Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 7 od 65  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 70, br. 3, str. 319-332
Zastupljenost ilustracija u udžbenicima osnovne škole
University of East Sarajevo, Faculty of Medicine Foča, Department of General Education Subjects, East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

e-adresasanja.zivanovic@ues.rs.ba
Ključne reči: ilustracija; osnovna škola; udžbenik; zastupljenost; strukturni elementi udžbenika.
Sažetak
Udžbenik je osnovno i obavezno nastavno sredstvo, pisano na osnovu pripisanog nastavnog plana i programa. Prateći materijali u udžbeniku su svakako ilustracije koje, osim što služe osnovnom tekstu, mogu značajno uticati i na učenike. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati zastupljenost ilustracija u udžbenicima koji se koriste od prvog do šestog razreda osnovne škole. Analiza je izvršena na četrdeset osnovnoškolskih udžbenika odobrenih za upotrebu od Ministarstva prosvjete Republike Srpske, pri čemu je osnovna jedinica analize ilustracija u udžbeniku. Dobijeni nalazi istraživanja pokazuju da su i u prvoj i u drugoj trijadi zastupljene ilustracije bez elemenata duhovitosti, iako je broj duhovitih ilustracija na zavidnom nivou, preovlađuju ilustracije koje su direktno vezane za sadržaj teksta, crteži u obje trijade, a najveći broj ilustracija ima intelektualnu vrijednost. Komparativna analiza ilustracija u prvoj i drugoj trijadi pokazuje da se razlike očitavaju u pogledu kategorija predstavljanje ilustracija na stranicama i funkcija olakšavanja pamćenja i razumijevanja teksta. Dobijeni rezultati su ohrabrujući jer potvrđuju uspješnost pretpostavki za efikasno učenje u skladu sa uzrasnim karakteristikama, ispunjeni su određeni zahtjevi za ilustraciju, a studija može pružiti korisne informacije autorima udžbenika, nastavnicima, roditeljima i ilustratorima, s obzirom da su ilustracije strukturni elemenat udžbenika na koje učenike treba uputiti. Rezultati takođe mogu biti korisni za oblikovanje i dublju operacionalizaciju likovnih i grafičkih zahtjeva u udžbeniku i uticati na poboljšanje standarda kvaliteta udžbenika.
Reference
*** (2017) Zakon o osnovnom vaspitanju i obrazovanju. Službeni glasnik Republike Srpske, br. 44
*** (2020) Pravilnik o standardima kvaliteta udžbenika. Službeni glasnik Republike Srpske, 4/21
Avramović, Z., Vujačić, M. (2010) Odnos kvalitativne i kvantitativne metode istraživanja školskih udžbenika. Teme, vol. 34, br. 2, str. 447-461
Balić-Šimrak, A., Narančić, K.S. (2011) Likovni aspekti ilustracije u dječjim knjigama i slikovnicama. Dijete, vrtić, obitelj: Časopis za odgoj i naobrazbu predškolske djece namijenjen stručnjacima i roditeljima, 17(66), 10-12
Carney, R.N., Levin, J.R. (2002) Pictorial illustrations still improve students's learning from text. Educational psychology review, 14(1), 5-26
Čalović, S. (2014) O nekim smjernicama za oblikovanje savremenih udžbenika. u: V. Milisavljević [ur.] Nauka i globalizacija, Pale: Filozofski fakultet, 875-888
Elmiana, D.S. (2019) Pedagogical representation of visual images in EFL textbooks: a multimodal perspective. Pedagogy, Culture & Society, 27(4), 613-628
Ivić, I., Pešikan, A., Antić, S. (2008) Vodič za dobar udžbenik - opšti standardi kvaliteta udžbenika. Novi Sad: Platoneum
Kocić, L., Trebješanin, B. (2001) Osnovnoškolski udžbenik kao predmet razmatranja. u: Trebješanin B.i Lazarević D. [ur.] Savremeni osnovnoškolski udžbenik - teorijsko-metodološke osnove, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, str. 15-18
Kovačević, Z. (2011) Instrukcije za samostalno učenje u udžbenicima za mladje razrede. Beograd: Učiteljski fakultet
Krneta, L., Potkonjak, M., Potkonjak, N. (1965) Pedagogija. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika
Laketa, N., Vasilijević, D. (2006) Osnovi didaktike. Užice: Učiteljski fakultet
Laketa, N., Vasilijević, D. (2012) Obrazovanje i usavršavanje nastavnika. Užice: Učiteljski fakultet
Lalić-Vučetić, N.Z., Ševa, N.S. (2021) Odnos teksta i ilustracije - perspektiva ilustratora i učitelja. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 34, br. 1, str. 44-62
Maloku, S. (1987) Oblikovanje udžbenika geografije na Kosovu. Hrvatski geografski glasnik, 49(1), 163-167
Marković, S.Ž. (2015) Cultural and lingual-cultural aspect of illustrated materials in primary school course books and manuals for Russian language. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 28, br. 1, str. 113-129
Marsh, E.E., White, M.D.A. (2003) Taxonomy of relationships between images and text. Journal of Documentation, 59(6): 647-672
Matijević, M., Bilić, V., Opić, S. (2016) Pedagogija za učitelje i nastavnike. Zagreb: Školska knjiga
Milinković, J., Đokić, O., Dejić, M. (2008) Model udžbenika kao osnove aktivnog učenja u nastavi matematike. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 21, br. 1, str. 70-79
Petrović, Đ.S., Ilić, R.A. (2019) Vizuelno predstavljanje u udžbenicima zemljopisa i poznavanja prirode u Srbiji u periodu od 1945. do 1966. godine. Novi Sad: Filozofski fakultet, 49-69
Potkonjak, N., Šimleša, P. (1989) Pedagoška enciklopedija 1-2. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Pregrad, Z. (1980) Porodični odgoj. Sarajevo: IGKRO 'Svjetlost'
Radomirović, V. (2004) Neke psihološke osnove savremenih osnovnoškolskih udžbenika. Godišnjak za psihologiju, br. 3, str. 165-181
Ševa, N., Lalić-Vučetić, N. (2019) Odnos teksta i ilustracije - analiza savremenih bukvara. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 51(2): 538-563
Vilotijević, M. (1999) Didaktika 1. Beograd: Naučna knjiga
Vlada Republike Srpske-Ministarstvo Prosvjete I.Kulture (2016) Strategija razvoja obrazovanja Republike Srpske 2016-2021. Banjaluka
Vučković, D. (2014) O ilustraciji u osnovnoškolskoj nastavi književnosti. u: V. Jovanović; T. Rosić [ur.] Književnost za decu u nauci i nastavi 18, Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, 397-411
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/nasvas2103319Z
primljen: 18.02.2021.
revidiran: 08.10.2021.
prihvaćen: 02.11.2021.
objavljen u SCIndeksu: 19.02.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka