Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 9 od 172  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 64, br. 2, str. 204-227
Uloga Kancelarije visokog predstavnika u razvoju politike bezbjednosti Bosne i Hercegovine
Univerzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresanikolvojin@gmail.com
Ključne reči: bezbjednost; Kancelarija visokog predstavnika; politika; pravo
Sažetak
Bezbjednosna, politička, društvena, ekonomska i druge situacije u Bosni i Hercegovini mogu biti pod uticajem funkcionisanja Kancelarije visokog predstavnika, prvenstveno zbog same organizacije države i ovlašćenja koja ima visoki predstavnik. U ovom radu izvršeno je preliminarno istraživanje koje se odnosi na ispitivanje uticaja Kancelarije visokog predstavnika na bezbjednosne i druge situacije u Bosni i Hercegovini. Kreiran je upitnik od 12 stavki koje su ocjenjivane primjenom petostepene Likertove skale od strane 15 donosilaca odluka različitih struktura sa aspekta poznavanja funkcionisanja Kancelarije visokog predstavnika i poznavanja njenog rada. Dobijeni rezultati pokazuju da se ne može reći da Kancelarija visokog predstavnika pozitivno utiče na bezbjednosnu situaciju i stabilnost u državi. Najveći procenat odgovora odnosi se na neslaganje sa stavkama upitnika. Osrednjene vrijednosti dobijene su primjenom Bonferoni agregatora (Bonferroni Mean Operator - BMO). Pored toga, prikazana je deskriptivna statistika sa osnovnim parametrima i izvršena provjera unutrašnje konzistentnosti proračunom Kronbah alfa koeficijenta, čija je vrijednost 0.80, što pokazuje validnost kreiranog istraživanja.
Reference
*** (2009-2014) Zakon o graničnoj kontroli. Službeni glasnik BiH, br. 53/2009, 54/2010, 47/2014, https://www.paragraf.ba/propisi/bih/zakon-ogranic noj-kontroli.html dostupan 12. 12. 2021
*** (2006) Zakon o odbrani Bosne i Hercegovine. Službeni glasnik BiH, http://www.mod.gov.ba/files/file/zakoni/Zakon-o-odbrani-bs.pdf
*** (2009) Ustav Bosne i Hercegovine. Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, br. 25/2009, https://www.ustavnisud.ba/public/down/ UStAV_ BOSNE_I_HERCEGOVINE_bos.pdf
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 37/2006, http://www.parlament.gov.rs/upload/documents/Ustav_Srbije_pdf.pdf
*** (2019) Bonske ovlasti u teoriji i praksi. https://www.slobodnaevropa.org/a/bonske-ovlasti-bih-valentin-incko/30266525.html dostupan 10. 1. 2020
*** (1995) Opšti okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini. Aneks 10, http://ndcsarajevo.org/Dokumenti/Dejtonski-mirovni-sporazum.pdf
Abazović, D.M. (2012) Državna bezbjednost. Univerzitet u Sarajevu - Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije
Brown, J.D. (2011) Likert Items and Scales of Measurement. Statistics, 15(1): 10-14
Cronbach, L.J. (1951) Coefficient Alpha and the Internal Structure of Tests. Psychometrika, 16(3): 297-334
Franić, D. (2013) Bonski sustav u Bosni i Hercegovini. Političke analize, 4(13): 47-52
Izet, B. (2008) Politika i sigurnost. Sarajevo: Fakultet političkih nauka
Karan, S. (2015) Ustavnopravnopravna i politička priroda Odluka Visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Annual of the Faculty of Law / Godisnjak Fakulteta Pravnih Nauka, 5(5)
Kržalić, A., Perišević, F., Alispahić, B. (2020) Pojam i elementi sistema sigurnosti. Društvena i tehnička istraživanja, 6(2): 61-70
Lukić, R. (2018) Teorija države. Beograd: Igam
Milosavljević, B. (2014) Prilog teorijskopravnom određenju pojma bezbednosti. Pravni zapisi, vol. 5, br. 1, str. 95-119
Nedeljković, M., Puška, A., Doljanica, S., Virijević-Jovanović, S., Brzaković, P., Stević, Ž., Marinkovic, D. (2021) Evaluation of Rapeseed Varieties Using Novel Integrated Fuzzy PIPRECIA-Fuzzy MABAC Model. Plos One, 16(2): e0246857
Novak, J. (2020) Pouzdanost mjerenja u psihologiji - razvoj metode, zaluđenost Cronbachovim alfa koeficijentom i preporuke za ispravnu procjenu pouzdanosti. Psihologijske teme, 29(2): 427-457
Pamucar, D. (2020) Normalized Weighted Geometric Dombi Bonferroni Mean Operator with Interval Grey Numbers: Application in Multicri Teria Decision Making. Reports in Mechanical Engineering, 1(1): 44-52
Radulović, R. (1994) Leksikon bezbednosti i zaštite. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu - Pravni fakultet - CID
Stević, Ž., Tanackov, I., Puška, A., Jovanov, G., Vasiljević, J., Lojaničić, D. (2021) Development of Modified SERVQUAL-MCDM Model for Quality Determination in Reverse Logistics. Sustainability, 13(10): 5734
Vukadinović (2006) Teorija države i prava. Novi Sad: Futura publikacije
Yager, R.R. (2009) On Generalized Bonferroni Mean Operators for Multi-Criteria Aggregation. International Journal of Approximate Reasoning, 50(8): 1279-1286
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bezbednost2202204V
primljen: 16.11.2021.
revidiran: 02.02.2022.
prihvaćen: 30.06.2022.
objavljen u SCIndeksu: 18.08.2022.

Povezani članci

Nema povezanih članaka