Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 17  
Back povratak na rezultate
Zavisnost prinosa i kvaliteta korena šećerne repe od rokova setve
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
bNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Sažetak
Rok setve u proizvodnji šećerne repe ima velikog značaja, a naročito u optimalnim godinama kada nema kasnih prolećnih mrazeva. Zato se roku setve posvećuje dužna pažnja. Ogled sa 6 rokova setve kod 4 sorte postavljen je na oglednom polju Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo na Rimskim Šančevima. Ispitivan je uticaj sledećih rokova setve: 1 rok 10. III, 2 rok 17. III, 3 rok 26. III, 4 rok 5. IV, 5 rok 10. FV, 6 rok 15. IV, na prinos korena i Tehnološki kvalitet, kod sledećih sorata: Mara, Lara i Sara. U trogodišnjem proseku kod svih sorata bio je najveći prinos u prvom roku setve. U odnosu na ostale rokove prinos je bio veći za 8,11 tha-1 (12,2 %). Značajnije smanjenje prinosa bilo je u optimalnim rokovima setve kod sorte Mara, a kod ostale dve sorte (Lara i Sara) ro smanjenje nije bilo rako značajno. Variranje sadržaja šećera nije bilo u korelaciji sa rokovima setve. Na prinos šećera dominantan uticaj imao je prinos korena. Zato se kod prinosa šećera zapažaju iste pravilnosti.
Reference
Forrune, R.A., Burke, J.I., Kennedy, T., O'Sullivan, E. (2000) Sugar beer: Early sowing gives higher yields of roors and sugar. u: Technical Digest, Carlow: Oak Park Research Centre, No 8-d-3
Fortune, R.A., Burke, J.I., Kennedy, T., Sullivan, O.E. (1999) Effect of early sowing on the growth, yield and quality of sugar beer. Oak Park, Carlow: Crops Research Centre
Marinković, B., Crnobarac, J., Jaćimović, G., Rajić, M. (2002) Doprinos roka setve ostvarivanju optimalnog prinosa kod šećerne repe. u: Seminar agronoma (36), Novi Sad: Naučni insititut za ratarstvo i povrtarstvo, str. 43-49
Marinković, B., Crnobarac, J., Balešević, S. (1996) Agrotehnički razlozi stagnacije i opadanja prinosa šećerne repe. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, br. 25, str. 129-137
Nenadić, N., Božić, M. (1996) Propusti u tehnologiji proizvodnje šećerne repe i njihov uticaj na prinos i kvalitet. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, sveska 25, str. 137-145
Rajić, M., Marinković, B. (1998) Effects of sowing dare, fertilization, and irrigation on the percenrage of hard seeds in sugar beer. u: Internacional Symposium Interdisciplinary Regional Research (3rd) (Hungary, Romania, Yugoslavia), Novi Sad, str. 175
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.