Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 9 od 65  
Back povratak na rezultate
2020, br. 168, str. 69-87
Magija, realizam i reka između - kulturni značaj postkolonijalnog magijskog realizma
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Srbija
Ključne reči: dualnost; kultura; magijski realizam; postkolonijalno; predstavljanje; realizam
Sažetak
U obilju teorijski teško odredivih i stoga primamljivih književnih fenomena, magijski realizam zauzima značajno mesto kao koncept koji je podstakao višedecenijske rasprave. U nameri da istraži kulturni značaj magijskog realizma kao strategije otpora u postkolonijalnoj književnosti, ovaj rad isprva kratko razmatra terminološku problematiku, kao i nevolje sa razgraničavanjem ovog pripovednog žanra, modusa i strategije od srodnih književnih kategorija i termina. Rad potom prelazi na razmatranje dijaloga koji magijski realizam uspostavlja između međusobno suprotstavljenih sistema ili kodova predstavljanja kako bi iskoristio svoj subverzivni potencijal da predoči fragmentarne i hibridne postkolonijalne kulture i istorije i istovremeno ukaže na problematiku verodostojnog prikazivanja. Posebna pažnja posvećuje se ulozi magijskog realizma u oživljavanju izvornih kultura nekada kolonizovanih prostora i dočaravanju pluralnosti postkolonijalnih kultura, te mogućim rizicima njegove upotrebe. Rad se na kraju usredsređuje i na magijski realizam kao globalni fenomen koji po pojedinim kritičarima svoj kreativni i podrivački potencijal najefektnije ispoljava upravo u postkolonijalnoj književnosti. Ispituje se konačno i kako popularnost magijskog realizma, koja se delom može pripisati njegovoj nesumnjivoj sposobnosti da preispiše istoriju i kulturu iz uglova bitno drugačijih od zvaničnih narativa, potencijalno dovodi do ponovne egzotizacije postkolonijalnih kultura, njihove komodifikacije i komercijalizacije.
Reference
Boehmer, E. (2005) Colonial and Postcolonial Literature. Oxford: Oxford University Press
Faris, W.B. (2004) Ordinary Enchantments: Magical Realism and the Remystification of Narrative. Nashville: Vanderbilt University Press
Luburić-Cvijanović, A. (2019) Karil Filips i Miljenko Jergović - o onome što 'nećemo nikada saznati'. u: Gordić-Petković V., Paunović Z. [ur.] Žanrovska ukrštanja srpske i anglofone književnosti, Novi Sad: Matica srpska, 2, pp. 49-64
Luburić-Cvijanović, A., Krombholc, V. (2017) U odbranu magijskog realizma u kontinentalnoj Evropi. u: Gordić-Petković V., Paunović Z. [ur.] Žanrovska ukrštanja srpske i anglofone književnosti, Novi Sad: Matica srpska, pp. 75-98
Muždeka, N. (2016) Magijski realizam u romanima Andžele Karter. Novi Sad: Filozofski fakultet
Okri, B. (1992) The Famished Road. London: Vintage
Rushdie, S. (1992) Gabriel Garda Marquez. u: Rushdie Salman [ur.] Imaginary homelands: Essays and criticism 1981-1991, London: Granta Books in association with Penguin Books, pp. 299-307
Rushdie, S. (1992) Günter Grass. u: Rushdie Salman [ur.] Imaginary homelands: Essays and criticism 1981-1991, London: Granta Books in association with Penguin Books, pp. 273-281
Rushdie, S. (1992) Imaginary homelands: Essays and criticism 1981-1991. London: Granta Books in association with Penguin Books, pp. 9-21
Slemon, S. (1995) Magic Realism as Post-Colonial Discourse. u: Parkinson Zamora L., Faris W.B. [ur.] Magical Realism: Theory, History, Community, Durham: Duke University Press, pp. 9-24
Warnes, C. (2009) Magical Realism and the Postcolonial Novel: Between Faith and Irreverence. Basingstoke: Palgrave Macmillan
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/kultura2068069L
objavljen u SCIndeksu: 29.12.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka