Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 6 od 20  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 63, br. 1, str. 63-72
Preduzetnički duh u seoskom turizmu Pomoravlja, centralna Srbija
Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka Banja, Srbija

e-adresaracapn@gmail.com, racapn@gmail.com
Ključne reči: preduzetništvo; ruralno područje; Pomoravski okrug; seoski turizam; porodični biznis
Sažetak
Kada je u pitanju razvoj preduzetništva malih i srednjih preduzeća u Srbiji, posebna pažnja se pridaje razvoju malih, porodičnih preduzeća, uglavnom u oblasti prehrambene industrije, kao osnove za razvoj seoskih područja. Stalno se govori o planovima za oživljavanje srpskog sela. Razlog tome jeste povoljan geografski položaj, bogata priroda, zanimljiva tradicija i istorija. Treba obratiti pažnju na činjenicu da 85% teritorije Srbije ima ruralne odlike i da na njoj živi oko 50% stanovništva. U ovom radu je putem anketiranja istraženo poslovanje preduzetnika na selu u oblasti turizma na teritoriji Pomoravskog okruga. Ispitano je slučajnim uzorkom 50 preduzetnika sa teritorije Pomoravskog okruga, u pitanju su ugostiteljsko-smeštajni objekti, rekreativni centri ili vinarije koje se bave preradom grožđa i proizvodnjom vina. Zajedničko većini preduzetnika je da posluju kao porodični biznis, a visoke stope poreza i slabo uređena infrastruktura u lokalnim zajednicama jesu osnovne prepreke za dalje napredovanje i razvoj ovih preduzetnika. U daljem tekstu biće navedene i ispitane hipoteze i biće obrađeni dobijeni rezultati.
Reference
Avlijaš, R. (2008) Menadžment i preduzetništvo malih i srednjih preduzeća. Beograd: Univerzitet Singidunum
Bogdanov, N. (2007) Mala ruralna domaćinstva u Srbiji i ruralna nepoljoprivredna ekonomija. Beograd
Gajić, A. (2014) Preduzetništvo kao privredna snaga u razvoju ruralnih područja u Srbiji. Kruševac: Visoka poslovna škola strukovnih studija prof dr Radomir Bojović
Gajić, M., Gajić, A., Stevanović, M. (2008) Preduzetništvo i oblici preduzetništva. Smederevska Palanka: Grafos
Gašić, M., Perić, G., Ivanović, V. (2015) Razvijenost ruralnog turizma u Republici Srbiji. Bizinfo (Blace), vol. 6, br. 2, str. 71-81
Horwath Consulting, Zagreb, Ekonomski fakultet, Beograd, Ministarstvo trgovine, turizma i usluga (2005) Strategija turizma Republike Srbije - prvi fazni izveštaj. http://dgt.uns.ac.rs Retrived 10. November 2016
Ilić, M., Vujičić, M., Mićić, V. (2006) Granska ekonomija. Ekonomski horizonti, 8(1-2); 89-105
Jakovljević, S. (2011) Lokalno preduzetništvo i ruralni turizam. Ekonomski vidici, vol. 16, br. 2, str. 391-403
Lazović, O. (2004) Razvoj manje razvijenih regiona kroz razvoj ruralnog turizma i obezbeđenje održivog razvoja. u: Planiranje uređenja sela i ruralnih područja, Banja Vrujci
Ministarstvo trgovine, turizma i usluga (2006) Strategija razvoja turizma Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 91; htpp://mttt.gov.rs.; 10. november 2016
Mitrović, M. (2015) Sela u Srbiji, promena strukture i problemi održivog razvoja. Beograd: Republički zavod za statistiku, Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. Popis poljoprivrede 2012. Republika SrbijaPopis stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. Popis poljoprivrede 2012
Pavlovic, N., Krstić, J. (2016) Preduzetništvo i menadžment. Vrnjačka Banja: Univerzitet u Kragujevcu - Fakultet za hotelijerstvo i turizam
Petrović, G., Grujović, M. (2015) Povezanost i ekonomski značaj ruralnog turizma i poljoprivrede. Kragujevac, Stručni rad
Radović, M.M. (2007) Preduzetništvo - proces i praksa. Magnus
Stevanović, R. (2006) Migrantsko stanovništvo Srbije. u: Stanovništvo I domaćinstva Srbije prema popisu 2002. godine, Beograd
Todorović, M., Štetić, S. (2009) Ruralni turizam. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/ekonomika1701063M
objavljen u SCIndeksu: 13.04.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka