Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13

Sadržaj

članak: 7 od 172  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 50, br. 1, str. 48-55
Regulatorni okvir iz oblasti zaštite životne sredine
aNaučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama, Beograd
bVlada Republike Srbije, Služba za upravljanje kadrovima, Beograd

e-adresamartin.matijasevic@idr.edu.rs
Ključne reči: pravo; životna sredina; ekologija; bezbednost; regulatorni
Sažetak
Bez obzira na postojanje značajnih razlika na međunarodnom nivou, planovi, programi, akcije i unapređenja iz oblasti životne sredine su globalni problem, a on zahteva i globalna rešenja. Moderno društvo treba ozbiljno da shvati upozorenje eksperata o degradaciji životne sredine, odnosno prihvati naučna istraživanja koja pokazuju da je nezagađene životne sredine sve manje, sa konstantnim trendom rasta zagađenosti i to znatno brže u odnosu na sva predviđanja u naučnim istraživanjima sa kraja XX veka. Pri tome je važno istaći da se poremećajem ravnoteže u ekosistemu, ugrožava i opstanak čovečanstva u celini. Predmet analize je zaštita i očuvanje prirodne sredine u pozitivnim normativnim aktima Republike Srbije i ekološko pravo Evropske unije, kako u teorijskom tako i u praktičnom domenu njene primene, te će se zbog toga posebna pažnja posvetiti propisima iz oblasti zaštite životne sredine.
Reference
*** Framework Decision of the European Council 2003/80/JHA on the Protection of the Environment
*** (2019) Krivični zakonik Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 35
*** (1990) Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer. Službeni list SFRJ, 'Međunarodni ugovori', br. 1
*** (2015) Environmental Crime. pristupljeno 25.09.2021. http://www.euractiv.com/ en/environment/environmental-crime/article-117479
*** (1992-2000) Ustav Savezne Republike Jugoslavije. Službeni list SRJ, br. 1/92, 34/92, 29/00
*** (2001) Direktiva Evropskog Parlamenta i Saveta broj 2001/18/EK o namernom ispuštanju u životnu sredinu genetski modifi kovanih organizama
Belić, S., Piperski, J. (2000) Neki pravci razvoja ekologije. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, 24(1-2): 46-62
Comte, F. (2003) Criminal Environmental Law and Community Competence: European Environmental Law Review
Čok, V. (1971) Međunarodno-pravna zaštita životne sredine. Bezbednost i društvena samozaštita, 4/90: 16-16
Gorz, A. (1982) Ekologija i politika. Beograd: Prosveta, 253-253
Marković, P. (2014) Stanje zaštite životne sredine na lokalnom nivou u Srbiji. u: Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije, Beograd, 5-5
Pierre, G. (1971) L'environnment, Que sais-je. Paris: Presses Universitaires de France, 59-59
Stopić, M., Dičić, N., Zorić, J. (2009) Pravci zaštite životne sredine u Srbiji. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava, 19-19
Todić, D., Vukasović, V. (2002) Ekološka kriza u svetu i odgovor međunarodne zajednice. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privred, 1-76
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/BiljLek2201048M
objavljen u SCIndeksu: 18.03.2022.

Povezani članci

Nema povezanih članaka