Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:19
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 10 od 108  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 76, br. 2, str. 228-235
Menadžment procesa revizije nabavki
aMinistarstvo odbrane, Beograd
bDelloite, Beograd

e-adresadrimilojevic@gmail.com
Sažetak
U radu će biti prikazan način na koji se odvija proces revizije nabavki u određenom pravnom entitetu. Rad je prikazan kroz devet celina na način da se na početku rada definišu ključni pojmovi, pa se kroz segregaciju i identifikovanje rizika u procesu nabavke dolazi do definisanja nephodnih kriterijuma koji se moraju ispuniti u procesu kontrole postupaka nabavki, a sve u cilju identifikovanja što manjih grešaka u reviziji finansijskih izveštaja prevnog entitteta. Kako je jedan od najznačajnijih poslovnih procesa u preduzeću revizija procesa nabavki iz razloga što predstavlja značajnu komponentu finansijskih izveštaja, kako bilansa stanja, tako i bilansa uspeha, autori su mišljenja da će rad dati doprinos licima koja obavljaju poslove iz oblasti nabavki u delu koji se odnosi na upravljanje procesom revizije nabavki, identifikovanja problema u istom kao i načina na koji bi se problemi mogli prevazići.
Reference
Abernathy, J.L., Kubick, T.R., Masli, A.N.S. (2019) The effect of general counsel prominence on the pricing of audit services. Journal of Accounting and Public Policy, 38(1): 1-14
Andrić, M., Krsmanović, B., Jalašić, D. (2004) Revizija - teorija i praksa. Subotica, (knjiga-udžbenik)
Arens, A., Loebbeckd, K. (2000) Auditing: An Integrated Approach. New Jersey: Prentice Hall
Božić, R., Kondić, N. (2005) Revizija finansijskih izvještajavodič kroz praktičnu reviziju. Banjaluka-Istočno Sarajevo
Cicea, C., Subić, J., Cvijanović, D. (2008) Investments Efficiency Econometrics. Belgrade: Institute of Agricultural Economics
Damnjanović, R., Bešlin-Feruh, M., Rajković, A. (2020) Marketing održivog razvoja i ekološki menadžment. Održivi razvoj, vol. 2, br. 2, str. 31-40
Dobrosavljević, A.U., Urošević, S.M. (2019) Evaluacija usmerenosti na performanse i poboljšanja procesa u proizvodnim organizacijama. Tehnika, vol. 74, br. 2, str. 287-294
Eremić-Đođić, J., Radnović, B., Jakšić, K. (2020) Performance audit model of incentive measures in sale channels in agricultural households of the Republic of Serbia. Ekonomika poljoprivrede, vol. 67, br. 3, str. 763-780
Fernhaber, S.A., Patel, P.C. (2012) How do young firms manage product portfolio complexity? The role of absorptive capacity and ambidexterity. Strategic Management Journal, 33(13): 1516-1539
Hayes, R., Schilder, A., Dassen, R., Wallage, P. (2002) Principi revizije - međunarodna perspektiva. Banjaluka
Johanson, B. (2006) Modern auditing. John Wiley & Sons
Jokić, M. (2020) Značaj uvažavanja interne revizije u sklopu donošenja odluka top menadžmenta poljoprivrednog preduzeća. Oditor, vol. 6, br. 3, str. 123-136
Jolović, I., Bobera, D. (2019) Analiza uloge projektnog menadžera u upravljanju istraživačko-razvojnim projektom. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 5, br. 3, str. 38-52
Kata, Š.J. (2016) Finansijsko računovodstvo. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet
Krstić, B., Ivanović, V. (2012) Razvijanje i primena SBS modela u cilju unapređenja konkurentnosti preduzeća. Facta universitatis - series: Economics and Organization, vol. 9, br. 2, str. 177-192
Kwak, Y.H., Anbari, F.T. (2009) Analyzing project management research: Perspectives from top management journals. International Journal of Project Management, 27(5): 435-446
Lee, T. (1993) Corporate Audit Theory. London: Chapman and Hall
Messier, W. (2000) Revizija elemenata finansijskih izvještaja i povezanih računa. Zagreb
Mihajlović, M., Vidić, B. (2019) Knjigovodstvo kao uslov održivog razvoja. Održivi razvoj, vol. 1, br. 2, str. 27-36
Mihajlović, M.B., Tadin, D.B., Gordić, B.M. (2020) The role of financial management in the company. Tehnika, vol. 75, br. 4, str. 498-503
Mihajlović, M.B., Stepanov, S., Šunjka, Z. (2019) Uticaj strukture kapitala na donošenje odluka menadžmenta preduzeća. Vojno delo, vol. 71, br. 4, str. 289-304
Milojević, D. (2011) Finansijska revizija i kontrola. Beograd
Roćen-Danilović, B. (2018) Istraživanje o stepenu primene elektronske javne nabavke u malim i srednjim preduzećima. Info M, vol. 17, br. 67, str. 11-15
Smyth, H.J., Morris, P.W.G. (2007) An epistemological evaluation of research into projects and their management: Methodological issues. International Journal of Project Management, 25(4): 423-436
van Greuning, H. (2006) International financial reporting standards: A practical guide. Washington, DC: World Bank-International Bank for Reconstruction and Development, 2nd edition
Vukša, S. (2017) Revizije ugovora u javnom sektoru. Akcionarstvo, 23(1): 31-46
Vukša, S. (2019) Napomene kao osnovni finansijski izveštaj. Akcionarstvo, 25, (1): 33-50
Waibel, M.W., Steenkamp, L.P., Moloko, N., Oosthuizen, G.A. (2017) Investigating the Effects of Smart Production Systems on Sustainability Elements. Procedia Manufacturing, 8: 731-737
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/tehnika2102228M
primljen: 20.01.2021.
prihvaćen: 12.02.2021.
objavljen u SCIndeksu: 07.05.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka