Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:30
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14

Sadržaj

članak: 1 od 334  
Back povratak na rezultate
Ocena rizika bankrotstva privrednih društava iz delatnosti sušenja i skladištenja useva i zasada
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
bInstitut BioSense, Novi Sad

e-adresadragan.milic@polj.edu.rs
Projekat:
Sušenje voća i povrća iz integralne i organske proizvodnje kombinovanom tehnologijom (MPNTR - 31058)

Ključne reči: rizik; bankrotstvo; bonitet; Z-score model
Sažetak
U savremenim tržišnim uslovima privredna društva se suočavaju sa različitim rizicima -kreditni rizik, rizik likvidnosti, rizik tokova gotovine i tržišni rizik. Privredna društva bi trebala da predvide ove rizike, na adekvatan način da upravljaju njima kako bi ih sveli na najmanji mogući nivo. Bonitet privrednih društava predstavlja pokazatelj sigurnosti izmirenja obaveza prema svojim poveriocima. U radu su analizirana privredna društva sa sedištem u Vojvodini, koja se bave preradom i konzervisanjem voća i povrća, kao i uslužnim delatnostima u gajenju useva i zasada, što je u stvarnosti delatnost skladištara u poljoprivrednoj proizvodnji. Obračun je izvršen na bazi javno objavljenih finansijskih izveštaja za 2018. i 2019. godinu. U 2018. godini, od 79 analiziranih privrednih društava čija je pretežna delatnost prerada i konzervisanja voća i povrća 63 % je ostvarilo pozitivan EBIT odnosno ostvarilo je poslovni dobitak, dok je 37 % ostvarilo negativan EBIT odnosno ostvarilo je poslovni gubitak u 2018. godini. Od 74 privrednih društava koja se bave uslužnim delatnostima skladištenja poljoprivrednih proizvoda, 53 % društava je ostvarilo pozitivan EBIT, dok je 47 % ostvarilo negativan EBIT u 2018. godini. Sa druge strane, u 2019. godini, od 79 analiziranih društava čija je pretežna delatnost prerada i konzervisanja voća i povrća 57 % je ostvarilo pozitivan EBIT odnosno ostvarilo je poslovni dobitak, dok je 43 % ostvarilo negativan EBIT odnosno ostvarilo je poslovni gubitak u 2019. godini. Od 74 privrednih društava koja se bave uslužnim delatnostima skladištenja, 59 % je ostvarilo pozitivan EBIT, dok je 41 % ostvarilo negativan EBIT u 2019. godini.
Reference
Naknadno pridodat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Bogetić, P. (1993). Bonitet i analiza finansijskog položaja firme. Zbornik radova, Bar, Crna Gora
Malešević E., Malešević Đ. (2011). Upravljanje investicijama. Ekonomski fakultet Subotica, Subotica, Srbija
Milić, D. (2009). Procena vrednosti kapitala poljoprivrednog preduzeća primenom metoda prinosne vrednosti. Magistarska teza. Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Srbija
Popov, Milana, Mihajlov, Zlata, Tica, N., Milić, D., Zekić, V. (2019). Ocena rizika bankrotstva uvoznika i izvoznika poljoprivredne mehanizacije. Traktori i pogonske mašine br. 24. Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Srbija. 83-86
Robinson, T., Henry, E., Pirie, W., Broihahn, M. (2015). International Financial Statements Analysis. CFA Institute Investment Series. John Wiley & Sons. New Jersey
Rodić J., Andrić M., Vukelić G., Vuković B. (2017). Analiza finansijskih izveštaja. Ekonomski fakultet Subotica, Subotica, Srbija
Ševkušić, Lj. (2018). Poređenje tradicionalnog i Z-Score modela za utvrđvanje boniteta preduzeća. Agroekonomika br. 79. Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Srbija. 75-82
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/jpea25-32138
primljen: 07.05.2021.
prihvaćen: 12.06.2021.
objavljen u SCIndeksu: 12.11.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka