Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 6 od 66  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 58, br. 85, str. 55-72
Srbija i ekonomske implikacije vladavine prava
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresasanja@ius.bg.ac.rs
Projekat:
Rad predstavlja istraživanje u okviru naučnoistraživačkog projekta "Identitetski preobražaj Srbije" Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Ključne reči: vladavina prava; ekonomija vladavine prava; ekonomski rast; transakcioni troškovi; tržišna privreda; Srbija
Sažetak
Vladavina prava ima par excellence političku i pravnu prirodu, ali i značajne ekonomske implikacije zbog kojih je opravdano govoriti o ekonomskom konceptu vladavine prava. Vladavina prava je predmet ispitivanja ekonomske analize prava i institucionalne ekonomije, pri čemu se koriste različiti metodološki pristupi u analizi njene složene i višedimenzionalne prirode. U radu se daje pregled pitanja i problema koji se pojavljuju u teorijskom okviru povezivanja vladavine prava i ekonomskog rasta. Takođe, u radu se diskutuje kako različite ekonomske paradigme vladavine prava utiču na način izgradnje vladavine prava i na moguće implikacije tih shvatanja na ekonomsku efikasnost, transakcione troškove, preduzetništvo, specijalizaciju, investicije i ekonomski rast. Rad ukazuje na ekonomske posledice slabe vladavine prava u Srbiji i ispituje adekvatni teorijski okvir za istraživanje veze vladavine prava i indikatora ekonomskog uspeha u Srbiji. Nalazi domaćih i međunarodnih izveštaja o vladavini prava kontinuirano upućuju na problem slabe vladavine prava u Srbiji. Izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije 2019, iako pohvaljuje napredak u određenim oblastima, još jedanput ističe slabost vladavine prava. Ovakav nalaz se odnosi na poglavlja 23 i 24, ali i na probleme uspostavljanja funkcionalne tržišne privrede, poslovnog okruženja i strukturne reforme. Ekonomske implikacije se manifestuju u investicijama nedovoljnim da pokriju višegodišnje podinvestiranje. Fiskalni savet RS, takođe, upućuje na problem vladavine prava koji je kao fundamentalni faktor doveo do zaostajanja privrednog rasta.
Reference
*** (2019) Communication on EU enlargement policy. {COM(2019) 260 final}; Preuzeto 30. 06. 2019.; https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/ files/20190529-serbia-report.pdf
Acemoglu, D., Robinson, J.A. (2012) Why nations fail: The origins of power, prosperity and poverty. New York: Crown Publishers
Begović, B., Jovanović, A. (2018) Institucije i privredni rast - pogled iz pravnoekonomskog ugla. u: Praščević, A. [ur.] Ekonomska politika Srbije u 2018. godini - kvalitet institucija i ekonomski rast, Beograd: Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, 25-47
Bufford, S. (2006) International rule of law and market economy: An outline. Penn State Law eLibrary, https://elibrary.law.psu.edu/cgi/viewcontent. cgi?article=1161&context=fac_works
Colombatto, E. (2011) Markets, morals and policy-making: A new defence of free market economics. London: Routledge
Dam, K.W. (2006) China as a test case: Is the rule of law essential for economic growth?. Chicago Law & Economics Olin Working Paper, 275; Preuzeto 10. 02. 2019.; http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.880125
Dima, B., Barna, F., Nachescu, M.L. (2018) Does rule of law support the capital market?. Economic Research, 1 (Vol. 31); 461-479; Preuzeto 25. 01. 2019.; https:// www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1331677X.2018.1432371
European Commission (2019) Commission staff working document Serbia 2019 Report: Accompanying the document communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European economic and social committee of the regions. Brussels, 25. 05. 2019
European Commission Strengthening the rule of law through increased awareness: Annual monitoring cycle and more effective enforcement. Preuzeto 17. 06. 2019.; https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_4169
Fraser Institute Economic freedom of the world. Preuzeto 15. 09. 2019.; https:// www.fraserinstitute.org/studies/economic-freedom-of-the-world-2019-annual-report
Haggard, S.M., Brashear, T.L. (2011) The rule of law and economic growth: Where are we?. World Development, 5(Vol. 39); 673-685; Povučeno 25. 12. 2018.; https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/ S0305750X10002317?via%3Dihub
Heritage Foundation Index of economic freedom. Preuzeto 15. 09. 2019.; https:// www.heritage.org/index
Hunter, B. (2017) Why the rule of law matters, even if it doesn't exist?. Preuzeto 25.12.2019.; https://fee.org/articles/why-the-rule-of-law-matterseven-if-it-doesnt-exist
Jovanović, A. (2014) Vladavina tržišta, vladavina prava i (anti)liberalizam. u: Vukotić. V. [ur.] (Anti)liberalizam i ekonomija, Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za ekonomska istraživanja, 164-174
Jovanović, A. (2013) The legal origin, economic freedom and economic crisis. u: Jovanović, A., Madzar, Lj. [ur.] Law, Rules and Economic Performance, Belgrade: Publication Center of the University of Belgrade Faculty of Law and Dosije, 194-214
Jovanović, A. (2014) Problem tranzicije u Srbiji - pravna sigurnost i vladavina prava u odbrani tržišnog rešenja i ekonomskih sloboda. u: Vasić, R. [ur.] Razvoj pravnog sistema Srbije i harmonizacija sa pravom EU, Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu - Centar za izdavaštvo i informisanje, 257-271
Lisitsyn-Svetlanov, A.G., Mal'ko, A.V., Afanas'ev, S.F. (2018) The rule of law as a factor of economic development. Herald of the Russian Academy of Sciences, 2(Vol. 88); 119-126.; Preuzeto 25. 12. 2018.; https://link.springer.com/article/ 10.1134%2FS1019331618020028
Mazur, J., Ursu, A.E. (2017) China's disinterested government and the rule of law. Asia & the Pacific Policy Studies, 2(Vol. 4); Preuzeto 25. 12. 2018.; https:// onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/app5.176
Nedzel, N.E. (2018) The international rule of law and economic development. Washington University Global Studies Law Review, 2(Vol.17); 447-501; Preuzeto 25. 03. 2019.; https://openscholarship.wustl.edu/law_globalstudies/vol17/ iss2/9
Ozpolat, A., Guven, G.G., Ozsoy, F.N., Bahar, A. (2016) Does the rule of law affect economic growth positively?. Research in World Economy, 1(Vol.7); 107-117; Preuzeto 25.12.2019.; file:///C:/Users/Pravni/AppData/Local/Temp/9778-32655-1-SM.pdf
Petrović, P., Brčerević, D., Gligorić, M. (2019) Zašto privredni rast Srbije zaostaje?. u: Radni dokument 19/01, Beograd: Fiskalni savet Srbije, Preuzeto 20. 05. 2019; http://www.fiskalnisavet.rs/doc/istrazivacki-radovi/FS-Radni-dokument-2019-01.pdf Preuzeto 22. 07. 2019. https://www.blic.rs/biznis/vesti/svakog-meseca-300-miliona-evra-strani-i
Republika Srbija -Vrhovni Kasacioni Sud (2019) Godišnji izveštaj o radu sudova u Republici Srbiji za 2018. godinu. Beograd, Preuzeto 18. 06. 2019; https://www.vk.sud.rs/sites/default/files/attachments/Godisnji%20izvestaj%20o%20radu%20sudova%202018.pdf
World Bank Group World governance indicators. Preuzeto 15. 09. 2019.; http:// info.worldbank.org/governance/wgi/#home
World Bank Group (2019) Doing Business. Preuzeto 15. 09. 2019.; https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/ DB2019-report_web-version.pdf
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfn0-23418
objavljen u SCIndeksu: 06.03.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0