bernardi, Z. (2004) O tekstu. Zagreb: Školska knjiga
Grickat, I. (1966) Naslovi - posebna kategorija pisane reči. Naš jezik, XV/1-2, 77-95
Halliday, M.A.K., Ruqaiya, H. (1976) Cohesion in English. London: Longman
Janjušević-Oliveri, A. (2015) Zavisnosložene rečenične strukture u prvoj knjizi Seoba Miloša Crnjanskog. u: Kovačević Miloš [ur.] Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa na Filološko-umetničkom fakultetu, Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet, 247-256
Katnić-Bakaršić, M. (1999) Lingvistička stilistika. Budimpešta: Open Society Institute-Center for Publishing Development-Electronic Publishing Program
Mrazović, P. (2009) Gramatika srpskog jezika za strance. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Petković, N. (1988) Dva srpska romana. Beograd: Narodna knjiga
Piper, P., Klajn, I. (2013) Normativna gramatika srpskog jezika. Novi Sad: Matica srpska
Polovina, V. (1999) Semantika i tekstolingvistika. Beograd: Čigoja štampa
Redžić, E. (2018) Tekstualna referencija kao kohezivni mehanizam u romanu Seobe Miloša Crnjanskog. u: Lončar-Vujnović Mirjana [ur.] Nauka bez granica - zbornik radova, Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet, 1, 177-191
Silić, J. (1984) Od rečenice do teksta. Zagreb: Biblioteka znanstvenih radova
Simić, R.D., Jovanović-Simić, J.R. (2012) Gramatička i intonacijska struktura proznog izraza M. Crnjanskog u Seobama (prva. knj.). Uzdanica (Jagodina), vol. 9, br. 1, str. 7-25
Stanojčić, Ž. (2008) Iz jezika proze Miloša Crnjanskog. Beograd: ZUNS
Stišović-Milovanović, A. (2016) Instrumentalni konceptualizam u proučavanju književnosti. Beograd: Društvo RAŠKA ŠKOLA
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bastina30-29265
primljen: 28.09.2020.
objavljen u SCIndeksu: 26.01.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0