Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 3 od 41  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 76, br. 6, str. 809-815
Integrisanje rodne ravnopravnosti u TRAFSAF Erasmus + projekat
aUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Fakultet tehničkih nauka
bUniverzitet Adriatik Bar, Fakultet za saobraćaj, telekomunikacije i logistiku, Budva, Crna Gora
cUniverzitet u Sarajevu, Fakultet za saobraćaj i komunikacije, Federacija BiH

e-adresaaleksandra.petrovic@pr.ac.rs
Ključne reči: bezbednost saobraćaja; rodna ravnopravnost; javni prevoz; TRAFSAF projekat
Sažetak
Žene u transportnom sektoru često se nalaze u lošem položaju i obavljaju slabije plaćene poslove s malo mogućnosti za razvoj karijere. Ovi faktori utiču na ograničenu privlačnost transportnih poslova za žene, te kraće zadržavanje u ovom sektoru. Strateškim delovanjem potrebno je ukloniti prepreke koje ograničavaju podjednaku zastupljenost polova, a sve sa ciljem njihovog većeg učestvovanja i davanja doprinosa u oblasti transporta. U okviru Erasmus + TRAFSAF projekta definisani su segmenti koji se odnose na rodnu ravnopravnost, kroz uključivanje rodne pripadnosti u statističke podatke, izradu programa koji motivišu veće učešće devojaka pri upisu modula iz bezbednosti saobraćaja, kao i kroz veće učešće žena u edukaciji profesionalaca. U projektu učestvuje 16 partnera iz Zapadnog Balkana i Evropske unije, sa ciljem poboljšanja bezbednosti u saobraćaju u zemljama Zapadnog Balkana, kroz inovaciju i razvoj nastavnih planova i programa osnovnih i master studija. Projektom se sagledavaju i efekti bezbednosti sa aspekta učesnika u saobraćaju, sa fokusom na žene. U radu je obrađena i studija slučaja za kanton Sarajeva, sa pokazateljima koji zahtevaju reagovanje u sektoru transporta u obezbeđivanju bezbednosti žena u javnom prevozu.
Reference
*** Improving the Traffic Safety in the Western Balkan Countries through Curriculum Innovation and Development of Undergraduate and Master Studies/TRA-FSAF. Erasmus, broj projekta:598551-EPP-1-2018-1-XK-EPPKA2-CBHE-JP https://trafsaf.pr.ac.rs
*** (2020) Handbook for Training of Traffic Safety Professionals. TRAFSAF project
Harré, N., Field, J., Kirkwood, B. (1996) Gender differences and areas of common concern in the driving behaviors and attitudes of adolescents. Journal of Safety Research, 27(3): 163-173
Jovanovic, D., Stanojević, P., Stanojević, D. (2011) Motives for, and Attitudes About, Driving-Related Anger and Aggressive Driving. Social Behavior and Personality: an international journal, 39(6): 755-764
Lindov, O., Arsić, N., Stanojević, P., Petrović, A. (2021) Inovativni pristup nastavnom programu master studija za poboljšanje bezbjednosti u saobraćaju na Zapadnom Balkanu. u: Međunarodna konferencija 'Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici' (16.), Projekat TRAFSAF, Srbija, Kopaonik, Hotel Kraljevi čardaci, 14-17. April
Lindov, O. (2012) Saobraćajna kultura. Sarajevo: Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu
Lindov, O. (2010) Sigurnost u cestovnom saobraćaju. Sarajevo: Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu
Lipovac, K.P. (1997) Saobraćajne nezgode u preticanju. Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova, str. 39
Magableh, D. (2016) An Investigation into Human Factors Influencing Driver Behaviour and Traffic Law Enforcement in Jordan. University of New South Wales-Faculty of Science, pp. 35
Milošević, S. (1997) Saobraćajna psihologija. Beograd: Naučna knjiga, str. 241
Mujić, A., Duraković, E., Lindov, O. (2019) Sigurnost žena u vozilima i prostorima javnog gradskog prevoza / Research about girls/ladies and their experience in public transport (taxi, tram, trolleybus, bus and minibus). Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, STUDY RESEARCH/STUDIJSKO ISTRAŽIVANJE
Özkan, T., Lajunen, T. (2005) Why are there sex differences in risky driving? The relationship between sex and gender-role on aggressive driving, traffic offences, and accident involvement among young Turkish drivers. Aggressive Behavior, 31(6): 547-558
Petrović, A. (2021) Efekti primene zakonske regulative na sprečavanje saobaćajnih delikata u Republici Srbiji. Pravni fakultet za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, str. 241,242
Storie, V.J. (1977) Male and female car drivers: Differences observed in accidents. (No. TRRL Lab Rept. 761). Citirano prema: Stanojević, P. Op. cit., str. 46, 2013
U.S. Department of Transportation NHTSA Traffic safety facts: Results of the 2007 National Roadside Survey of Alcohol and Drug Use by Drivers. Washington, DC, (DOT HS 811 175). Citirano prema: Stanojević, P. (2013). Uticaj saobraćajne prinude na stavove i ponašanje vozača Doktorska disertacija. Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka. str. 45, 20
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/tehnika2106809P
primljen: 10.11.2021.
prihvaćen: 18.11.2021.
objavljen u SCIndeksu: 02.02.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka