Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 68, br. 3, str. 36-52
Upravnopravna grana - začeci jedne nove postavke
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresaztomic@ius.bg.ac
Ključne reči: uprava; pravo; postavka; sadržina
Sažetak
Sadržina upravnog prava zavisi od određenja javne uprave. Pravna doktrina, domaća i inostrana, poznaje i neguje različita stanovišta o njoj. Autor ovoga članka - nastojeći da naučnoj i stručnoj javnosti ponudi bar zrnce novog pristupa - smatra da je javna uprava sprovedbena funkcija, praćena podzakonsko-regulatornim i zaštitnim instrumentima, koja obuhvata i mehanizme otklanjanja štetnih posledica po javni poredak - sve to na podlozi zakona i u njegovim okvirima - radi ostvarivanja i obezbeđivanja kako javnih interesa, zadovoljavanja javnih potreba, tako i pojedinačnih pravnih situacija građana i njihovih kolektiviteta. Sledstveno, predmet upravnog prava, kao konstitutivnog elementa javnog poretka, jeste struktura javne uprave i njeno delovanje, čiji je rezultat formiranje upravnih odnosa, sa trojakom ulogom - regulatornom, sprovedbenom i zaštitnom, zaokruženom upravnim sudovanjem - na temelju i u granicama zakona. Posredi je razuđen sistem javnopravnih normi u koje su utkani instrumenti doziranog autoritativnog uticaja čija je misija da poveže i operativno-kontrolno obezbedi glavne društvene tokove i njihove učesnike.
Reference
Bénoit, F. (1968) Le droit administratif français. Paris: Dalloz
Bonnard, R. (1935) Précis de droit administratif. Paris: Librairie générale de droit et de jurisprudence
de Laubadère, A. (1973) Traité de droit administratif. Paris: Librairie générale de droit et de jurisprudence, I
Debbasch, C., Bourdon, J., Pontier, J., Rici, J. (1982) Institution et droit administratif - Biens, Expropriation, Travaux publics. Paris: PUF, 3
Diemulla, E., Nikolaus, J., Rolf, M. (1991) Verwaltungsrecht, Ein Basisbuch. Köln-Berlin-Bonn-München: Heymanns Verlag
Dimitrijević, P., Marković, R. (1986) Upravno pravo - prva knjiga. Beograd: Službeni list SFRJ
Dimitrijević, P. (2008) Upravno pravo - opšti deo - knjiga prva. Niš: Pravni fakultet
Dupuis, G., Guédon, M. (1988) Institutions administratives: Droit administratif. Paris
Faber, H. (1992) Verwaltungstrecht. Tübingen: Mohr Siebeck
Foillard, P. (2004) Droit administratif. Paris: Dalloz
Forsthoff, E. (1969) Traité de droit administratif allemand. Bruxelles: Emile Bruylant, (s nemačkog na francuski jezik preveo Michel Fromont)
Hauriou, M. (1927) Précis de droit administratif et de droit public. Paris: Librairie du Recueil Sirey
Houser, M., Virginie, D., Nathalie, D. (2015) Le droit administratif aux concours. Paris: Enrick B. Editions
Kostić, L.M. (1933) Ustrojstvo uprave. u: Administrativno pravo Kraljevine Jugoslavije, Beograd: Geca Kon, prva knjiga
Kostić, L.M. (1936) Delatnost uprave. u: Administrativno pravo Kraljevine Jugoslavije, Beograd: Geca Kon, druga knjiga
Krbek, I. (1955) Upravno pravo FNRJ. Beograd, prva knjiga
Krbek, I. (1960) Osnovna pitanja i prava građana. u: Pravo javne uprave FNRJ, Zagreb: Birotehnički izdavački zavod, I
Milosavljević, B. (2010) Upravno pravo. Beograd: Univerzitet Union u Beogradu - Pravni fakultet
Moreau, J. (1989) Droit administratif. Paris: Presses Universitaires de France
Popović, S., Marković, B., Petrović, M. (2002) Upravno pravo - opšti deo. Beograd: Službeni glasnik
Ricci, J. (2004) Droit administratif. Paris
Rivero, J. (1980) Droit administratif. Paris
Stjepanović, N. (1978) Upravno pravo u SFRJ - opšti deo - kratki udžbenik za studente prava. Beograd
Tomić, Z.R. (2020) Opšte upravno pravo - organizaciono, materijalno, procesno. Beograd: Pravni fakultet
Tomić, Z.R. (2019) Javni poredak - pojam i struktura. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 67, br. 2, str. 34-48
Vedel, G. (1985) Droit administratif. Paris
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/AnaliPFB2003038T
objavljen u SCIndeksu: 29.09.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka