Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:28
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:26

Sadržaj

članak: 1 od 22  
Back povratak na rezultate
2020, br. 1, str. 113-125
Institut usvojenja u uporednom pravu
aUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
bUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe + Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Katedra za farmaciju

e-adresakrstinicdalibor@yahoo.com, vasiljkovicjovana5@gmail.com
Sažetak
Predmet istraživanja u radu predstavlja analiza instituta usvojenja koje je najvažniji oblik porodične zaštite dece bez roditeljskog staranja, a bazira se na zasnivanju srodničkog odnosa između deteta i novih roditelja. Usvojenje je društveni, pravni i emotivni proces, koji omogućava deci koju ne mogu ili ne žele da podižu biološki roditelji i srodnici da legalno i trajno postanu članovi porodice usvojitelja. Na osnovu navedenog, evidentna je relevantnost instituta usvojenja, te će posebna pažnja biti usmerena na komparativnu analizu odredaba kojima se ono reguliše u različitim zakonodavstvima. Iz navedenog proističe i cilj rada koji podrazumeva uporednopravni prikaz instituta usvojenja prema rešenjima koja su sadržana u pozitivnom švajcarskom, nemačkom, francuskom i ruskom zakonodavstvu. U okviru zaključnih razmatranja sumirano ćemo prikazati pravnu regulativu kojom je regulisan institut usvojenja u odabranim zakonodavstvima.
Reference
*** Schweizerisches Zivilgesetzbuch (Švajcarski građanski zakonik). https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19070042/index.html (10.8.2019)
*** Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) (Nemački građanski zakonik). https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/ (12.8.2019)
*** Code civil (Francuski Građanski zakonik). https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19070042/index.html (18.8.2019)
*** Semejnyj kodeks Rossijskoj federacii (Porodični zakon Ruske Federacije). https://legalacts.ru/kodeks/SK-RF/ (pristup: 24.8.2019)
Cvejić-Jančić, O. (2004) Roditeljsko i starateljsko pravo. u: Porodično pravo, Novi Sad: Pravni fakultet u Novom Sadu - Centar za izdavačku delatnost, kniga 2
Čović, A., Čović, D. (2017) Usvojenje u pravu Rusije. u: Mrvić-Petrović N; Kršljanin N; Zirojević M. [ur.] Uvod u pravo Rusije, Beograd: Institut za uporedno pravo, pp. 329-340
Čović, A. (2017) Prava deteta - evolucija, realizacija i zaštita. Beograd: Institut za uporedno pravo
Čović, A. (2014) Usvojenje u nemačkom i austrijskom pravu. Strani pravni život, br. 3, str. 285-305
Čović, A., Čović, D. (2013) Izbor koncepta usvojenja sa aspekta zaštite prava deteta na saznanje svog porekla. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 145, str. 635-652
Draškić, M. (1998) Porodično pravo. Beograd: Dosije
Draškić, M. (2013) Biomedicinski potpomognuto oplođenje. u: Vasić R; Krstić I. [ur.] Razvoj pravnog sistema Srbije i harmonizacija sa pravom EU - prilozi Projektu 2012 - kolektivna monografija, Beograd: Pravni fakultet - Centar za izdavaštvo i informisanje, pp. 219-235
Đuretić, N. (1982) Usvojenje - teorija i zakonodavna praksa. Zagreb: August Cesarec
Hrabar, D. (2008) Posvojenje na razmeđi interesa posvojitelja i posvojenika. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 58(5): 1107-1139
Jakovac-Lozić, D. (2000) Posvojenje. Split: Sveučilište u Splitu - Pravni fakultet
Jović, O.S. (2005) Usvojenje kao način ostvarivanja roditeljstva. Pravni život, vol. 54, br. 9, str. 1225-1235
Kitanović, T. (2008) Pravni režim usvojenja u uporednom pravu. Pravni život, vol. 57, br. 10, str. 467-485
Kitanović, T. (2006) Međudržavno usvojenje i Konvencija o zaštiti dece. Pravni život, vol. 55, br. 10, str. 193-202
Kitanović, T. (2006) Usvojenje prema Francuskom građanskom zakoniku. u: Stanković Gordana [ur.] Dve stotine godina od donošenja Francuskog građanskog zakonika - uticaj Francuskog građanskog zakonika na srpsko pravo, Niš: Pravni fakultet, pp. 285-301
Kitanović, T., Ignjatović, M. (2013) Evolucija ustanove usvojenja od rimskog do savremenog prava. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 47, br. 4, str. 163-184
Kovaček-Stanić, G. (2007) Porodično pravo - partnersko, dečje i starateljsko pravo. Novi Sad: Pravni fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Kovaček-Stanić, G. (1997) Pravo deteta da zna svoje poreklo. Novi Sad: Pravni fakultet
Petrović, K.M., Blašković, T. (2014) Pravo deteta na identitet. Trendovi u poslovanju, vol. 2, br. 1, str. 79-87
Počuča, M. (2010) Porodično pravo. Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Ponjavić, Z., Palačković, D. (2017) Pravo na anonimni porođaj. Stanovništvo, 55(1), pp. 21-40
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/spz64-24114
objavljen u SCIndeksu: 08.05.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Zb Pravnog fak Novi Sad (2013)
Evolucija ustanove usvojenja od Rimskog do savremenog prava
Kitanović Tanja, i dr.

Anali Pravnog fak Beograd (2011)
Pravna priroda i ostvarivanje prava i dužnosti roditelja na vaspitanje i obrazovanje deteta u Srbiji
Stanković Miloš

Anali Pravnog fak Beograd (2010)
Starateljstvo za posebne slučajeve
Novaković Uroš

prikaži sve [22]