Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[3]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:21
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 5 od 85  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 5, br. 1, str. 33-46
Problemi i mogući pravci održivog ruralnog razvoja Republike Srbije
Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Srbija

e-adresaj.velickovic90@gmail.com, sonja.jovanovic@eknfak.ni.ac.rs
Sažetak
Održivi razvoj ruralnih područja predstavlja veliki značaj za privredni razvoj Republike Srbije. Smanjenje broja stanovnika u ruralnim područjima i zapostavljanje poljoprivrede godinama unazad dovelo je do brojnih ekonomskih i socijalnih problema. Najvažniji među njima su nepovoljni demografski trendovi, nerazvijena infrastruktura, usitnjena poljoprivredna gazdinstva koja nisu tržišno orjentisana, niska stopa produktivnosti poljoprivrede i nizak prihod po gazdinstvu, visok udeo poljoprivrede u ruralnoj privredi, nizak stepen diverzifikacije ruralne ekonomije, nedovoljne investicije u ruralna područja i sl. Takvo stanje je neodrživo jer uzrokuje sve teže uslove života i rada u ruralnim područjima. Predemet analize su ruralna područja u Republici Srbiji. Cilj rada je ispitati mogućnost daljeg razvoja ruralnih područja u Srbiji. Metode koje će biti korišćene u radu su metod sinteze, analize i kompilacije.
Reference
*** (2017) Organska poljoprivreda u Srbiji. https://serbiaorganica.info/organska-proizvodnjau-srbiji
Bogdanov, N. (2007) Mala ruralna domaćinstva u Srbiji i ruralna nepoljoprivredna ekonomija. Beograd: UNDP
Đekić, S., Jovanović, S., Krstić, B. (2011) Komparativna analiza strategija održivog ruralnog razvoja zemalja u okruženju - osnova za kreiranje efektivne strategije održivog ruralnog razvoja u Srbiji. Ekonomske teme, 4: 633-649
Đekić, S. (2002) Potencijalni razvoj ruralnih područja Jugoslavije. u: Regionalni razvoj i demografski tokovi balkanskih zemalja, Niš, knjiga 7
Đekić, S. (2010) Agrarni menadžment. Niš: Ekonomski fakultet
Đurić, K. (2018) Poljoprivreda i ruralni razvoj Srbije u procesu evropskih integracija. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Kvrgić, G., Ristić, L. (2018) Unutrašnji izazovi održivog razvoja ruralnih područja Republike Srbije. Naučne publikacije Državnog univerziteta u Novom Pazaru, Serija B, Društvene & humanističke nauke, 1(1): 28-46
MAFWM (2009) Master plan održivog ruralnog turizma u Srbiji. https://futurehospitalityleaders.files. wordpress.com/2012/11/master-plan-odrzivog-razvoja-ruralnog-turizma-u-srbiji.pdf
Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede (2009) Plan strategije ruralnog razvoja 2009-2013. Beograd
Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede (2011) Nacionalni program ruralnog razvoja od 2011. do 2013. godine. Beograd
Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede (2018) Nacionalni program ruralnog razvoja od 2018. do 2020. godine. Beograd
Mitrović, M. (2015) Sela u Srbiji - promene strukture i problemi održivog razvoja. Beograd: Republički zavod za statistiku
Popović, V., Katić, B., Savić, M. (2011) Ruralni razvoj u Srbiji i lokalne zajednice. Ekonomika poljoprivrede, vol. 58, br. 1, str. 33-44
Republički zavod za razvoj (2009) Strategija prostornog razvoja Republike Srbije 2009-2013-2020. Beograd
Ristić, L., Vujičić, M. (2011) Strateški pravci ruralnog razvoja Srbije. Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, 1: 63-73
Ristić, L. (2013) Strategijsko upravljanje održivim ruralnim razvojem u Republici Srbiji. Ekonomski horizonti, vol. 15, br. 3, str. 229-243
Spalević, A. (2009) Mogućnosti za razvoj ruralnog područja u Republici Srbiji. Zbornik radova Geografskog instituta 'Jovan Cvijić', SANU, 59(2): 133-147
Stojanović, Ž., Manić, E. (2009) Održivi ruralni razvoj i prekogranična saradnja. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 89, br. 2, str. 43-64
Vlada Republike Srbije (2010) Zakon o Prostornom planu Republike Srbije od 2010. do 2020. godine. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 88
Vlada Republike Srbije (2014) Strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije 2014-2024. Službeni glasnik RS, br. 85
World Commission on Environment ond Development (WCED) (1987) Our common future. Oxford: Oxford University Press, Report of the World Commission on Environment and Development
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ESD2101033V
primljen: 10.10.2020.
prihvaćen: 28.12.2020.
objavljen u SCIndeksu: 20.05.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka