Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:16

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 61, br. 3, str. 37-53
Ekonomska analiza pojačanog održavanja državnog puta IB21, deonica Irig - Ruma
aUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
bAdomne d.o.o., Novi Sad

e-adresasele@uns.ac.rs, igor.vukobratovic@adomne.rs, miodrag.pocuc@adomne.rs, igorbp@uns.ac.rs
Projekat:
Istraživanje mogućnosti primene otpadnih i recikliranih materijala u betonskim kompozitima, sa ocenom uticaja na životnu sredinu, u cilju promocije održivog građevinarstva u srbiji (MPNTR - 36017)

Ključne reči: upravljanje putevima; održavanje puteva; HDM-4 model; ekonomska analiza
Sažetak
Upravljanje održavanjem putne mreže predstavlja proces donošenja odluka o investicijama, u kojem je veoma značajno razrešiti brojna tehnička i ekonomska pitanja i obezbediti što više objektivnih tehničkih i ekonomskih informacija za konačno donošenje odluke. Planiranje održavanja putne mreže predstavlja jedan od osnovnih zadataka za svakog upravljača putnom mrežom. U radu se daje prikaz metodološkog postupka za izradu ekonomske analize i ocene investicije za radove na periodičnom održavanju puta s primerom deonice državnog puta IB 21, Irig-Ruma, u ukupnoj dužini od 15,580 km, kao deo nacionalnog projekta rehabilitacije puteva i unapređivanja bezbednosti saobraćaja u Republici Srbiji.
Reference
*** Referentni sistem za državnu putnu mrežu I i II reda Republike Srbije. www. putevi-srbije. rs
*** (2011) Pravilnik o uslovima koje sa aspekta bezbednosti saobraćaja moraju da ispunjavaju putni objekti i drugi elementi javnog puta. Sl. glasnik RS, br 50/2011
*** (2017) Glavni projekat pojačanog održavanja državnog puta IB-21 na deonici: Irig 2 - Ruma 1. Beograd, projektna organizacija: JV DB Inženjering d.o.o. Beograd (Leader) & Dromos Consulting Ltd, Greece & Dromos Consulting Inc, Greece & Adomne d.o.o. Novi Sad, Serbia & Hidrozavod DTD AD Novi Sad, Serbia
American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO) (1993) Guide for Design of Pavement Structures. Washington, DC, 444 N. Capitol Street, N.W. Suite 249; 20001. ISBN 1-56051-055-2
CPV-NIEVELT (2008-2010) Baza podataka o putevima - završni izveštaj. Beograd
JP Putevi Srbije 'Priručnik za analizu troškova i koristi za Srbiju'. Beograd, www.putevi-srbije.rs, decembar 2010
Radović, N., Uzelac, Đ., Matić, B. (2011) 'Metodološke osnove za upravljanje putnom mrežom u Rebublici Srbiji'. u: Conference Evaluation, Maintenance and Rehabilitation of Structures and Settlements, Serbia, 9-11. maj, str. 63-68
Radović, N., Jokanović, I., Matić, B., Šešlija, M. (2016) A measurement of roughness as indicator of road network condition. Technical Gazette, Vol. 3, No. 23, p. 881-884
Radović, N., Uzelac, Đ., Matić, B. (2010) Analiza saobraćajnih nezgoda primenom HDM-4 modela. u: Međunarodni simpozijum Prevencija saobraćajnih nezgoda na putevima, Novi Sad, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Vol. 530, str. 213-224
Radović, N., Mirković, K., Šešlija, M., Peško, I. (2014) Output and Performance Based Road Maintenance Contracting-Case Study Serbia. Technical Gazette, Vol. 21, No. 3, p. 681-688
Radović, N., Subotički, G., Šešlija, M. (2013) 'Programme Analyses of state road network of the Republic of Serbia', Assessment, maintenance and rehabilitation of structures and settlements. Borsko jezero: Savez građevinskih inženjera Srbije, str. 85-90
Radović, N. (2011) 'Preparation of Program Analyses of State Road Network and Transport Rehabilitation Project Performance Indicators': Final report. Belgrade: P.E. 'Roads of Serbia'
Radović, N., Uzelac, Đ. Osnove za optimizaciju upravljanja održavanjem kolovoza. u: Građevinski calendar, Savez građevinskih inženjera Srbije, decemba
Radović, N., Šešlija, M., Peško, I. (2013) Expert project analyses in the process of road maintenance management. Građevinar, Vol 65, No. 7, 2013, p. 641-652, Professional Paper
Radović, N., Uzelac, Đ., Matić, B. (2010) 'Strateška analiza putne mreže Vojvodine primenom HDM-4 modela'. u: Savremena građevinska praksa 2010, Andrevlje, Fruška gora, 13-14. maj
Šešlija, M., Radović, N., Vatin, N. (2015) Construction of Road Embankment with Waste Materials. Applied Mechanics and Materials, 725-726: 596-601
Uzelac, Đ., Radović, N., Matić, B. (2010) 'Putna mreža Vojvodine, elementi strategije održavnja i daljeg razvoja' iNDiS. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka - Departman za građevinarstvo, 2009, str. 473-480; ISBN 978-86-7892-220-6
 

O članku

jezik rada: engleski, srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/GRMK1803037S
objavljen u SCIndeksu: 04.10.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka