Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 10 od 24  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 3, br. 2, str. 29-38
Značaj rukovođenja u cilju unapređenja prodaje u 'Telekom Srbija' A.D.
Visoka poslovna škola strukovnih studija 'Prof. dr Radomir Bojković', Kruševac

e-adresamirjana.stevanovic@indmanager.edu.rs
Sažetak
U radu se analizira značaj vertikalne funkcije (funkcije rukovođenja) u organizacijama, na primeru 'Telekom' a.d. Srbija, a u cilju unapređenja horizontalne funkcije(funkcije prodaje). Svaka organizacija, bez obzira da li je njena delatnost prodaja usluga ili prodaja proizvoda, za krajnji cilj mora imati dalji rast i razvoj, a na zadovoljstvo vlasnika (privatni ili državni vlasnički kapital), zaposlenih i krajnjih korisnika usluga ili proizvoda. Zato na taj način može ostvariti svoj primarni zadatak, a to je da posluje pozitivno, odnosno da preduzme sve mere ka maksimizaciji profita. Cilj rada je da ukaže na mere koje treba preduzeti i svrhu poboljšanja prodaje, a od strane rukovodioca, odnosno zaposlenih. Neophodno je da organizacija ima kvalitetnu organizacionu strukturu, da postoji detaljna analiza svakog radnog mesta i zadaci koje to radno mesto nosi sa sobom, efikasni efektivan rad svih poslovnica 'Telekom'-a, koji treba podići na što veći nivo kroz motivaciju zaposlenih, nagrađivanje svake inicijative i nove ideje.
Reference
*** (2013) Godišnji izveštaj o poslovanju Telekom Srbija za 2013. godinu
Bajec, J.M. (1977) Društveni razvoj i mogućnosti njegovog merenja. Beograd: Savremena administracija
Gambrioža, P. (2009) Menadžment ljudskih resursa. Beograd, str. 5
Jobber, D., Lancaster, G. (2003) Selling and sales management. London: Prentice-Hall
Karavidić, S., Ivković, D. (2012) Poslovna ekonomija PEP. Beograd, str. 47
Kolarić, B. (2010) Značaj inovacija i njihova primena u telekomunikacionom sektoru Srbije. Beograd: TELFOR, str. 107
Malešević, Đ. (2001) Rukovođenje - teorija i praksa. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Stevanović, M., Anđelić, S. (2014) Ekonomika preduzeća. Kruševac: Izdavački centar za industrijski menadžment ISIM, Visoka poslovna škola strukovnih studija Prof. Dr Radomir Bojković, str. 171
Stevanović, M., Gajić, A., Lukić, Lj. (2014) Organizacija preduzeća. Kruševac: Izdavački centar za industrijski menadžment ICIM, Visoka poslovna škola strukovnih studija Prof. Dr Radomir Bojković, str. 94
Živković, M., Dragičević-Radičević, T., Ilić, S., Bevanda, V. (2004) Ekonomika poslovanja - praktikum. Beograd: Megatrend univerzitet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/trendpos1502029S
objavljen u SCIndeksu: 03.04.2016.

Povezani članci