Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 41  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 15, br. 3, str. 56-73
Analiza faktora finansijske i profitne pozicije u funkciji integrisanog upravljanja rizicima u sektoru rudarstva
aUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK, Srbija
bMinistarstvo odbrane Republike Srbije, Beograd

e-adresacmiros@gmail.com, cmiros@gmail.com, zoranm133@gmail.com
Sažetak
Imperativ kriznog upravljanja jeste obezbediti održivo upravljanje rizicima u okviru finansijske i profitne pozicije preduzeća koja neće ugroziti opstanak preduzeća, kao i jačanje sposobnosti održanja finansijske vitalnosti u uslovima krize. Pandemija Covid-19 je jedna sasvim nova vrsta krize jer nije moguće očekivati da će se u kratkom periodu spoznati i rešiti problemi koje su pogodili ekonomiju i društvo u celini. Rad ima za cilj analizu profitne i finansijske pozicije na nivou sektora rudarstva u Republici Srbiji. Istraživanje je obuhvatilo analizu parametara poslovnog prihoda, poslovnog i neto dobiti/gubitka a potom i analizu ključnih parametara rizika - likvidnost i solventnost za 2020. godinu u odnosu na prethodnu godinu, i u odnosu na prosek 2015-2019. godine za sektor B - Rudarstvo i podsektore: eksploataciju uglja, eksploataciju sirove nafte i prirodnog gasa, eksploataciju ruda metala, ostalo rudarstvo i uslužne delatnosti u rudarstvu i geološkim istraživanjima. Za potrebe istraživanja uzorka je preuzet iz Republičkog zavoda za statistiku Srbije i iz zvaničnih finansijskih izveštaja. Rezultati istraživanja su pokazali da je u sektoru B došlo do pada poslovnih prihoda u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu, i da je tendencija pada prihoda praćena izrazito primetnim smanjenjem poslovnog i neto dobitka, ali i primetnim povećanjem poslovnih i neto gubitaka. Prosečne vrednosti koeficijenta opšte likvidnosti preduzeća u analiziranim podsektorima pokazuju da su daleko od njene poželjne teorijske norme što implicira značajan nivo rizika održanja likvidnosti i prioritetni pravac orijentacije sistema upravljanja rizicima.
Reference
Čavlin, M., Vapa-Tankosić, J., Egić, S. (2021) Perspektive sistema zaštite finansijske stabilnosti i prevencije rizika bankarskog poslovanja. Ekonomija: teorija i praksa, vol. 14, br. 3, str. 109-126
Čavlin, M., Vapa-Tankosić, J., Miletić, V., Ivaniš, M. (2021) Analysis of the impact of liquidity on the profitability in the medium and large meat processing enterprises in the Republic of Serbia. Ekonomika poljoprivrede, vol. 68, br. 3, str. 789-803
Frolova, V., Glinkina, O., Shpilkina, T. (2021) Financial risks and their management in the mining industry. E3S Web of Conferences, 278 (2021), 03041
Funawer, R. (2022) Impact of the Covid-19 pandemic on companies financial performance: Is it the same in all industry sectors. Asia Proceedings of Social Sciences, 9(1), 231-232
Gałaś, A., Kot-Niewiadomska, A., Czerw, H., Simić, V., Tost, M., Wårell, L., Gałaś, S. (2021) Impact of Covid-19 on the mining sector and raw materials security in selected European countries. Resources, 10(5), 39
Ibn-Mohammed, T., Mustapha, K.B., Godsell, J., Adamu, Z., Babatunde, K.A., Akintade, D.D., Acquaye, A., Fujii, H., Ndiaye, M.M., Yamoah, F.A., Koh, S.C.L. (2021) A critical analysis of the impacts of COVID-19 on the global economy and ecosystems and opportunities for circular economy strategies. Resources, Conservation and Recycling, 164, 105169
Ivanović, P. (2020) Upravljanje rizicima i kapitalom u bankama. Beograd: Beogradska Bankarska Akademija
Jowitt, S.M. (2020) COVID-19 and the global mining industry. SEG Discovery, (122), 33-41
Malešević, Đ., Čavlin, M. (2020) Poslovna analiza. Novi Sad: Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment
Mckibbin, W., Fernando, R. (2020) The economic impact of COVID-19. u: Baldwin Richard, Weder di Mauro Beatrice [ur.] Economics in the Time of COVID-19, CEPR Press, 1st ed., pp. 45-51
Mohsen, A.S., Chua, S.Y., Sab, C.N.C. (2015) Determinants of industrial output in Syria. Journal of Economic Structures, 4(19)
Shen, H., Fu, M., Pan, H., Yu, Z., Chen, Y. (2020) The impact of the COVID-19 pandemic on firm performance. Emerging Markets Finance and Trade, 56 (10), 2213-2230
Vapa-Tankosić, J., Čavlin, M., Buđevac, Đ. (2020) Analiza mera centralnih banaka za ublažavanje monetarnih i finansijskih rizika izazvanih Kovid-19. u: Tranzicija u 21. veku, Kragujevac: Institut primenjenih nauka, str. 134-146
Vapa-Tankosić, J., Vukosavljević, D. (2021) The analysis of the structured financial transactions as alternative sources of financing. Pravo - teorija i praksa, vol. 38, br. 1, str. 13-24
Warasniasih, D.S., Masdiantini, P.R., Musmini, L.S. (2020) The Impact of COVID-19 pandemic on the financial performance of firms on the Indonesia stock exchange. Journal of Economics Business and Accountancy Ventura, 23(2), 226 -242
Worrell, E. (2018) Industrial energy use, status and trends. u: Dellasala Dominick A., Goldstein Michael I. [ur.] Encyclopedia of the Anthropocene, Elsevier, 421-430
Zielińska-Chmielewska, A., Kaźmierczyk, J., Jaźwiński, I. (2022) Quantitative research on profitability measures in the Polish meat and poultry industries. Agronomy, 12(1), 92
Zimon, G., Dankiewicz, R. (2020) Trade credit management strategies in SMEs and the COVID-19 pandemic-a case of Poland. Sustainability, 12(15), 6114
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/etp2203056C
primljen: 18.07.2022.
revidiran: 27.07.2022.
prihvaćen: 02.08.2022.
objavljen u SCIndeksu: 15.10.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka