Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 8  
Back povratak na rezultate
2019, br. 49, str. 191-202
Poljoprivredno-industrijska izložba u Pančevu 1905. godine kao preteča savremenih turističkih događaja
aUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za poslovne studije i pravo - FPSP, Beograd, Srbija
bUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka Banja, Srbija

e-adresazivana.krejic@fpsp.edu.rs, snezana.milicevic@kg.ac.rs
Sažetak
Rad se bavi analizom i značajem održavanja jedne od prvih izložbi na području današnje Vojvodine, poljoprivredno-industrijskom izložbom u Pančevu, koja je održana 1905. godine. Njen značaj bio je višestruk sa ekonomskog, kulturnog i umetničkog aspekta, kako za domaće stanovništvo, tako i za posetioce kojih je bilo oko 100.000. Temeljenost u organizaciji događaja podrazumevala je obnovu kompletne infrastrukture grada, izgradnju saobraćajnica, uvođenje vanrednih brodskih polazaka, podizanje smeštajnih kapaciteta za veliki broj domaćih i međunarodnih posetilaca, izgradnju parnog kupatila, dobar marketing, ali i prateće animativne sadržaje poput izvođenja predstava, koncerata, priredbi, konjskih trka, takmičenja. Izložbe su preteče današnjih manifestacija, poslovnih i turističkih događaja i zato ih je važno analizirati kao doprinos razvoju poslovnog i manifestacionog turizma na našim prostorima.
Reference
*** (1905) Dnevnik, 21.4., str. 26
*** (1905) Gazdák Lapja, 20.10., 36
Arsenijević, O.M., Radosavljević, M.Ž. (2017) Komparativna analiza socio-kulturnih odnosa prema inovacijama studenata iz Srbije, Vojvodine i sa Kosova. Baština, br. 42, str. 269-294
Becić, I.M. (2013) Lokalne finansijske ustanove u Gnjilanu u međuratnom periodu. Baština, br. 34, str. 171-187
Bjelić, P. (2011) Marketinški instrumenti promocije spoljne trgovine. Marketing, vol. 42, br. 4, str. 268-276
Bracanović, S.N. (2019) Pojedini aspekti ekonomskih kretanja zemalja u tranziciji. Baština, br. 48, str. 195-213
Burke, P., Auguštin, B., Rihtman-Auguštin, D. (1991) Junaci, nitkovi i lude - narodna kultura predindustrijske Evrope. Zagreb: Školska knjiga
Carreras, A., Torra, F.L. (2008) Why did modern trade fairs appear. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra
Dragićević, V., Jovičić, D., Blešić, I., Stankov, U., Bošković, D. (2012) Business Tourism Destination Competitiveness: A Case of Vojvodina Province (Serbia). Economic Research / Ekonomska Istraživanja, 25(2): 311-331
Đorđević, Č. (2000) Pančevo - sajamski grad. Pančevo: Zajednica književnika Pančeva
Heš, E. (1976) Industrijsko-poljoprivredna izložba u Pančevu 1905. godine. Informator Istorijskog arhiva Pančevo, 13, str. 37-47
Istorijski arhiv u Pančevu (1866) Fond Magistrata II-IV. broj 1557 i 3044
Istorijski arhiv u Pančevu (1800) Fond Magistrata I. p. 4319/4, broj 465/P,/38
Istorijski arhiv u Pančevu (1905) Fond Narodna bašta. sv. neobrađen
Kerkez, S.Đ. (2011) Ideološke osnove agrarne politike u okupiranoj Srbiji i selo pod okupacijom 1941-1945. Baština, br. 31, str. 217-232
Krejić, Ž., Milićević, S., Plećić, K., Babić, D. (2019) The Possibility of the development bird watching as a specific form of tourism in the Deliblato sands: Case study. Teme, 475-488
Lazić, S. (2015) Turizam u Beogradu između dva svetska rata - kroz dokumenta Istorijskog arhiva Beograda. TIMS. Acta, vol. 9, br. 1, str. 37-47
Martinović, I. (1905) Odlaganje izložbe za 1905. Spomenak, 17. februar., br. 8
Miladinović-Bogavac, Ž.M., Danilović, N.S. (2018) Uloga slobodnih i nezavisnih medija u demokratskoj legitimizaciji društva. Baština, br. 46, str. 143-157
Pinezić, M. (2015) Evolucija sajmova. Pula: Fakultet ekonomije i turizma
Stojanović-Jovanović, B., Jovanović, S. (2015) Sociomedicinski aspekti života žena u Srbiji tokom XX veka. PONS - medicinski časopis, vol. 12, br. 1, str. 35-40
Svetić, M. (Marko Svetic) Sajmovi i izložbe poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Sveučilište Josipa Jurja Štrosmajera-Poljoprivredni fakultet u Osijeku
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bastina1949191K
objavljen u SCIndeksu: 28.01.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka