Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 4 od 330  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 10, br. 1, str. 45-52
Metodologija procene hemijskog udesa
aAcademy of Vocational Studies "South Serbia", Leskovac
bUniverzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu

e-adresadanijelastojadinovickst@gmail.com, amelija.djordjevic@znrfak.ni.ac.rs, jasmina.radosavljevic@znrfak.ni.ac.rs
Projekat:
This study is financed by the Serbian Ministry of Education, Science and Technological Development.

Sažetak
Osnovni izvor opasnosti u hemijskoj industriji su postrojenja sa opasnim supstancama. Opasne supstance su one supstance koje mogu izazvati štetne pojave kod eksponiranog čoveka, životinja i/ili životnu sredinu, pri neodgovarajućem postupanju sa njima, u procesu proizvodnje, manipulacije, njihovog skladištenja, transporta, upotrebe, hazarda ili udesa. U radu je data definicija hemijskog udesa, opisane su faze udesa kao i njihove zone pri formiranju rizika nastalog usled hemijskog akcidenta. Procena i upravljanje rizicima koji su uslovljeni hemijskim udesnim događajima predstavlja složen proces, koji zahteva sistemski pristup prilikom identifikacije, kontrole i redukcije rizika.
Reference
*** (2009-2012) Zakon o vanrednim situacijama. Sl. Glasnik RS, br.111/2009,92/2011 i 93/2012
Arhipova, H.I., Kul'ba, V.V. (1998) Upravlenie v črezvičapnjh situaciâh. Moskva: RGGU
Bogdanović, M. (2000) Opasnosti od hemijskih akcidenata. Beograd: Zadužbina Andrejević, str. 12
Crowl, D.A., Louvar, J.F. (2011) Chemical Process Safety: Fundamentals with Applications. Boston: Pearson Education, third edition
Cvetanović, S.G. (2015) Integralni model sistemskog pristupa upravljanja rizikom od hemijskih udesa na lokalnom nivou. Niš, doktorska disertacija
Čvorović, Z. (1999) Odgovor na hemijski akcident. Beograd, str. 37
de Lurdes, D.M., Fiúza, A. (2008) Methodology for Exposure and Risk Assessment in Complex Environmental Pollution Situations. Springer, ISBN 978-90-481-2333-9 (HB), ISBN 978-90-481-2334-6 (PB), ISBN 978-90-481-2335 -3 (e-book)
Đorđević, A., Stevanović, V. (2020) Ekološki rizik. Univerzitet u Nišu-Fakultet zaštite na radu u Nišu, Uđžbenik, u štampi, ISBN 978-86-6093-091-2 COBISS. SR -ID, 282638604, UDK: 502/50: (075.8) 614.7(075.8), str.325
Grozdanović, M.D., Stoiljković, E. (2013) Metode procene rizika. Niš
Kanazir, J. (2008) Procena rizika i upravljanje hazardnim materijama. Beograd, str.45-47
Keković, Z., Komazec, N., Mladenović, M., Savić, S., Jovanović, D. (2011) Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja. Beograd: Centar za analizu rizika i upravljanje krizama
Meyer, T., Reniers, G. (2013) Engineering Risk Management. Berlin-Boston: De Gruyter
Plamondon, J.E. (2007) The Underlying Foundation of Science Used in the Regulation of Industrial Chemicals. u: Pradyot Patnaik [ur.] A Comprehensive Guide to the Hazardous Properties of Chemical Substances, Chemical Nomenclature Issues and Risk Assessment under the Toxic Substances Control Act, Third Edition
Radić, V. (2011) Opasne materije. Beograd
Tepić, G. (2019) Razvoj metodološkog koncepta zaupravljanje rizikom u sistemu opasnih materija. Novi Sad, doktorska disertacija
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/SE2001045S
objavljen u SCIndeksu: 12.08.2020.