Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 4 od 85  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 24, br. 1, str. 125-155
Regionalne nejednakosti u privrednom i ruralnom razvoju Republike Srbije
aBanka Poštanska štedionica A.D. Beograd, Ekspozitura Kragujevac
bUniverzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet, Srbija

e-adresajasnadimitrijevic1983@gmail.com, mdimitrijevic@kg.ac.rs, lristic@kg.ac.rs
Ključne reči: regionalni razvoj; ruralni razvoj; regionalna politika; nomenklatura statističkih teritorijalnih jedinica (NSTJ)
Sažetak
Imajući u vidu činjenicu da su prisutne značajne razlike u nivou razvijenosti regiona u mnogim zemljama, adekvatno koncipirana regionalna politika i njena implementacija predstavljaju bitne faktore smanjenja postojećih regionalnih neravnomernosti i razvoja ruralnih područja. U skladu sa tim, predmet istraživanja u ovom radu jesu dispariteti u Republici Srbiji na nivou NSTJ 2, sa ciljem utvrđivanja privredne razvijenosti regiona i ruralnog razvoja Republike Srbije, uz isticanje važne uloge regionalne politike u procesu regionalne konvergencije i dostizanja ravnomernijeg regionalnog i ruralnog razvoja. Komparativnom analizom se u radu ukazuje na značajne razlike između Beogradskog regiona i ostalih regiona u Republici Srbiji koji su pretežno ruralni, pri čemu se za prevazilaženje ovih razlika ističe neophodnost inovativnih rešenja i aktivne regionalne politike.
Reference
*** (2009-2015) Law on Regional Development. Official Gazette of the RS, No. 51/2009, 30/2010 and 89/2015
*** (2005) Regional Development Strategy of the Republic of Serbia 2007-2012. Official Gazette of the RS, No. 55, 71
*** (2006/2021) Constitution of the Republic of Serbia. Official Gazette of the RS, No. 98, 115
Amin, A., Tomaney, J. (1995) Behind the Myth of European Union: Prospects for cohesion. London: Routledge
Bogavac-Cvetković, N., Kotlica, S., Pavlović, R. (2013) Modeli podrške regionalnom razvoju. Ekonomski vidici, vol. 18, br. 2-3, str. 221-236
Bogdanov, N. (2007) Mala ruralna domaćinstva u Srbiji i ruralna nepoljoprivredna ekonomija. Beograd: UNDP
Boldrin, M., Canova, F. (2001) Inequality and convergence in Europe's regions: Reconsidering European regional policies. Economic Policy, 16(32): 205-253
Bradley, J., Petrakos, G., Traistaru, I. (2005) Integration, Growth and Cohesion in an Enlarged European Union: An Overview. u: Bradley J., Petrakos G., Traistaru I. [ur.] Integration, Growth and Cohesion in an Enlarged European Union, New York: Springer, 1-25
Đukić, P. (2013) Prokletstvo regionalnih pozicija - mogućnosti održivog regionalnog razvoja u Srbiji. Ekonomski vidici, vol. 18, br. 2-3, str. 189-208
Ilić, V.M. (2015) Decentralization of EU member states and its effects on regional development: Experiences and recommendations for Serbia. Poslovna ekonomija, vol. 9, br. 1, str. 77-94
Jovančević, R. (2012) Izazovi kohezijske politike Europske unije, 2014-2020. u: Družić G., Družić I. [ur.] Razvojna strategija malog nacionalnog gospodarstva u globaliziranom svijetu, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, str. 179-207
Lončar, Z. (2009) Nastanak i razvoj ideje o regionalizaciji Srbije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 43, br. 2, str. 333-343
Martin, P. (2005) The geography of inequalities in Europe. Swedish Economic Policy Review, 13: 83-108
Mijačić, D., Paunović, B. (2011) Regionalne razlike u Srbiji. Ekonomika preduzeća, vol. 59, br. 7-8, str. 379-389
OECD (2011) OECD Regional Typology. https://www.oecd.org/cfe/regionalpolicy/OECD_regional_typolog y_Nov2012.pdf (Accessed on 14.05.2022.)
Razvojna agencija Srbije (RAS) (2022) Belgrade, https://ras.gov.rs/regionalni-razvoj (Accessed on 10 May 2022)
Republički zavod za statistiku (2020) Anketa o radnoj snazi u Republici Srbiji, 2019. Beograd, https://publikacije.stat.gov.rs/G2020/Pdf/G20205658.pdf (Accessed on 14 May 2022)
Republički zavod za statistiku (2020) Bilten - naučnoistraživačka delatnost u R. Srbiji, 2019. https://publikacije.stat.gov.rs/G2020/Pdf/G20205668.pdf (Accessed on 14 May 2022)
Republički zavod za statistiku (2020) Preduzeća u Republici Srbiji, prema veličini, 2019. https://publikacije.stat.gov.rs/G2020/Pdf/G202010112.pdf (Accessed on 14 May 2022)
Republički zavod za statistiku (2021) Regionalni BDP - regioni i oblasti u RS, 2019. https://publikacije.stat.gov.rs/G2021/Pdf/G202110115.pdf (Accessed on 14 May 2022)
RZS (2011-2020) Opštine i regioni u RS, po godinama / Municipalities & Regions of the Republic of Serbia by years. https://www.stat.gov.rs/publikacije/ (Accessed on 15 May 2022)
RZS (2022) Administrativno teritorijalna podela i NSTJ nivoi 1, 2, 3 / Administrative territorial division & NUTS levels 1, 2, 3. ttps://www.stat.gov.rs/sr-Latn/oblasti/registar-prostornihjedinica-i-gis/administrativno-teritorijalna-podela-i-nstj-nivoi-1-2-3 (Accessed on 10 May 2022)
Sala-i-Martin, X.X. (1996) Regional cohesion: Evidence and theories of regional growth and convergence. European Economic Review, 40(6): 1325-1352
Veselinović, P., Dimitrijević, M., Kostić, M. (2019) Significance of fiscal policy for economic development and agriculture. Ekonomika poljoprivrede / Economics of Agriculture, vol. 66, br. 2, str. 357-373
Vujičić, M., Ristić, L., Kostić, M. (2015) Classification of rural areas according to population density criteria in Sumadija and Western Serbia region. Ekonomski pogledi / Economic Outlook, vol. 17, br. 1, str. 35-48
Winkler, A. (2012) Measuring regional inequality: An index of socio-economic pressure for Serbia. Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, br. 60, str. 81-102
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ep24-38072
primljen: 24.05.2022.
prihvaćen: 04.06.2022.
objavljen u SCIndeksu: 08.07.2022.

Povezani članci

Nema povezanih članaka