Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 8  
Back povratak na rezultate
2012, br. 28, str. 133-143
Efekti nastupa preduzeća na sajmu
Ekonomist, Novi Sad

e-adresaekomistdoo@sbb.rs
Ključne reči: sajam; integrisane marketing komunikacije; ekonomski efekti; komunikacijski efekti
Sažetak
U savremenim uslovima strategijski pristup marketing komuniciranju manifestuje se u taktičkom integrisanom marketing komuniciranju. Naime, usled visokih troškova masovnog komuniciranja sve se više usmerava na individualne pristupe potrošačima i potencijalnim potrošačima. Jedan od vidova takvog usmerenja su i sajmovi. Pojednostavljeno, pitanje efikasnosti nastupa preduzeća na sajmu može se posmatrati kroz prizmu ispunjenja pojedinačnog, konkretnog, ekonomskog i komunikacijskog cilja. Dakle, efikasnost je sposobnost da se ostvari zadati cilj. Iz toga proizilazi da je efikasno ono preduzeće koje nastupom na sajmu postiže svoje ciljeve.
Reference
Andrejević, A. (1994) Sajam - savremeni marketing i značajan preduslov poslovnog uspeha preduzeća. Subotica: Ekonomski fakultet, doktorska disertacija
Brkić, N. (2003) Upravljanje marketing komuniciranjem. Sarajevo: Ekonomski fakultet
Kotler, Ph., Keller, K. (2006) Marketing menadžment. Beograd: Data status
Prdić, N. (2009) Sajmovi građevinarstva - instrument marketing komuniciranja. Subotica: Ekonomski fakultet, Neobjavljen magistarski rad
Salai, S., Hegediš, I., Grubor, A. (2007) Marketing komuniciranje. Subotica: Ekonomski fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka