Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 31  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 47, br. 3, str. 157-162
Uticaj zemljišnih ostataka nikosulfurona na odabrane korove i gajene biljke
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Srbija
bn/a

e-adresabojank@polj.uns.ac.rs
Ključne reči: nikosulfuron; rezidue; Beta vulgaris L.; Triticum vulgare L.; Echinochloa crus galli L.; Chenopodium album L.
Sažetak
Uticaj rezidua herbicida primenjenih u prethodnoj godini od velikog je značaja zbog pojave fitotoksičnosti na naredni gajeni usev. Poznavanjem uticaja rezidua herbicida na različite gajene biljne vrste značajno je i prilikom organizovanja plodoreda. Cilj rada je bio utvrđivanje uticaja rezidua nikosulfurona iz zemljišta na Triticum vulgare L., Beta vulgaris L., Echinochloa crus-galli L. i Chenopodium album L. Ogledi su izvedeni u laboratorijskim uslovima pomoću biotestova. Korišćene koncentracije nikosulfurona su: 0,96 mg/kg, 0,52 mg/kg, 0,34 mg/kg, 0,22 mg/kg i 0,07 mg/kg. Dobijeni rezultati ukazuju na inhibitorno dejstvo primenjenih koncentracija nikosulfurona na klijavost i porast klijanca svih ispitivanih vrsta. Veću osetljivost ispoljava B. vulgaris od T. vulgare, dok je E. crus-galli osetljivije reagovala od C. album. Dobijeni rezultati se moraju imati u vidu prilikom setve T. vulgare i B. vulgaris nakon primene nikosulfurona u usevu kukuruza prethodne godine.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 05.09.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka