Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 2 od 330  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 66, br. 4, str. 85-94
Ekonomske implikacije uloge osiguranja u stvaranju bezbednog okruženja za rad
aLogos Centre College, Mostar, Bosnia and Herzegovina
bUniverzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu

e-adresamilisa.todorovic@logos-centar.com, snezana.zivkovic@znrfak.ni.ac.rs
Projekat:
The published paper is the result of research funded by the Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia.

Sažetak
Svrha - Svrha ovog rada jeste da se ukaže na povezanost osiguranja i zaštite na radu čime se dokazuje multidisciplinarnost ovih naučnih disciplina. Dizajn/Metodi/Pristup - Za izradu rada korišćena je deskriptivna metoda uz pročavanje dostupne domaće i međunarodne literature. U radu ćemo dokazati polaznu hipotezu da povezivanje ove dve naučne discipline stvara preduslove za ostvarivanje ekonomskih benefita kako sa nivoa radnika tako i sa nivoa poslodavca i društva u celini. U prvom delu rada ćemo prikazati osnovne pojmove o riziku u osiguranju i ekonomskoj osnovi osiguranja dok ćemo u drugom delu da se bavimo osnovnim karakteristikama zaštite na radu. Praktične implikacije - U završnom delu rada ćemo prikazati vezu između osiguranja i zaštite na radu što predstavlja praktičnu implikaciju samog rada obzirom da dovođenje u vezu pomenutih disciplina jeste u direktnoj vezi sa zakonskim obavezama poslodavaca da osiguraju radnike od povreda na radu. Originalnost/Vrednost - Analizirajući domaću i međunarodnu literature utvrdili smo da se malo autora bavi povezivanjem ove dve discipline što predstavlja originalnu vrednost rada.
Reference
Andrijanić, I., Klasić, K. (2002) Tehnika osiguranja i reosiguranja. Zagreb: Mikrorad
Avdalović, S., Ćosić, Đ., Avdalović, V. (2010) Osnove osiguranja sa upravljanjem rizikom. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka
Ćosić, D., Popov, S., Novaković, T., Popović, Lj. (2019) Flood damage assessment method: GIS-based approach. Fresenius Environmental Bulletin, 28(3), 1896-1904
Ćosić, Đ., Popov, S., Sakulski, D., Frank, A. (2011) Geo-information technology for disaster risk assessment. Acta Geotechnica Slovenica, 8(1), 65-74
Ćosić, Đ., Popović, Lj., Novaković, T., Rizaj, A., Silo, E. (2019) Microfinance products as tool for financial resilience to hazards. u: 2. K-FORCE: Knowledge for resilient society Conference, Tirana: Epoka University, Faculty of Architecture and Engineering, 59-64
Eurostat (2017) Self-reported work-related health problems and risk factors-key statistics. Luxembourg, March 29, 2020, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Self-reported_workrelated_health_problems_and_risk_factors_-_key_statistics
Ilić-Petković, A. (2016) Pravni aspekti bezbednosti i zdravlja na radu u Srbiji. u: Ćulibrk Ž. [ur.] Savremeni bezbjednosni rizici i prijetnje i njihov uticaj na bezbjednost država regiona, Banjaluka: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, 315-324
Ilić-Petković, A., Vukić, T., Furtula, M., Nikolić, V. (2014) Knowledge of legal regulations as conditio sine qua non in safety management. u: Taradi J. [ur.] 14. Conference Management and Safety - M&S2019, Budva: The European Society of Safety Engineers, 51-58
International Labour Organization (2014) Safety and health at work: A vision for sustainable prevention. u: XX World Congres on Safety and Health at Work, Global Forum for Prevention, Frankfurt: German Social Accident Insurance
Ivanova, T., Živković, S. (2013) Improving a company's competitiveness: A case study. u: Improving the competitiveness of enterprises and national economies -determinants and solutions, Thematic collection of papers of international significance, Niš: Faculty of Economics, 231-248
Mrkšić, D., Ćosić, Đ. (2015) Upravljanje rizikom i osiguranje. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka
Novaković, T., Bondžić, J., Ćosić, Đ., Miškić, M. (2017) Flood risk damage assessment. u: 17. International Scientific Conference on Industrial Systems -IS17, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, 410-413
Novaković, T., Jevtić, M., Bondžić, J., Popović, L., Ćosić, Đ., Popov, S., Laban, M., Radonjanin, V. (2018) Insurance and disaster risk management: Reduction vulnerability and risk. u: 1. S-FORCE: Knowledge for Resilient Society Conference, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, 79-86
Njegomir, V., Đosić, Đ. (2012) Ekonomske implikacije klimatskih promena na sektor osiguranja i reosiguranja. Teme, vol. 36, br. 2, str. 679-701
Popović, Lj., Novaković, T., Bondžić, J., Ćosić, Đ., Popov, S. (2012) Impact of prevention measures on fire insurance premium. u: 13. Međunarodna konferencija zaštita od požara i eksplozija, Novi Sad: Visoka tehnička škola strukovnih studija, str. 43-52
Rejda, G.E. (2005) Principles of risk management and insurance. Boston: Addison-Wesley, 9th ed
Spasić, D. (2003) Ekonomika zaštite na radu. Niš: Grafika Galeb
Todorović, M., Živković, S. (2010) Organizational culture in the function of occupational health care at work. u: 13. International conference -Life Cycle Engineering and Management ICDQM -2010, Belgrade: DQM Research Center, 155-161
Todorović, M., Haznadarević, L., Knežević, D. (2016) Održivi razvoj u funkciji poboljšanja uslova za bezbedan rad. u: XI. Međunarodna konferencija Menadžment i sigurnost -M&S 2016, Vrnjačka banja: The European Society of Safety Engineers, 231-243
Vujović, R. (2009) Upravljanje rizicima i osiguranjem. Beograd: Univerzitet Singidunum
Živković, S., Petrović, D., Marković, Z. (2015) Analiza uticaja ljudskog faktora kod povreda na radu. u: 18. Međunarodna konferencija Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću ICDQM-2015, Prijevor: Istraživački centar DQM, 339-345
Živković, S., Taradi, J., Todorović, M. (2013) Comparative analysis of research on work-related problems of occupational safety specialist in Croatia and Serbia. Technics Technologies Education Management, 8(4), 1840-1848
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/ekonomika2004085T
primljen: 08.04.2020.
prihvaćen: 18.06.2020.
objavljen u SCIndeksu: 20.12.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Safety Engineering (2019)
Procena rizika i koncepti zaštite kogenerativnih biogas postrojenja
Milinčić-Stančić Gorana, i dr.

Tehnika (2016)
Upravljanje rizicima pri rukovanju trakastim transporterima
Milošević Novak D., i dr.

Ekonomika poljoprivrede (2018)
The problem of the demand for crop insurance: The case of Serbia
Njegomir Vladimir, i dr.

prikaži sve [5]