Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 8  
Back povratak na rezultate
2002, br. 1, str. 59-64
Geomehaničke karakteristike tehničko građevinskog kamena, posledica endogeno-egzogenih procesa na stensku masu
Geozavod Gemini, Beograd, Srbija
Sažetak
Fizičko mehanička svojstva frakcionisanog agregata prirodnog porekla, kao tehničko građevinskog kamena, uslovljena su intenzitetom endogeno-egzogenih procesa na stensku masu. Analizom faktora uticaja i njihovim kvantifikovanjem moguće je izvršili racionalnu analizu sa prognozom fizičko mehaničkih svojstava stenske mase, uz determinaciju mogućih lokacija ugradnje. Izvršena je simulacija za reperne litološke predstavnike magmatskih (ekstruzivnih) i karbonatnih predstavnika.
Reference
Jovović, M., Pavlović, Z. (1989) Izveštaj o osnovnim geološkim istraživanjima dijabaza spilita i gabra na području Jelice za 1988. god. Beograd: Geozavod 'Gemini' - Odeljenje za istraživanje mineralnih sirovina
Jovović, M., Pavlović, Z. (1992) Izveštaj o osnovnim geološkim istraživanjima dijabaza na području Jelice kod Čačka za 1989. god. Beograd: Geozavod 'Gemini' - Nemetali
Jovović, M., Danilović, Z. (1995) Arhitektonsko građevinski i tehnički kamen Kopaonika. u: Savetovanje Geologija i metalogenija Kopaonika, Kopaonik, jun, str. 384-397
Jovović, M., Jovanović, J., Munjas, B. (1996) Izveštaj po Studiji potencijalnosti vulkanskih formacija Srbije kao sirovine za tehničko-građevinski kamen za 1994-1995. god. Beograd: Institut za puteve, Fond stručne dokumentacijeI Geozavod-Nemetali
Jovović, M., Jovanović, J. (1997-1999) Izveštaji po Studiji potencijalnosti vulkanskih formacija Srbije kao sirovine za tehničko-građevinski kamen za 1996. god. Beograd, Fond stručne dokumentacije Geozavod-Nemetali
Jovović, M., Jovanović, J. (2000-2002) Izveštaji po Studiji tehničko građevinskog kamena Srbije - stanje i perspektivnost za 1999. god. Beograd, Fond stručne dokumentacije Geozavod-Nemetali
Pavlović, Z., i dr. (1992-2001) Izveštaji po Studiji karbonatnih formacija Srbije kao nosioca građevinskih materijala i nemetaličnih mineralnih sirovina. Beograd, Fond stručne dokumentacije Geozavod-Nemetali
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka