Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 2 od 85  
Back povratak na rezultate
2023, vol. 69, br. 1, str. 69-80
Informaciono-komunikacione tehnologije i ruralni razvoj u Srbiji
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Srbija

e-adresagordana.stojic@filfak.ni.ac.rs
Sažetak
Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) transformiše način proizvodnje, poslovanja, rada, pristupa javnim uslugama, informisanja i komunikacije. One omogućavaju prevazilaženje geografske udaljenosti i nerazvijenosti infrastrukture u ruralnim oblastima i manje razvijenim područjima. Zbog toga IKT mogu da imaju značajnu ulogu u podsticanju ekonomskog razvoja u ruralnim oblastima, poboljšanju kvaliteta života stanovništva i smanjenju društvene isključenosti. Predmet rada su mogućnosti podsticanja ruralnog razvoja u Srbiji na osnovu korišćenja IKT, pre svega interneta. U radu se najpre ukazuje na glavne karakteristike razvoja srpskog sela; zatim se analizira pristup internetu u ruralnim područjima. Na kraju, ukazuje se na načine na koje se IKT mogu koristiti za podsticanje ekonomskog razvoja srpskog sela, kao i poboljšanje kvaliteta života seoskog stanovnitšva.
Reference
*** (2014) Strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije za period 2014-2024.godine (Strategy for Agriculture and Rural Development of the Republic of Serbia for the period 2014-2014). Belgrade: Government of the Republic of Serbia
*** (2020) Strategija razvoja digitalnih vešina u Republici Srbiji za period od 2020. do 2024. godine (The Digital Skills Development Strategy of the Republic of Serbia for the Period from 2020 to 2014). Belgrade: Government of the Republic of Serbia
*** (2021) Strategija razvoja informacionog društva i informacione bezbednosti u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine (Information Society and Information Security Development Strategy of the Republic of Serbia for the Period 2021-2026). Belgrade: Government of the Republic of Serbia
*** (2013) Stanovništvo: Školska sprema, pismenost i kompjuterska pismenost. Podaci po opštinama i gradovima (Population: Educational attainment, literacy and computer literacy. Data by municipalities and cities). Belgrade: Statistical Office of the Republic of Serbia
*** (2020) Usage of information and communication technologies in the Republic of Serbia. Belgrade: Statistical Office of the Republic of Serbia
Bogdanov, N. (2007) Small Rural Households in Serbia and Rural Non-Farm Economy. Belgrade: UNDP Serbia, Retrieved January 20, 2022, from http://www. rs.undp.org/content/serbia/en/home/library/poverty/small-rural-households-inserbia-and-rural-non-farm-economy.html
Bogdanov, N., Babović, M. (2014) Poljoprivreda u Republici Srbiji: Popis poljoprivrede 2012. Radna snaga i aktivnosti poljoprivrednih gazdinstava (Agriculture in the Republic of Serbia: Census of Agriculture 2012. Labor force and activities of agricultural holdings). Belgrade: Republički zavod za statistiku
Cvejić, S. (2016) Socijalna ekonomija - pojam i praksa u Srbiji [Social Economy. Concept and Practice in Serbia]. Belgrade: Čigoja štampa
Djurdjev, B., Arsenović, D., Penev, G., Šobot, A., Stanković, B., Radivojević, B. (2015) Domaćinstva - broj i strukture [Households - Number and Structures]. u: Nikitović V. [ur.] Populacija Srbije početkom 21. veka [Serbian Population in the Early 21st Century], Belgrade: Republički zavod za statistiku, (pp. 264-292)
Jelić, S.M., Kolarević, V.Ž. (2021) Depopulacija i dostupnost usluga, sadržaja za socijalnu participaciju i infrastrukture u ruralnim naseljima - primer devastiranih opština Jugoistočne Srbije. Sociološki pregled, vol. 55, br. 4, str. 1338-1360
Maksimović, M., Urošević, S., Mihajlović, D. (2015) The effects of the development of rural tourism on Stara Planina. Ekonomika, vol. 61, br. 2, str. 83-92
Mitrović, M. (2015) Sela u Srbiji - promene strukture i problemi održivog razvoja (Villages in Serbia: Structural Changes and Problems of Sustainable Development). Beograd: Republički zavod za statistiku
Penev, G. (2015) Struktura stanovništva prema polu i starosti (Population Structure by Gender and Age). u: Nikitović V. [ur.] Populacija Srbije početkom 21. veka (Serbian Population in the Early 21st Century), Belgrade: Republički zavod za statistiku, (pp. 130-165)
Rikalović, G., Molnar, D., Mikić, H. (2016) Ruralni razvoj i kreativna ekonomija. u: Stojanović Ž.; Bogdanović N. [ur.] Stanje i perspektive agroprivrede i sela u Srbiji, Beograd: Univerzitet u Beogradu - Ekonomski fakultet, 41-68
Šljukić, M.N., Šljukić, S.L., Vidicki, V.D. (2021) Mali proizvođači hrane u Srbiji - upotreba fejsbuka na tržištu. Sociološki pregled, LVI(4), 1311-1337
Tumbas, P., Matkovic, P., Sakal, M. (2013) Modelling cross-border regional network for innovative development. Perspectives on Innovations, Economics & Business, 13(3), 16-24
Vuković, P., Popović, V., Arsić, S. (2016) State and condition for implementing ICT in rural tourism in the Republic of Serbia. u: Proceedings of the 152nd EAAE Seminar Emerging Technologies and the Development of Agriculture, Subotica: SAAE, Faculty of Economics, IAE, pp. 257-275
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ekonomika2301069S
primljen: 15.12.2022.
prihvaćen: 07.02.2023.
objavljen u SCIndeksu: 06.05.2023.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka