Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 9  
Back povratak na rezultate
2010, br. 3, str. 37-57
Promena strategijskog prilaza lanca snabdevanja - fokusiranost na kupce
Gradska uprava za finansije, Leskovac
Sažetak
U značajno promenjenim uslovima privređivanja, neophodan je nov menadžment prilaz, pre svega na nivou strategije. Taj novi prilaz znači danas fokusiranost na kupce i njihove zahteve. Takođe, to je nov, kritički pogled na samu organizaciju poslovnog procesa iz perspektive kupaca. Najbolju podršku ovakvoj promeni prilaza predstavlja koncept upravljanja lancem snabdevanja. Ovaj koncept omogućava povezivanje svih faza i aspekata procesa sa tražnjom. Kroz integrisani proces lanca snabdevanja i kooperativne partnerske odnose preduzeća nastoje da ostvare restruktuiranje i optimizaciju ukupnog procesa i isporuče što veću vrednost krajnjim kupcima. Time se omogućava efektivnost u odnosu na planirane ciljeve i operativnu efikasnost ukupnog procesa. Jedna od ključnih karakteristika novog strategijskog prilaza je povezanost ciljeva strategijskog, taktičkog i operativnog nivoa.
Reference
Anderson, S.W., Decker, H.C. (2009) Strategic cost management and supply chains, Part 1: Structural cost management. Accounting horizons, vol. 23, br. 2, str. 201-220
Blackburn, J.D. (1991) Time-based competition. Illinois: Richard D. Irwin, Inc
Cvetković, M. (2010) Upravljanje performansama lanaca snabdevanja u funkciji unapređenja konkurentnosti preduzeća. Niš: Ekonomski fakultet, magistarska teza
Hines, T. (2004) Supply Shain Strategies, Customer Driven and Customer Focused. Jordan Hill, Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann Linacre House
Kolter, P. (2003) Marketing insights form A to Z. New Jersey: John Wiley and Sons
Krstić, B., Milovanović, G. (2007) Dizajniranje sistema merenja performansi za upravljanje lancem snabdevanja. Ekonomske teme, vol. 45, br. 2, str. 79-87
Krstić, B.D., Sekulić, V.M. (2007) Upravljanje performansama preduzeća. Niš: Ekonomski fakultet
New, S., Westbrook, R. (2004) Understanding supply chains. u: Christopher M. [ur.] Supply Chains: A Marketing Perspektive, New York: Oxford University Press
Proth, J.M. (2007) Supply chains: Measure, evaluation and specific risks. International Journal of Business Performance Management, vol. 9, br. 2, str. 127-144
Simić, I. (1999) Uloga menadžmenta u organizacionoj transformaciji preduzeća. Niš: Ekonomski fakultet
Stefanović, S. (2005) Strategije kooperacije proizvođača i dobavljača u upravljanju lancem snabdevanja. Niš: Ekonomski fakultet, doktorska disertacija
Wince, J.P. (2004) Lean Supply Chain Management - A Handbook for Strategic Procurement. New York: Productivity Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 05.04.2011.