Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 23, br. 3, str. 133-145
Glasovna sekvenca i foničke strukture kao činioci eufonije i poetskog sadržaja u zbirci pesama 'Plavi čuperak' Miroslava Antića
OŠ 'Rade Drainac', Borča

e-adresaandrijana.sikl@gmail.com
Ključne reči: fonostilistika; foničke strukture; zvučnost; sadržina
Sažetak
Shvatajući značaj fonostilistike kao lingvostilističke discipline koja se bavi proučavanjem fonema sa aspekta stilističke funkcionalnosti, proučavali smo kako fonetička struktura doprinosi eufoniji u zbirci pesama 'Plavi čuperak' Miroslava Antića, odnosno da li i na koji način glasovi i njihove osobenosti imaju stilsku funkciju u ovim pesmama. Upoređivali smo zvukovni i značenjski sloj Antićevih pesama kako bismo uočili osobenosti fonema (vokala i konsonanata) u značenjskom i stilskom smislu. Zvučnost, eufoničnost je nosilac misli i emocija, a samim tim zvuk, glas, fonema imaju stilsku markiranost, što smo i uvideli na primeru Antićeve zbirke pesama.
Reference
Antić, M. (1997) Plavi čuperak. Novi Sad: Školska knjiga
Budagov, R.A. (1981) Čto takoe razvitie i soveršenstvovanie jazyka?. Moskva: Nauka
Čarkić, M.Ž. (1995) Fonostilistika stiha. Beograd: Naučna knjiga
Dimitrijević, R. (1969) Teorija književnosti sa primerima - kompozicija, jezik i stil, versifikacija. Beograd: Vuk Karadžić
Ilić, P. (1980) Lirska poezija u savremenoj nastavi. Novi Sad: Radnički univerzitet 'Radivoj Ćirpanov'
Ilić, P. (1983) Od slova do eseja. Sarajevo: Svjetlost
Ivić, M. (1969) Pravci u lingvistici. Ljubljana: Državna založba Slovenije
Jovanović, I., i dr. (1975) Metodički pristup književnoumjetničkom tekstu - lirika. Sarajevo: Veselin Masleša
Kapidžić-Hadžić, N. (1970) Od zmaja do viteza. Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Lešić, Z. (1982) Jezik i književno djelo. Sarajevo: Svjetlost, četvrto izdanje
Milatović, V., Savić, B. (2004) Teorija književnosti sa teorijom pismenosti. Srpsko Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Pavlović, M. (1969) Problemi i principi stilistike. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika SR Srbije
Šipka, M. (2008) Kultura govora. Novi Sad: Prometej
Tartalja, I. (2003) Teorija književnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Vuković, N. (2000) Putevi stilističke ideje. Podgorica - Nikšić: Jasen
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 08.03.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka