Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 15  
Back povratak na rezultate
Karakteristike novosadskih hibridnih sorti šećerne repe priznatih u 2000-oj godini
Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Ključne reči: šećerna repa; hibridna sorta; prinos korena; sadržaj šećera; prinos šećera
Sažetak
U cilju utvrđivanja agronomskih vrednosti ispitivane su četiri hibridne sorte šećerne repe. Ispitivanja su izvršena od strane Jugoslovenskog poljoprivredno-šumarskog centra - Komisija za ispitivanje sorti poljoprivrednog bilja u četiri lokaliteta tokom tri godine. Korišćenjem genetički divergentnih roditelja i primenom različitih konvencionalnih metoda hibridizacije stvorene su sorte šećerne repe visokog genetičkog potencijala rodnosti i različitog tehnološkog kvaliteta. U ovom radu iznete su glavne karakteristike hibridnih sorti šećerne repe: Sara, Anastasija, Vojvođanka i NS-AL-966 priznatih u 2000-oj godini.
Reference
Anđelković, M., Pavlović, K., Kišgeci, J. (1997) Tendencije promena genetičkog potencijala jugoslovenskih i stranih sorti šećerne repe stvorenih od 1971. do 1996. godine. Savremena poljoprivreda, god. 20(46), br. 3/4, str. 50-56
Borojević, S. (1981) Principi i metodi oplemenjivanja bilja. Novi Sad: Radnički univerzitet 'Radivoj Ćirpanov'
Denčić, S.S., Mladenov, N., Rončević, P., Panković, L., Đurić, V. (1997) Genetski i proizvodni potencijal novosadskih sorti pšenice. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 29, str. 195-203
Kajiyama, T., Arita, T., Tezuka, M. (1999) A new sugarbeet variety 'Abend'. Bulletin of Hokkaido Prefectural Agricultural Experiment Stations, br. 77, 9-12
Kovačev, L.M. (1992) Sorta kao faktor povećanja prinosa šećerne repe. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, sv. 20, 193-201
Kovačev, L.M., Čačić, N.A., Mezei, S.M. (1996) Oplemenjivanje šećerne repe, stanje i perspektive. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, sv. 25, str. 93-98
Kovačev, L.M., Čačić, N.A., Sklenar, P. (1998) Genetički i proizvodni potencijal novosadskih hibridnih sorti šećerne repe. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, br. 30, str. 203-217
Mac, K.J. (1980) Genetic potentials for improved yield. Budapest: Akademiai Kiado, 123-143
Mišević, D. (1986) Početni materijal preduslov za kontinuirani progres u selekciji kukuruza. u: Genetika i oplemenjivanje kukuruza, Beograd, 11,12 dec., 137-165
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 24.11.2009.