Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 6  
Back povratak na rezultate
2002, vol. 6, br. 2-3, str. 56-61
Revizija računovodstvenih izveštaja banaka
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica
Ključne reči: revizija; banka; računovodstveni izveštaji; Revizorsko mišljenje; strateški doprinos
Sažetak
U ovom radu prezentovali smo doprinos revizije ostvarivanju strateških ciljeva banke. Koristi od revizije imaju kako vlasnici kapitala koji su zainteresovani za verifikaciju informacija sadržanih u računovodstvenim izveštajima, tako i menadžment banke, koji zahvaljujući izvršenoj reviziji može da: potvrdi uspešnost svoga rada u prethodnoj poslovnoj godini, dođe do saznanja o slabostima u računovodstvenom sistemu i sistemu interne kontrole stekne ili zadrži poverenje komitenata u pogledu budućih performansi banke i smanji rizik poslovanja na finansijskim tržištima. Osim toga, u radu je istražen način na koji se revizija banaka može efikasno izvršavati, poštujući vremenska i troškovna ograničenja.
Reference
*** (1998) Međunarodni standardi revizije. Beograd: Savez računovođa i revizora Srbije / SRRS, prevod sa engleskog jezika
Andrić, M. (1999) Revizija računovodstvenih iskaza. Subotica: Ekonomski fakultet
Arens, A.A., Loebbecke, J.K. (2000) Auditing: An integrated approach. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Chambers, A.D., Selim, G.M., Vinten, G. (1987) Internal auditing. London, itd: Pitman
Gallegos, F., Manson, D.P., Allen-Senft, S. (1999) Information technology control and audit. Auerbach
O'Reilly, V.M., Hirsch, M.B., Defliese, P.L., Jaenicke, H.R. (1990) Montgomery's auditing. New York, itd: Wiley
Ricchiute, D.N. (1998) Auditing and assurance services. Cincinnati, OH: South-Western Publishing
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka